Platform Vlieghinder Kennemerland
 

VVD wil snel actie tegen geluidsoverlast HSL

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1016 
|
 Nieuwsbank 
VVD wil snel actie tegen geluidsoverlast HSL

VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot wil dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat snel actie onderneemt tegen de geluidsoverlast die de HSL veroorzaakt op het traject tussen Rotterdam en de Groene Harttunnel.

In de afgelopen maanden zijn bij de gemeente Lansingerland tientallen klachten binnengekomen van bewoners die in de buurt van het traject wonen. Volgens de huidige planning moeten deze mensen wachten tot 2011 tot de eerste metingsresultaten bekend worden. Volgens Aptroot is dit volstrekt onaanvaardbaar: “Wat een onzin dat het ministerie nu ze erachter komen dat er sprake is van geluidsoverlast de gedupeerden nog
2 jaar in de kou laten staan. De minister moet nu gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen en de problemen oplossen”.

De gemeente Lansingerland wil nu zelf geluidsdeskundigen van de DCMR Milieudienst Rijnmond een onderzoek laten doen, omdat de minister nog 2 jaar op zich laat wachten. Aptroot wil dat de minister dit onderzoek overneemt van de gemeente en de problemen oplost.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Charlie Aptroot heeft zich nog nooit druk gemaakt over overlast die reeds miljoenen klachten heeft opgeleverd.

Hij heeft zich ook nog nooit zorgen gemaakt over de duur van isolatie of evaluatie. Welnee.

Charlie Aptroot, waarom niet eigenlijk?

Geplaatst door Gerard uit NULL

Misschien omdat de HSL een potentiële concurrent van Schiphol is? Daarom is het beter om de HSL klein te houden.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" In de afgelopen maanden zijn bij de gemeente Lansingerland tientallen klachten binnengekomen van bewoners die in de buurt van het traject wonen. "

Wellicht de klachten doorsturen naar 'Bas'.
Wordt er ook niets mee gedaan !

De reeds ontelbare klachten die de Kolderbaan heeft gegenereerd, zijn immers ook aan dovemans oren gericht.
Het schoothondje (Eurlings) van de Schiphol-group dient zijn tijd wel uit, na deze periode heeft de sector een mooi plekje voor dit heerschap....
Het heerschap Charlie Aptroot zou goede sier maken indien hij zich ook druk zou maken om de mensen die dagelijks gebukt moeten gaan onder de herrie van Schiphol!

Geplaatst door cns uit deltametropool

"Tijdens de 1e metropoolconferentie in april
2009 zijn bestuurders het eens geworden over
investeringen op het gebied van economie,
infrastructuur, landschap en stedelijke ontwikkeling.
Rode draad vormt een verdere
ontwikkeling van de metropoolregio, gericht
op het creëren van een hoogwaardig en
duurzaam leef- en woonmilieu." (NB!!!)

Terwijl de HSL op alle mogelijke manieren wordt getraineerd en tegengewerkt, maken de door PvdE(lite) & Groenlink(s) gedomineerde Stad en Stadsregio Amsterdam al bijna de dienst uit in de nagestreefde "Metropoolregio Amsterdam" oftewel "Amsterdam Schiphol Area".

Lees hoe een aangestelde "verbindings-officier" vanuit de A'damse dienst RO dit via het stapelen van "structuurvisies" op uw kosten begeleidt; meer is in het z.g. "Metropooljournaal" te vinden op de website "www.metropoolregioamsterdam.nl".

Een wat verborgen, maar voor onze leefomgeving funeste ontwikkeling?

Geplaatst door Kees Weijer uit Amsterdam

Hoe kunnen we minister Eulings serieus nemen? Er komen in korte tijd enkele 100-den klachten binnen over de geluidsoverlast die de HSL zou veroorzaken en gelijk stelt de minister voor geluidsmetingen te doen. Wordt het dan niet eens tijd geluidsmetingen te doen rondom Schiphol? Daar zijn de afgelopen jaren 100-duizenden klachten binnen gekomen en de minister blijft maar volharden in het berekenen van het geluid wat nog steeds 'binnen de normen' (welke???) zou zijn. Het is om te huilen!

Geplaatst door gerard uit NULL

Kees, het waren toch geen honderdduizenden maar miljoenen meldingen van hinder? Als het om schiphol gaat wordt dat afgedaan door de sector als afkomstig van slechts een paar 'veelklagers'.

Geplaatst door Maaike uit Leiden

VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot wil dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat snel actie onderneemt.

Heeft de VVD zich ook zo strijdvaardig opgesteld na de opening van de Polderbaan, of überhaupt in het dossier "geluidshinder Schiphol"?

Waait er een nieuwe wind in Den Haag of is men selectief verontwaardigd? Het lijkt me goed dat hierover kritische vragen worden gesteld in de Tweede Kamer.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Al bij de aanleg van de Betuwelijn destijds is met geluidsmetingen gemanipuleerd en wie o.a.Prof. Berkhout volgt kan slechts tot de conclusie komen:
het Directoraat V&W (dat zelfs via z'n hoofdverantwoordelijke het overleg van de SG's van ALLE ministeries voorzit! - grossiert in het grootschalig manipuleren van metingen en gebruikte methodieken.
Dus de minister kan "vol vertouwen" de uitslag van HSL metingen tegemoetzien!

Even stuitend is dat CROS/SOCROS, de Milieudiensten die daar klakkeloos naar verwijzen en bijna ALLE in de 32 getroffen gemeenten gekozen verantwoordelijk wethouders doen of hun neus bloedt.
Zo wordt die illusie van "metropool met hoge kwaliteit van de leefomgeving" slim en hooghartig doorgedrukt.