Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van de Stadt telt vliegbewegingen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1181 
|
 Heemsteedse Courant 
Van de Stadt telt vliegbewegingen

25 oktober 2011   auteur: Carel le Brun

HEEMSTEDE - Het is fris op de kamer van wethouder V.d. Stadt (VVD). Ter voorbereiding op het interview heeft hij het raam opengezet om vliegtuigen te tellen. Hij telt er twee - binnen drie uur. Op zijn computerscherm zijn de vliegbewegingen te volgen op www.bezoekbas.nl Beide toestellen wijken af van de voorgeschreven route.

De wethouder vindt het begrijpelijk dat Schiphol grote woonwijken zoals Floriande wil ontlasten. Maar: “Dit zou een verschuiving van de overlast naar Heemstede betekenen. Dat hebben wij in het BRS-overleg weten te voorkomen. Als ieder zich netjes aan de vliegroutes houdt, wat mede door de bochtstraaltechniek mogelijk is, dan blijft de overlast zo beperkt mogelijk.”

Het probleem is dat iedere vliegroute een maximale jaarbelasting heeft. Als hat maximum is bereikt, dan wordt uitgeweken naar minder belaste routes - waar Heemstede meer van merkt, met name in het najaar. Hoe erg die overlast is, wil de gemeente vastleggen met een op Heemstede gericht meetsysteem. Politieke partij HBB heeft dit middels een motie afgedwongen. De gemeente hoopt aan het eind van het jaar haar standpunt in te nemen.

Volgens sommige burgers dient Heemstede mee te praten in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). “Ik ben ervan overtuigd dat CROS niet veel toevoegt aan de beïnvloedingmogelijkheden,” aldus V.d. Stadt. Heemstede kent ook geen bewonersorganisatie die mee zou kunnen praten in CROS.

Hij toont een brief waaruit blijkt dat onlangs zes nabije gemeenten hun deelname aan CROS stopzetten - vanwege gebrek aan invloed. “Van meer belang is de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Hierin ben ik als regioafgevaardigde vertegenwoordigd. Een afvaardiging van BRS neemt plaats aan de Alderstafel; een belangrijk adviesorgaan aan de regering onder leiding van Hans Alders.”

Burgers vinden dat zij weinig vernemen over de overlegbijdragen in de regio. “Wij zullen bezien of wij relevante informatie uit de diverse overlegorganen via onze gemeentesite kunnen publiceren. De verslagen van BRS zijn niet openbaar, maar niet geheim.”

V.d. Stadt benadrukt dat de inwoners van Heemstede ook vruchten plukken van Schiphol. Bijvoorbeeld door de gecreëerde banen in onder andere de Zuidas, waar veel mensen werken.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Voor mij is rustig wonen zonder vliegherrie
noodzakelijk voor mijn gezondheid ook s,nachts.
Alders met z,n bla bla doet daar totaal niets aan!
Groetjes bla bla VVD.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Nog geen vliegtuig per uur? Als dat overal zo was, dan had deze site nooit bestaan, waren er geen CROSS en geen tafel van Alders geweest. Dus, allemaal verhuizen naar Heemstede, want dat willen ze daar graag zo houden! Vergeef mij enig cynisme.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Ik dacht ze ook maar even te tellen.

Tussen 26 september en 26 oktober zijn er ruim 6600 geregistreerde starts geweest boven onze hoofden. In werkelijkheid waren het er ca. 10% méér. Laten we gemakshalve uitgaan van 7000 starts. Die 7200 starts over 30 dagen waren 240 starts per dag. Gemiddeld dus.
En die starters kwamen gelukkig niet tussen 23.00u. en 07.00u. howel het niet veel scheelde.
Dat betekent dat er in de overige uren gemiddeld 15 starters waren per uur.
Dat lijkt weinig maar in de startpieks waren het er méér dan 15 per uur. Soms elke anderhalve minuut eentje.

Dan denk ik, net zoals Jaap, dat we met elkaar maar moeten verhuizen richting Heemstede!

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik denk dat Heemstede vooral probeert te voorkomen dat me daar meer gaat vliegen om bijvoorbeeld andere plaatsen te ontlasten. Niets menselijks is mensen vreemd.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ik heb te doen met de bewoners die last ondervinden van de landers op de Polderbaan, er is erg veel zuiden wind geweest de laatste tijd.

Voor ons in Spaarndam geeft dat lucht. Als de Polderbaan wordt gebruikt om te starten komen er tijdens de pieken om de 70 seconden vers losgelaten kisten over. Niet alle kisten draaien over Spaarndam naar zee maar gemiddeld ondervindt men overlast van drie kisten tegelijk: de net gelanceerde, de bocht naar het westen draaiende kist en degene die daar weer 70 seconden voor zit.

Heemstede dan maar...?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.


" V.d. Stadt benadrukt dat de inwoners van Heemstede ook vruchten plukken van Schiphol. Bijvoorbeeld door de gecreëerde banen in onder andere de Zuidas, waar veel mensen werken. "

Tsja, een herrie-generator zoals Schiphol zal wel belangrijk zijn v.w.b. werkgelegenheid. Maar moet de prijs die er voor wordt betaalt zo hoog zijn? Als je na je werk thuis komt of op een vrije dag, continue in de enorme pest herrie wordt gezet, moet dat dan de prijs zijn?
En worden we daar nu zoveel beter van?
Enkel een selecte groep mensen worden er beter van. Zij kunnen zich verrijken boven de rest, die het gelag mogen betalen!

Ik ben van mening dat er andere, schonere en vooral veiligere industrieen zijn te ontwikkelen, dan constant maar dat herrie-hol Schiphol de ruimte te geven, boven het welzijn van de burgers! Weg met Schiphol!

Geplaatst door ton_2 uit Castricum

L. Aalegeiz,

Dat klopt helemaal, ik heb het afgelopen half jaar nauwelijks een startend vliegtuig langs zien komen, het is landen, landen en nog eens landen .........
Aan de andere kant stemt het mij niet vrolijk te weten dat als ik hier (vanwege starten) weer even "lucht" krijg, dat jullie dan weer in de herrie zitten .....
De totale herrie moet gewoon minder, maar je ziet helaas dat politieke wil/daadkracht daarvoor geheel ontbreekt.

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Het meest schrijnend is wel dat de situatie in de zwaarst belaste gebieden langzamerhand als "Maatschappelijk aanvaardbaar" in o.a het provinciaal beleid (ged. Talsma/PvdA) wordt ingebed. Waar VVD en PVV in de praktijk helaas domweg lak lijken te hebben aan het gegeven van "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" zou dit binnen D66, CDA en PvdA meer concreet aan de orde gesteld moeten worden?

De ogen lijken dus veel te weinig gericht op het provinciaal bestuur: waar blijft toch de noodzakelijke bescherming van onze leefomgeving in Noord Holland en waarom buigt men steeds als knipmessen voor de rond de ZuidAs uitgelegde "Metropool Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer"?

Kortom, het lijkt erop dat de gekozen bestuurders volstrekt onvoldoende bij de les worden gehouden door maatschappelijke organisaties, Platforms en inwoners van onze provincie.


Geplaatst door vd Dorp uit Hoofddorp

Zou het Heemstede dat blijkens haar website vooral graag trots op zichzelf is niet sieren niet alle herrie op Hoofddorp af te wentelen maar te aanvaarden dat een snelle doorsteek naar zee wel jammer is voor Heemstede maar tienduizenden buiten Heemstede veel herrie spaart. O ja, Pieter, open ramen is niet goed voor de stookkosten.