Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van Geel: Groei Schiphol alleen als geluidsoverlast afneemt.

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 702 
|
 www.minvrom.nl 
Van Geel: Groei Schiphol alleen als geluidsoverlast afneemt.

Schiphol mag alleen groeien als de geluidshinder afneemt. Dat is de kern van het kabinetsstandpunt over Schiphol dat vandaag aan de Kamer is gestuurd. “De groei van Schiphol is gekoppeld aan het verminderen van de geluidsoverlast. Brengt de luchthaven de geluidshinder niet terug, dan mogen er ook geen extra vliegbewegingen worden gemaakt. Schiphol moet de groei dus zelf verdienen”, aldus staatssecretaris Van Geel.

Het kabinet heeft een akkoord bereikt over Schiphol. De luchthaven mag alleen groeien als de geluidshinder voor mensen in het buitengebied afneemt. Dat is het gebied verder van de luchthaven, waar de meeste mensen wonen die last hebben van het vliegverkeer.
In de huidige situatie is nog ruimte voor groei. De geluidsoverlast is namelijk niet op alle meetpunten rond de luchthaven te hoog. Via saldering kan toenemende geluidsoverlast op een plek worden gecompenseerd door vermindering van de overlast elders. Uitgangspunt daarbij is dat de geluidshinder in het gehele buitengebied in totaal vermindert.

Het kabinet wil daarover handhaafbare afspraken maken met de luchtvaartsector. “Anders zijn het maar vage beloftes”, aldus Van Geel. Deze “keiharde” afspraken moeten ervoor zorgen dat de geluidshinder in het buitengebied afneemt. Zo wil het kabinet afspraken maken over vermindering van het grondgeluid en over boetes voor vliegtuigen met lawaaiige motoren.

Het kabinet gaat de effecten van deze maatregelen voor omwonenden onderzoeken. In het najaar rapporteert het hierover. Op basis van dit onderzoek besluit het kabinet over eventuele groei van Schiphol en legt het wettelijk regels vast voor geluid in de buitengebieden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Het kabinetsbesluit blinkt dus geenszins uit door helderheid. Zonneklaar lijkt me, dat er nog flinke onenigheid is binnen het kabinet. Het is te hopen, dat VROM en van Geel nu eindelijk eens haar rug recht houdt en het niet zo gaat als in het verleden, dat VROM steeds weer onder het juk van VenW door ging. Daadkracht.........?
Wordt vervolgd
Jan Griese

Geplaatst door Wim uit Castricum

De rug van Van Geel blijft net zo recht als de (hopelijke) standvastigheid van het CDA. Zal mij benieuwen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Volgens mij hetzelfde verhaal. Ze krijgen 100.000 vluchten kado door salderen, daarna pas zelf verdienen. Hoe dat moet? Geen idee, maar daar zullen ze wel een creatieve boekhoudmethode voor kunnen vinden. Daarom worden er nu geen afspraken gemaakt maar pas later, dat kost wat tijd tenslotte. De huidige berekenngen kloppen ook al voor geen meter, dus wie weet toveren ze wel een nieuwe berekeningsmethode te voorschijn waaruit blijkt dat de hinder veeeeel minder is.

Geplaatst door Gerard uit NULL

die hinder is altijd minder als ze méér naar de verre buitengebieden verplaatsen. Die tellen immers niet mee in de officiele cijfers. Zo kan ik het ook 'terugverdienen' ...

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

ONGELOOFWAARIG EN BEDRIEGELIJK

De termen die deze mededeling gebruikt geven zekerheid dat pers en publiek opnieuw met woorden en onderzoeksprotocollen zullen worden gemanipuleerd ten koste van zowel de reputatie als de leefomstandigheden van een groot aantal omwonenden van Schiphol.

Erger dan dat: de verwijzing naar meetpunten in relatie tot buitengebied maakt duidelijk dat het kabinet hier nu reeds mee bezig is.

De uitspraak van van Geel over geluidhinder is hiermee in de ogen van omwonenden ongeloofwaardig, en in die van kenners van de gehanteerde methodieken en protocollen bedriegelijk.

Het kabinetsvoornemen vermindert en ontkracht de al ontoereikende bescherming van het voorafgaande beleid, en neemt niet de moeite om aan te geven op welke wijze de resultaten van het deskundigen-onderzoek (CDV) en van de evaluatie het hiertoe machtigen. Ook wordt de door de staatssecretaris Schultz van Haegen uitdrukkelijk toegezegde extra aandacht voor bescherming van Castricum en omgeving niet gerealiseerd.

Geplaatst door leo uit de kwakel

* Geluidshinder zoals de regering dat bedoelt wordt uitgedrukt in aantallen woningen. Schiphol wordt aangespoord om het
vliegverkeer zoveel mogelijk over dorpen en boerderijen laten lopen in plaats van over grotere plaatsen. Je zal maar in een dorp wonen. Castricum tevreden en alle boerderijen in Noord-Holland te koop.

Nee, het kabinet zegt niets nieuws maar spoort aan om de bruine lijnen op de FANOMOS-plots méér en langer te bundelen, evenals de groene lijnen. Beter 50.000 mensen compleet gek maken dan 250.000 een beetje.
Zo zit dat.