Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van Ojik: aantijging actiegroep TegenGeluid ‘diep treurig’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1622 
|
 Hoofddorpse courant 
Van Ojik: aantijging actiegroep TegenGeluid ‘diep treurig’

ZWANENBURG - Bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik van de CROS noemt het ‘diep treurig’ dat de actiegroep Floriande TegenGeluid het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Hij is bitter gestemd. “Achter de schermen hebben zich zaken afgespeeld waar de honden geen brood van lusten.”

Vorige week werd bekend dat de actiegroep geen vertrouwen meer heeft in Van Ojik. De bewoners verwijten hem dat hij onvoldoende heeft gedaan om het vlieglawaai in Floriande te verminderen. Ook zou de vroegere huisarts uit Zwanenburg de actiegroep onjuist hebben voorgelicht.

Kees van Ojik vindt de beschuldigingen niet terecht. “Ik ben juist degene die zich als enige heeft ingezet om de overlast voor Floriande te verminderen. Maar de voorzitter van de actiegroep, Van Grieken, is niet eerder tevreden voordat alle hinder naar bijvoorbeeld Nieuw-Vennep en Zwaanshoek wordt verplaatst. Ook Aalsmeer zou veel meer overlast krijgen.”

Volgens Van Ojik zijn alle 6 alternatieve voorstellen die de actiegroep naar voren heeft gebracht uitvoerig in de CROS, het regionale overleg over Schiphol, besproken. “Eén van die voorstellen is niet uitvoerbaar, want is technisch onmogelijk. De andere 5 voorstellen gaan ten koste van de overlast in andere kernen. Bovendien is de KLM niet bereid die routes te laten vallen, omdat ze dan moeten omvliegen.”

De bewonersvertegenwoordiger zegt dat hij op één lijn zit met wethouder Arthur van Dijk van Luchthavenzaken. “Er is helaas geen oplossing voor Floriande. Maar om als actiegroep dan zo te reageren, dat vind ik heel treurig. Deze kwestie is ook uitvoerig in de gemeenteraad besproken en daar is hetzelfde gezegd. Ik heb begrepen dat sommige partijen daarbij wel op het verkeerde been zijn gezet.”

“De wethouder en ik zijn trouwens maar 2 van de 38 deelnemers aan de CROS die een beslissing nemen over de vliegroutes. De andere 36 vertegenwoordigers zijn tegen elke verandering. Daarmee houdt het gewoon op.”

vindplaats


Reacties op dit bericht

Geplaatst door shal uit hoofddorp

Onderstaande reactie op dat artikel door een inwoner van Floriande geeft aardig weer wat we hier al weten:

"Iedereen die weet waar dit over gaat zal de bewoners van Floriande en de actiegroep gelijk geven.

Floriande is een nieuwbouw wijk van de Haarlemmermeer. De heer van Ojik is bewonersvertegenwoordiger voor de gemeente Haarlemmermeer in de Comissie Regionaal Overleg Schiphol en aangesteld door de gemeente Haarlemmermeer.

De wijziging van de uitvliegroute Spykerboor heeft plaatsgevonden boven het gebied van de Haarlemmermeer. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de wijk Floriande onevenredig zwaar belast wordt. De bewoners van de wijk zijn niet aktief door de gemeente op de hoogte gesteld dat de gemeente het voornemen had om al het vliegverkeer op deze uitvliegroute boven hun wijk te bundelen, noch heeft zij dit verteld aan mensen die zich hier wilden vestigen. De gemeente heeft dit ook toegegeven.

De heer van Ojik haalt in zijn reactie aan dat de actiegroep niet eerder gelukkig zal zijn dan dat alle overlast naar Zwaanshoek en Nieuw-Vennep is verschoven.

Dit is onjuist. Onderzoek (nota bene in opdracht van de gemeente) heeft aangetoond dat het aantal ernstig gehinderden met honderden (ongeveer 750) af zou nemen als de route die naar Floriande verschoven/gebundeld is iets verruimd zou worden. In dat onderzoek ontbrak nog een actueel woningbestand als basis. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2009 toen heel Floriande al bestond. Er is echter gebruik gemaakt van een woningbestand uit 2005. In dit bestand ontbraken 3000 woningen = 9000 personen = 1863 (20,7%) ernstig gehinderden. De totale afname van het aantal ernstig gehinderden bij verruiming zou dus komen op ongeveer 2600 binnen de invloedssfeer van de route verruiming.

De opmerking dat de heer van Ojik en de wethouder slechts 2 van de 38 deelnemers zijn in het overleg raakt kant noch wal. De overige deelnemers (o.a. en in aantal hoofdzakelijk gemeenten buiten de Haarlemmermeer) worden namelijk niet of nauwelijks extra belast bij de verruiming van de huidige route boven Floriande. De heer van Ojik geeft met deze opmerking uit zijn reactie een brevet van onvermogen af. Andere betrokken gemeenten bepalen wat er boven het grondgebied van 2 vertegenwoordigers in de CROS van dat gebied gebeurd.

Voorts vergeet de heer van Ojik te melden dat de hele gemeente raad van de Haarlemmermeer unaniem een motie heeft aangenomen om de situatie ontstaan door de bundeling van het vliegverkeer boven Floriande te herbezien.

De bewoners van de wijk hebben na aanname van deze motie niets van haar bewonersvertegenwoordiger gehoord.

Overigens is het afwijzen van 1 van de voorstellen van de actiegroep op basis van technisch niet mogelijk weerlegd. Het is technisch absoluut wel mogelijk en aan de orde van de dag op andere routes en luchthavens.

Met andere woorden:Eerst laat de gemeente het gebeuren om al het lawaai van de SPYKERBOOR uitvliegroute in de Haarlemmermeer naar één specifieke woonomgeving te verschuiven en geeft toe bewoners niet geinformeerd te hebben. Als dan blijkt dat verruiming van de toegepaste route een beter resultaat geeft met betrekking tot het aantal ernstig gehinderden (daar deed de gemeente dit voor) zegt zij hier van af te zien omdat dit verschuiving betreft. Dat is precies wat de gemeente heeft gedaan door de toestemming te geven het verkeer boven Floriande te bundelen.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Van Ojik benadeelde eerder: Lijnden, Amstel-veen ,Badhoevedorp,Amsterdam west. Het begon in 2007.Er was sprake van een overschrijding van 0,7 LDen dBA bij de Buitenveldertbaan. De 26 Platforms schreven de Tweede Kamer en dhr Alders een brief, waar ook de handtekening van van Ojik onderstond.. "Kamer u mag die 0,7 dBA er bij doen, maar niets meer! Dan behoeft de baan niet de laatste maand dicht, om onze goede wil te tonen". De Kamer besloot te handhaven met PvdA+Cu en uiteindelijk ook het CDA+ zeker SP en Gr Links. Het A.O. was 10 minuten onderweg toen minister Eurlings zijn hand op stak: Voorzitter mag ik even?" Ik sprak zojuist de dhr van Ojik en de Bewoners zijn accoord met 2 dBA versoepeling, de Kamer in verbijstering achterlatende ! Zelf was ik ziek,en bekeek via internet het A.O. Kort hierop belden achtereenvolgens dhr Paul Tang PvdA en dhr W Duijvendak..Gr Links : " Jan wat gaat die van Ojik nu toch doen?" van Ojik was dus zeer eigengereid zijn man-daat volstrekt te buitengegaan! Met zulke vrienden heb je geen vijandenmeerr nodig: In 2008 1 okt. toen er voor of tegen het Aldersadvies gestemd moest worden en hij de handhavings-punten verkwanselde liet hij weten: Ach de Kamer hoogt toch die grenswaarden in de Handhavingspunten steeds op.. Wat een deugniet. Dat had hij immers ZELF gedaan. In 2007 bleek verder,dat hij ook Handhavingspunt 18 {Adam -West} met 2 dBa had laten versoepelen en zijn Zwanenburg Handhavingspunt 17 met 2 dBa scherper had laten stellen. en ge. Haarlemmermeer houdt de man steeds weer de hand boven het hoofd,door hem weer te herbenoemen. Terwijl de max termijn in Cros is 8 jaar. Hij zit er met inbegrip van de voorloper van Cros al zeker ca 15 jaar.. De Luchtvaart sector en ook dhr Alders zullen blij met de man zijn...ze zullen hem nog nodig hebben?? samen met zijn jaknikkers van wat nog over is van de PlatformsGeplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

PS: Het enige wat dhr van Ojik kennelijk interesseert is zijn Zwanenburg... Hoe lang gaan die manipulaties nog door ? Die bewoners houden NIETS over..Ook de CDA landingen is men kwijt.. Laat men met spoed aan die Alderstafel regelen: Die transitionlayer omhoog , zo dat Oegstgeest /Leiden en heel Kennemerland die kisten niet meer te laag over krijgt. Niet in 2013 , NEE NU ! Maar het schijnt al weer van de BAAN te zijn.. ??