Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van Ojik krijgt volle laag bij extra herbenoeming

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1247 
|
 Haarlems Dagblad 
Van Ojik krijgt volle laag bij extra herbenoeming Download het gehele artikel 'Van Ojik krijgt volle laag bij extra herbenoeming'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door John Damen uit Heemstede

De vraag is wat hem dat opgeleverd heeft...

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

@: Badhoeverdorp stemde helemaal niet in heer vanO ! Alderstafel Stuurgroep Parallel uitvliegen / Parallel starten Dhr. J. Alders p/a (secr. J. Weggeman) LVNL Ministerie van I en M Postbus 75200 Plesmanweg 1-6 1117 ZT SCHIPHOL Postbus 20904 2500 EX Den-Haag
Badhoevedorp, 10 november 2011
Geachte heer Alders, geachte leden van de stuurgroep,
Wij hebben met grote zorg kennis genomen van de brief van de Dorpsraad Lijnden. Wij zijn het daarbij eens met de feitelijke constateringen in deze brief. Wij zouden daarom van u op een aantal punten duidelijk willen hebben.
Wat operationeel door de LVNL vanaf 2003 tot op heden is gedefinieerd als een veiligheidsprobleem, wordt bestuurlijk door de DGTL en Alderstafel behandeld als een geluidsoverlastvraagstuk. Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West hebben zich daar altijd begripvol opgesteld t.a.v. de geluidsoverlast in Zwanenburg en Halfweg. Na een studie van de studiegroep GreenHub uit Badhoevedorp is vier jaar geleden de oplossing van een vast draaipunt op 1 nautical mile vanaf de Zwanenburgbaan gepresenteerd. Dit draaipunt kreeg de naam ‘GreenHub SID’ en kon op brede steun rekenen van zowel de oost- als de westzijde van de Zwanenburgbaan. Voor de koers naar het waypoint werd voorlopig tot een hoek van 25,5 graden besloten. In tweede instantie werd deze hoek ter discussie gesteld door Amsterdam West en Lijnden waarna in de vergadering van de focusgroep is besloten dat bij te grote overlast aan die zijde een kleinere hoek zou worden beproefd.
In het Luchthavenverkeersbesluit is de norm in handhavingspunt 18 te Lijnden de toegestane geluidshoeveelheid bijna verdubbeld. Populair gezegd: bij Lijnden staat nu de grootste ‘geluidsemmer’ rondom Schiphol. De verhoging werd als tijdelijk gepresenteerd, waardoor er geen ruimtelijke consequenties aan zijn verbonden. Inmiddels liggen er concrete plannen om in Badhoevedorp op 800 meter van dit handhavingspunt ruim 500 woningen te bouwen. De huidige, oude contourlijn wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Daarom is er op korte termijn duidelijkheid gewenst over de nieuwe en definitieve uitvliegroute vanaf de Zwanenburgbaan.
Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen.
1) Kunt u bevestigen dat de GreenHub SID in combinatie met een koersinstructie nog steeds het uitgangspunt is voor de oplossing van het parallel uitvliegen vanaf de Zwanenburgbaan?
2) Kunt u op korte termijn een evaluatie van de huidige koersinstructie van 25,5 graad uitvoeren en indien nodig overgaan tot een bijstelling van de koers?
3) Wanneer op een redelijke termijn mogen wij een definitieve oplossing voor het parallel uitvliegen tegemoet zien, zodat er bij vaststelling van de definitieve bouwplannen voor Badhoevedorp West duidelijk is over de geluidsbelasting.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag vernemen wij binnen 6 weken een antwoord op de gestelde vragen. Met vriendelijke groet,
Rebecca van Kooperen Joke Schutte Voorzitter Secretaris