Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Veel meer hinder van Schiphol

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 864 
|
 Haarlems Dagblad 
Veel meer hinder van Schiphol Download het gehele artikel 'Veel meer hinder van Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Nee aan uitleg heeft Cerfontaine geen behoefte. Laat dat V&W maar doen. Zelf praat hij liever als over 600.000 vliegbewegingen, het willen uitgeven van 200 miljoen euro die niet van hem zijn en het sluiten van een convenant met de omwonenden die na uitgekleed te zijn van elke wettelijke bescherming met de pet in de hand hopen dat het allemaal misschien nog mee valt. Aan hem ligt het allemaal niet. Hij heeft het beste voor.

Geplaatst door Zandloper uit Deltametropool

Hij heeft het beste voor: een metropolitaan gebied met Singapore als voorbeeld, bij elkaar gelobby'd via talrijke steunstichtingen t.b.v. Concertgebouw tot TU Delft en afgedwongen met convenanten op volledige voorwaarden van de sector. Zie wat de wetgevende, controlerende en uitvoerende macht nog in te brengen heeft tegen dit misbruik van positie: verward en lamgeslagen laat men de ziekelijke vorm van psychotherapie over zich heen komen, de goochelaar geeft het in de limo van AT-5 tijdens het halfjaarlijks sponsorpraatje trots toe. Hoe lang kan deze treurige vertoning nog doorgaan?

Geplaatst door OB uit Castricum

NIEMAND WIL OPSCHUIVEN

De Stichting Natuur en Milieu is zelf verantwoordelijk voor een eventueel toenemen van de hinder rond Castricum.

Het is juist deze stichting die bij herhaling en ondanks waarschuwingen van deze zijde steeds is blijven aandringen op concentratie van vluchten noordelijk van de Polderbaan met vaste dalingsroutes via het nauwe gebied tussen Castricum en Limmen.

Zoals eerder uitgelegd is het op deze wijze salderen tegen gezond verstand. Salderen heeft alleen gelijke effecten uit milieu oogpunt. Hoewel:
(Zelfs dat niet omdat verminderen in termen van dB(A) daar waar de uitgangswaarde laag zijn minder vermindert dan de toename daar waar de dB(A) maximaal is, Het is dus klinkklaar bedrog. Dat is ook de reden waarom het leidt tot toenemen van aantal vliegbewegingen)

Salderen verergert hinder voor individuele personen in getroffen gebieden zeer sterk juist op plaatsen waar deze maximaal is. Vliegbewegingen hinderen door aantallen opeenvolgende vluchten omdat vliegtuigen nu eenmaal achtereenvolgens en niet gelijktijdig binnenkomen of vertrekken. De per 24 uur aanwezige overblijvende stilte wordt zo geleidelijk steeds verder opgevuld met geluid.

Het is niet alleen een misleidende benaming maar een pervers besluit.

Dramatisch is het onvermogen tot dialoog en de keiharde manier waarop de overheid zonder enige consideratie haar eigen uitgangspunten verhardt en eerde gedane beloften keihard ontkent.
Indien er een ding zeker gebeurt, is dat het volledig vernietigen van resten van vertrouwen die nog bij de omgeving aanwezig waren

De hoop dat de overheid of zelfs de kamers op dit soort vragen in willen gaan is minimaal. Men houdt liever de schijn op dat het niet wordt begrepen omdat het ingewikkeld is. De omwonenden zijn immers dom tussen de oren en hebben alleen behoefte aan wat aardige woorden van de president directeur.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

O.B. Het is onvoorstelbaar, wat je de St Natuur en Milieu in de schoenen durft te schuiven!
Het is goed te merken, dat je pas 2 tot 3 jaar meeloopt in dit Schipholdossier. (Die kwalificatie roep je helaas weer over je af, terwijl ik weet, dat je dat niet waardeert.)
SNM was hoogwaardig deelnemer in alle onderhandelingen met V en W en schiphol.
(1995 PKB, 1997 Tops overleg, 1998 Commissie In t`Veld.) Er werden door ons en de Milieu partijen zelfs concessies gedaan: Opgeven van de norm max aantal passagiers t.g. van TGV. en aantal belaste woningen. Zij stelden zich gedocumenteerd te weer tegen de megalomane plannen van Ven W en schiphol, bij b.v. de besluitvorming rond de 5e baan: De milieubaan nu Polderbaan. Zij leverden een milieu vriendelijk alternatief (De GG variant of de gedraaide baan, die aanmerkelijk minder overlast zou hebben gegeven, en zo, dat er geen plaats meer zou zijn, voor een 6e baan -Eigenlijk 7e baan, wat de ware reden was van VenW en schiphol om die GG variant af te schieten.
Ik had tot op heden de hoop, dat je iets meer oog had voor w.s. feiten. Helaas....

Met de rest van je betoog ben ik het uiteraard zeer eens. Maar je ging echt te ver met je openingszin!
Jij"lag nog op een oor" te Castricum, bij wijze van spreken, toen SNM en anderen zich al grote inspanningen getroostten om de heilloze schiphol magalomanie te stoppen.
Het zou je sieren je eens goed te bezinnen....

vr Groet Jan Griese
Secr PLRS sinds 1990

Geplaatst door OB uit Castricum

Jan

Het is bekend dat CDA dalingen naar de Polderbaan horen tot de sinds lang door SNM aanbevolen middelen.
Of ik nu op een oor lig of niet heeft daar niets mee van doen. De Polderbaan heeft mij nu eenmaal overvallen.

Mijn standpunt is steeds geweest en is ook nu, dat verkeersleiden en adviezen niet zonder eigen werkervaring kunnen worden gegeven. Het gaat om goed beleid in het algemeen.
Ook de overheid is in de val gelopen van zelf te willen bepalen wat goed vliegen is of niet.

Op dit gebied ben ik het nu eenmaal grondig met SNM oneens, hoe veel uitstekend werk daar ook wordt gedaan.
Ik blijf dat, als Castricummer ook volhouden, al heb ik persoonlijk nooit meegedaan aan het steunen van welk praktisch voorstel dan ook. Ik weet zelfs dat mijn kennis beslist geringer is dan bepaalde deskundigen bij SNM. Dat heeft er ook niets mee te maken.

Het is aan de overheid om te zorgen dat luchtverkeer geleid wordt door mensen met grondige praktische ervaringskennis, dat deze de middelen daartoe krijgen en dat hun enige taak is te zorgen dat het verkeer veilig, efficient en zonder beschadiging voor de omgeving verloopt en dat alleen verkeer mogelijk is dat aan deze voorwaarden voldoet.

Dus: mijns inziens is en blijft dit een misser van de anders zo kundige SNM. En juist het blijven benadrukken van die CDA naar de Pbaan toe is HET gevaar voor Castricum bij 'salderen'. Ik vind dat Castricum and, for that matter Noord-Holland en Kennemerland, evenveel rechten heeft als Zuid-Holland en Utrecht, of Amsterdam.

Je ziet aan deze discussie, die emoties opwekt al, hoe link dit soor zake kunnenn zijn.

Geplaatst door OB uit Castricum

Jan,

- DE HOOFDZAAK IN HET BRANDPUNT -

Aanvullend bij het voorafgaande:

Het gevaar - ook van mijn, bovenstaande reaktie op SNM - is het weer vervallen in deel-discusssies over methodieken.
Op die manier ontstaat je weer een veelvoud van meningen, analoog aan de 600 verbetervoorstellen die de evaluatie heeft opgeroepen. Als 600 honden vechten om een been... enzovoorts.

Het is belangrijk dat de meest belangrijke en haalbare hoofdzaak in het brandpunt blijft staan. Dat is, naar mijn gevoelen, op dit moment de ontvlechting van de verkeersleiding en het bevrijden van de discussie uit de overheersende greep van de door niemand meer ernstig te nemen schipholdirectie.

Ik wil dan ook graag weer verwijzen naar de draad In:

http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=2945_0_1_0_C