Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van Ojik: het zij zo         Floriande zegt vertrouwen op

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1510 
|
 Haarlems dagblad Nagekomen van 27-10-12 
Van Ojik: het zij zo             Floriande zegt vertrouwen op

DOOR FRANS VAN DEN BERG - HOOFDDORP - 

De actiegroep Floriatide Tegengeluid heeft het vertrouwen opgezegd in Cees van Ojik, die namens de Haarlemmermeerse bewoners in het Schiphol overleg Cros zit.

Het overvalt me niet. Ik heb mijn best gedaan, maar iedere woonkern heeft zijn eigen belang. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken”, reageert de in Zwanenburg woonachtige ge­pensioneerde huisarts.
Alles draait om de uitvliegroute van toestellen die vanaf de Kaagbaan opstijgen in zuidelijke richting, maar naar het noorden. willen. Die toestellen maken een bocht tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep door. Om de over­last te verminderen is na een proefperiode vastgelegd dat de vliegtuigen een vaste bocht draaien precies tussen Hoofd­dorp en Nieuw-Vennep. Pro­bleem is wel dat ze daardoor net over de nieuwe wijk Floriande gaan.
De wijkraad heeft zich tever­geefs verzet tegen deze vliegroute. Daarop is een actiegroep op­ gericht die ‘met alle denkbare en wettelijk toegestane acties’ wil komen tot een drastische vermindering van de overlast.
De actiegroep kwam met vijf alternatieve routes, die betekenen dat de vliegtuigen verder naar het westen doorvliegen en dan pas draaien naar het noorden.  Binnen het Cros-overleg werden deze plannen afgewezen. Mogelijk zijn in de toekomst nieuwe uitvliegroutes wel haalbaar.
Door onjuiste informatie te geven over de deelnemers en de onderwerpen van een Cros-vergadering, heeft Van Ojik ons op het verkeerde been gezet”, meent voorzitter Rob van Grieken. Daarnaast heeft Van Ojik onvoldoende overleg gevoerd. Hij komt onvoldoende op voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande. Daarom hebben wij het vertrouwen in hem opgezegd.”
,Het zij zo”,reageert Van Ojik, die al jaren onder vuur ligt van bewonersgroepen. De Haarlem­ mermeerse gemeenteraad heeft hem steeds herbenoemd als be­wonersvertegenwoordiger in het overlegorgaan Cros. Daarnaast is Van Ojik een van de deelnemers aan het Aldersoverleg. ,Ik begrijp niet dat Floriande zich alleen op mij af reageert en niet op de wethouder, die ook in het overleg zit en hetzelfde stand­ punt inneemt. Ik heb juist voor elkaar gekregen dat in een extra vergadering nog eens door deskundigen naar de alternatieven van de actiegroep is gekeken. Verder had Floriande er uit moeten komen met vertegenwoordigers van Nieuw-Vennep, Zwaanshoek en Cruquius. Die kernen zouden bij een verschuiving namelijk meer overlast krijgen. Het blijft als vertegenwoordiger las­tig met al die kernen in Haarlemmermeer.
Ook de rol van Van Ojik aan de Alderstafel is niet onomstreden. Zeventien platforms van omwonenden die het Aldersakkoord niet steunen zitten samen in de BLRS. Alders heeft op verzoek van de SP in de Tweede Kamer nogmaals met de BLRS gesproken, maar die groep blijft tegen en kan dan ook niet aanschuiven aan de Alderstafel. Wel blijft Al­ders hen per kwartaal bijpraten.

vindplaats


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Van Ojik benadeelde eerder: Lijnden, Amstel-veen ,Badhoevedorp,Amsterdam west. Het begon in 2007.Er was sprake van een overschrijding van 0,7 LDen dBA bij de Buitenveldertbaan. De 26 Platforms schreven de Tweede Kamer en dhr Alders een brief, waar ook de handtekening van van Ojik onderstond.. "Kamer u mag die 0,7 dBA er bij doen, maar niets meer! Dan behoeft de baan niet de laatste maand dicht, om onze goede wil te tonen". De Kamer besloot te handhaven met PvdA+Cu en uiteindelijk ook het CDA+ zeker SP en Gr Links. Het A.O. was 10 minuten onderweg toen minister Eurlings zijn hand op stak: Voorzitter mag ik even?" Ik sprak zojuist de dhr van Ojik en de Bewoners zijn accoord met 2 dBA versoepeling, de Kamer in verbijstering achterlatende ! Zelf was ik ziek,en bekeek via internet het A.O. Kort hierop belden achtereenvolgens dhr Paul Tang PvdA en dhr W Duijvendak..Gr Links : " Jan wat gaat die van Ojik nu toch doen?" van Ojik was dus zeer eigengereid zijn man-daat volstrekt te buitengegaan! Met zulke vrienden heb je geen vijandenmeerr nodig: In 2008 1 okt. toen er voor of tegen het Aldersadvies gestemd moest worden en hij de handhavings-punten verkwanselde liet hij weten: Ach de Kamer hoogt toch die grenswaarden in de Handhavingspunten steeds op.. Wat een deugniet. Dat had hij immers ZELF gedaan. In 2007 bleek verder,dat hij ook Handhavingspunt 18 {Adam -West} met 2 dBa had laten versoepelen en zijn Zwanenburg Handhavingspunt 17 met 2 dBa scherper had laten stellen. en ge. Haarlemmermeer houdt de man steeds weer de hand boven het hoofd,door hem weer te herbenoemen. Terwijl de max termijn in Cros is 8 jaar. Hij zit er met inbegrip van de voorloper van Cros al zeker ca 15 jaar.. De Luchtvaart sector en ook dhr Alders zullen blij met de man zijn...ze zullen hem nog nodig hebben?? samen met zijn jaknikkers van wat nog over is van de Platforms

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

PS: Het enige wat dhr van Ojik kennelijk interesseert is zijn Zwanenburg... Hoe lang gaan die manipulaties nog door ? Die bewoners houden NIETS over..Ook de CDA landingen is men kwijt.. Laat men met spoed aan die Alderstafel regelen: Die transitionlayer omhoog , zo dat Oegstgeest /Leiden en heel Kennemerland die kisten niet meer te laag over krijgt. Niet in 2013 , NEE NU !

Geplaatst door Frans van Leeuwen uit Amstelveen

Steeds meer krijg ik het gevoell dat die ouwe dorpsarts uit Zwanenburg niet aan de zijde van de bewoners staat maar aan die van zijn eigen, de sector en minister die Schiphol tot in het oneindige willen laten groeien. Ik heb niets tegen Schiphol en vliegtuigen, maar ze zijn niet alleen op deze wereld en hebben rekening te houden met de leefbaarheid van de buren. Er worden afspraken gemaakt die niet worden nagekomen en meneer Van Ojik knikt oké. Er worden handhavingspunten opgehoogd en meneer Van Ojik knikt prima. Er wordt een goed handhaafbaar systeem om zeep geholpen en meneer Van Ojik knikt doen. Er zijn ons zweefdalingen beloofd die er toch niet komen en meneer Van Ojik knikt en zei eerst: dan gaat de stekker eruit en nu zegt Van Ojik: is niet erg. Er worden routes verlegd waardoor anderen meer hinder krijgen, meneer Van Ojik zegt: vooruit maar. Hoelang moet ik nog doorgaan. Is dat een vertegenwoordiger van de belangen van de bewoners en ook nog zonder duidelijk mandaat van hen? Wie jaagt deze antibewonersfiguur terug in zijn hok en er nooit meer uit?

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Sorry maar de idee dat van Ojik wel opkomt voor Zwanenburg is echt onjuist. Ik ben daar geboren en grotendeels getogen en kom er frequent en ken de enorme, de hele dag durende herrie. Is het niet van stijgers dan is het wel van landers. (TWEE BANEN) We weten allemaal dat een vliegtuig een kilometersbreed geluidsspoor trekt dus een paar honderd meter doet de herrie echt niet verdwijnen. Van Ojik interesseert zich naar mijn overtuiging voor helegaar niemand maar doet alsof. Hetzelfde geldt voor de gemeente Haarlemmermeer en veel andere gemeenten, de provincie en niet in het minst Den Haag, zover nu na te gaan ook Rutte II (met PvdA.....) Wellicht is het nuttig als alle Haarlemmermeerse lezers de gemeente een briefje sturen om ook het vertrouwen in Van Ojik op te zeggen?