Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Uitslag Stelling: ’Laat klagers maar verhuizen!’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 639 
|
 Telegraaf 
Uitslag Stelling: ’Laat klagers maar verhuizen!’

AMSTERDAM -  Afgelopen woensdag, toen een gigantische Boeing 737 als een baksteen naar beneden viel, hebben we geluk gehad, al zal dat betrokkenen wrang in de oren klinken. Toch is het zo. Het toestel kwam nét niet op de A9 terecht, een van de drukste autowegen van ons land. Dan was het aantal slachtoffers aanzienlijk hoger geweest. Hoe lang gaat dit nog goed? Is het geen tijd om de discussie te heropenen over het verplaatsen van Schiphol naar een stille polder, naar zee desnoods? We vroegen uw mening in de Stelling van de Dag.

Die mening gaf u met graagte. Met bijna 3900 deelnemers verdiepte u zich in onze vragen en uw slotsom is dat Schiphol moet blijven waar het is. „Toen Schiphol luchthaven werd”, stelt u, „lag het in een stille polder. Daarna zijn er honderdduizenden huizen om heen gebouwd voor kopers voor wie die luchthaven een gegeven, ja zelfs een voordeel was. Wie zich nu beklaagt over vliegtuiglawaai en andere overlast van Schiphol had geen huis in die contreien moeten kopen.” En een ander merkt vilein op dat huizenkopers die wel van de lusten wilden profiteren (een lagere aankoopprijs voor hun huis) nu als bewoners niet opeens over de lasten moeten gaan klagen. De tendens van uw commentaren: „Wie klaagt moet maar gaan verhuizen. Schiphol was er ’t eerst!”

Daarmee is de toon gezet. Maar de toon maakt niet de hele melodie. Zo valt het op dat de junioren tot 35 jaar aanzienlijk lankmoediger tegenover onze nationale luchthaven staan dan de groep 35- tot 55-jarigen. En de middengroep wordt weer overschaduwd door de senioren. Uitgesplitst: de stelling ’Vliegveld hoort niet in bevolkt gebied’ wordt onderstreept door 23% van de jonkies en 53% van de oudjes. Een opmerkelijk groot verschil!

De meeste van onze respondenten weten waarover ze praten als we het over de overlast van een luchthaven hebben. Op de vraag of u op een afstand van plm. 30 kilometer van een vliegveld in Nederland woont, antwoordt 72% bevestigend, van jong tot oud.

Overlast

En veroorzaakt dat overlast? Daarop antwoordt één op de tien junioren bevestigend en één op de vijf 35-plussers en 55plussers. Klagen 35-plussers zo snel of verdient een groter deel van de junioren zijn brood op de luchthaven of een sector die daaraan gelieerd is? En antwoorden zij daarom volgens de regel dat je de hand niet bijt die jou voedt?

Het vliegverkeer is razend druk, vooral in het hoogseizoen. ’Vindt u dat angstaanjagend?’, vroegen wij. Er manifesteerde zich opnieuw een generatiekloof, eigenlijk merkwaardig omdat talloze senioren af en aan plegen te vliegen naar oorden waar zij hun aftakelende spieren en gewrichten in de winterzon koesteren. Slechts 9% van de junioren vindt de drukte in de lucht eng, terwijl 28% van de senioren het griezelig vindt.

Nuchter

Al met al gaat u nuchter om met het toenemend vliegverkeer en de lusten en lasten die daarbij horen. „Het is de prijs van de welvaart”, vindt 76% en 62% zegt bereid te zijn om die prijs te betalen. Ook het feit dat Schiphol nog steeds bouwt, krijgt de goedkeuring van 64% van de deelnemers. Schiphol is een flinke broodheer en talloze bedrijven leunen financieel op Schiphols schouders, dat realiseert u zich ten volle.

’Wilt u extra belasting betalen voor het verplaatsen van Schiphol?’, vroegen wij tot slot. Nee. Natuurlijk niet. U wordt al getild en uitgeperst. Hoe kunnen wij dat nu vragen? En u betreurt de slachtoffers van vliegtuigcrashes, maar realiseren wij ons wel dat het autoverkeer veel meer slachtoffers eist? Dat is zeker niet sexy genoeg voor WUZ hè? Goed. Doen we daar binnenkort iets aan. U hebt het hier voor het zeggen tenslotte.

Marianne Janssen


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Een typisch TELEGRAAF verhaal
Zelf reageerde ik ook, maar mijn reactie werd niet geaccepteerd .....

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Precies. Ze weten absoluut niet waar ze het over hebben en ik vraag me af of iedereen wel eerlijk antwoord geeft.
Ik ben maar weer's van identiteit en email veranderd en dan lukt het vaak wel om een reactie geplaatst te krijgen bij de Telegraaf.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Deze "Telegraaf"-stelling 'Laat klagers maar verhuizen!' zal accountant-CEO Nijhuis van Schiphol Group als muziek in de oren klinken! Ook bij de PVDA van Wouter Bos zal het goed uitkomen,
want de 6% verhuisboete geeft weer ruimte om de financiele sector (van deze Nijhuis en consorten)nog verder te spekken.

Hoe is het toch mogelijk dat het PVRC bestuur dit soort demagogie zonder ampel commentaar extra uitmeet en in feite meehelpt om kritisch tegenwicht de wind uit de zeilen te nemen?
Onbegrijpelijk is het dat de leden dit domweg maar accepteren, het brengt helaas hun vereniging langzamerhand in diskrediet........

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Ja zeker, De Telegraaf is voor oneindige groei en kleurt de zaken naar eigen inzicht subjectief in. Inclusief de Vliegtax. Dus is dit geluid de heer Nijhuis welgevallig.
Maar waarom toch bij uitstek die PvdA noemen. (Moet ondergetekende weer worden gepest........?)

Jazeker, Ook ik liet weten, dat de pvda ons in het verleden vele oren aan naaide, (excusez le mot) (Kok, Netelenbos,e/c)
Maar sinds BLRS pittige gesprekken met de haagse pvda had, en men beterschap beloofde,
rekenen wij ze af op hun daden. En over die daden zijn we nog niet geheel te vreden, maar zie maar eens het verslag van het VAO van 19 febr jl (tweedekamer VAO schiphol 19-2008)
Er werden door de pvda,samen met C.U. een groot aantal moties ingediend tegen dat volstrekt verkeerde VVA van Alders en Eurlings !
Ook liet Tang, pvda in radio 1 journaal weten: Als Eurlings aan die vliegtax komt, komt hij de pvda , ...ons tegen.

U zou dus als maoistisch getinte splintergroepering beter het huidig CDA kunnen bekritiseren, die partij is rabiaat voorstander van groei ,samen met de VVD,en PVV.
Lees het verslag maar, daar blijkt dit wederom uit.
Ik poog zo objectief mogelijk naar partijen en mensen te kijken. Dus laat uw subjectief
getinte uitspraken, als b.v. "pvda psycholoog", achterwege.
Waar ik op ga stemmen, zal ik in het stemhokje pas weer bepalen.
Probeer uw naam eer aan te doen, en vernieuw u zelf.....
PVRC is actief, weet ik, en doet wat ze kan, maar kan ook niet voor onze lieve Heer spelen....

Geplaatst door Ton uit NULL

Alstublieft ook ruimte blijven houden voor andere meningen. Een discussie over het nut van Schiphol, de verdiensten ervan, het toestaan ervan én de enorm slechte gevolgen ervan voor mens, milieu en samenleving komt anders niet op gang of blijft niet gaande.

Geplaatst door Ton uit NULL

En nog een.
Laat Schiphol maar verhuizen naar de maasvlakte of werk 't weg op zee. Dat kost minder dan al die klagers laten verhuizen.
Bovendien houden we dan weer een boel dure grond over om weer fijne dingen mee te doen.
Mooie huizen bouwen bijvoorbeeld in een ssssstille omgeving.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Wie zich nu beklaagt over vliegtuiglawaai en andere overlast van Schiphol had geen huis in die contreien moeten kopen "

Deze stelling is, net als de meeste die bovenstaand zijn te lezen, een hardnekkig virus. Complete onzin natuurlijk, als je het besef kunt opbrengen dat OOK Schiphol zich enorm aan expansie blootgeeft! De zesde baan, de Kolderbaan genaamd is daar een recent voorbeeld van! Hoe dicht ligt deze baan niet nabij de bebouwing? (!) Het is bewust zo gedaan, onder het mom van een millieu-baan. Inmiddels weten we dat de Schiphol-group gelogen heeft, het is bedoeld om haar ziekelijke expansionische gedrag een invulling te geven!

Geplaatst door cns uit deltametropool

Meermalen waarschuwden wij voor de via de sector doorgedrukte "Metropolitane strategie". Met lede ogen zagen we aan hoe -via vehikels als BRS en SADC - het Provinciaal bestuur (VVD/CDA/PVDA/GL!) hiertoe werd verleid. Maar nooit werd dit door PVRC opgepakt en enige actie richting Provincie Noord Holland en dat volgzame beleid ondernomen. Helaas, het mocht blijkbaar niet zo zijn?

Dat nu door een bestuursvertegenwoordiger uit een wel uiterst giftig vaatje wordt getapt (het zou hier om een 'mao-getinte' splintergroep gaan?!) geeft ten zeerste te denken. Richt uw pijlen op het falende bestuur en ga wat zorgvuldiger om met de via reacties aangedragen punten van aandacht. De situatie is ernstig genoeg zou je denken.