Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Uitreiking Gouden Generaal Snijdersmedaille

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 767 
|
 Toespraak minister Eurlings 
Uitreiking Gouden Generaal Snijdersmedaille

Toespraak | 05-11-2007 | Den Haag | Minister Camiel Eurlings

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Dames en heren,

Ferme jongens, stoere knapen. Daar is Nederland groot mee geworden, nietwaar? En niet alleen op de wereldzeeën, ook op het gebied van de luchtvaart hebben we ons laten gelden. Ons land kende luchtvaartpioniers als Anthony Fokker, Albert Plesman en natuurlijk generaal Snijders. Deze voormalige opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten zag de mogelijkheden van de luchtvaart al toen men begin twintigste eeuw nog met ballonnen de lucht in ging. Hij werkte achter de schermen mee aan de oprichting van de KLM en onderzocht hij de mogelijkheid van een luchtvaartverbinding tussen Nederland en Indië. Een echte pionier, dus.

Tegenwoordig kunnen we ons een leven zonder luchtvaart nauwelijks meer voorstellen. Het is heel gewoon geworden om voor een weekend naar Barcelona te vliegen. Tegelijkertijd blijft de luchtvaart, en terecht, altijd een onderwerp van discussie. Het is nu eenmaal niet makkelijk om de diverse belangen van mensen, milieu en economie met elkaar te verenigen.

Toch is dat waar we naar moeten streven. Duurzame groei zal ook de leidraad zijn bij de beslissingen die we de komende jaren gaan nemen over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Want u weet: er staat het een en ander op stapel voor Schiphol, voor de regionale luchthavens, voor de organisatie van het luchtruim en voor de luchtverkeersleiding.

Voor wat betreft de Nederlandse luchthavens gaan we bijvoorbeeld kijken of het mogelijk is die een eigen profiel te geven, om zo vervoersstromen efficiënter af te handelen. Zogeheten mainportgebonden stromen kunnen daarbij via Schiphol, de overloop kan via de regionale luchthavens. Vooral voor Lelystad en Eindhoven zie ik hier een rol weggelegd.

Voor het luchtruim onderzoeken we of het mogelijk is om een Functional Airspace Block te maken. In gewone mensentaal: kunnen we de grenzen van het luchtruim niet breder trekken in plaats van ze langs nationale grenzen te laten lopen? Want als we internationaal samenwerken, vergroten we de bereikbaarheid vanuit de lucht en de betrouwbaarheid van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat de vorming van dit soort blocks op Europees niveau kan leiden tot een kostenbesparing van enkele honderden miljoenen euro’s. Dat zijn kansen die we niet mogen laten liggen, toch?

Ook op milieugebied zijn er de nodige vraagstukken. Ik wil me vooral richten op verbetering van het stelsel van milieuregels. Kunnen we er misschien voor zorgen dat de prestaties van de sector op dit punt beloond worden? KLM en Schiphol hebben zéker al goede, duurzame initiatieven genomen, maar het kan altijd meer en beter.

Kortom, de komende tijd hebben de overheid en de sector genoeg te bespreken. Ik ben dan ook erg benieuwd naar uw opinies en ideeën. En dan is het goed dat overheid en luchtvaartsector niet meer tegenover elkaar staan, zoals dat vroeger nog wel eens het geval was. Die periode hebben we definitief achter ons gelaten sinds het succes van de Alderstafel, en ik heb er alle vertrouwen in dat dat zo blijft. Want net als vroeger werken er nog steeds veel mannen en vrouwen met visie en doorzettingsvermogen in de luchtvaart.

Dames en heren,

Generaal Snijders was één van die mannen en vrouwen die Nederland mede vorm gegeven hebben. Maar dat soort mensen komen gelukkig in elke generatie voor. Leo van Wijk is wat mij betreft ook zo’n moderne held. Iemand met visie, die door zijn inzet voor Air France/KLM de Nederlandse maatschappij en economie grote diensten heeft bewezen. Afgelopen zomer is hij al benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, en vandaag ontvangt hij van het Generaal Snijdersfonds opnieuw een prachtig blijk van waardering. Ik ben er trots op dat ik hem zo meteen de gouden Generaal Snijdersmedaille mag uitreiken, en de erediploma’s aan de Tactische Helikopter Groep van de luchtmacht, de heer Kennes en de heer de Groot. Vanaf deze plaats feliciteer ik u er allemaal alvast van harte mee.

Dank u wel.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit castricum

Geachte minister Eurlings,

Met belangstelling heb ik uw toespraak gelezen waarin u het over de helden heeft, die Nederland vorm hebben gegeven. Mijn vader was er ook zo een. Hij heeft met Fokker en Plesman ( de naam Snijders komt mij niet bekend voor) achter de schermen meegeholpen de KLM op te richten. Ik zelf ben op het oude Schiphol geboren, ik kan u mijn geboortekaartje tonen. Albert Plesman kwam in mijn wieg kijken. Mijn broers hebben de oversteek met vliegtuig van Indonesië naar Nederland gemaakt, als eerste kinderen in de geschiedenis. Ze hebben er meen ik, 12 dagen over gedaan.
Als mijn vader zou weten, dat er door de luchtvaart zoveel leed werd veroorzaakt, dan zou hij zich in zijn graf omdraaien want dit zal hij nooit gewild hebben. Hij was een mens met respect voor anderen en voor de wereld. Hij was zijn tijd ver vooruit.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Treurig.

Geplaatst door gerard uit NULL

Ja, Els, Minister Eurling is zijn tijd helaas nog niet vooruit. Hij moet zo te zien nog een hoop leren.
Zonder respect voor anderen en voor de wereld kom je vroeg of laat van een kouwe kermis thuis. Jammer...

Geplaatst door Rose uit Randstad

"En dan is het goed dat overheid en luchtvaartsector niet meer tegenover elkaar staan, zoals dat vroeger nog wel eens het geval was."

Nou ja! Dit belooft niet veel goeds voor de toekomst.

Als luchtvaartsector en overheid ooit tégenover elkaar stonden, was dit altijd met twee handen op één buik!

Meneer Eurlings veel plezier in Barcelona. Mag het ook een enkele reis zijn?

Rose

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

EURLINGS DOET PLESMAN GEEN RECHT

Albert Pleman was een eerlijk mens en iemand met visie. Plesman was een van de de eersten die zich - vergeefs - verzette tegen de plaatsing van een luchthaven midden in een dichtbevolkt gebied - zoals ik toevallig hier vandaag nog heb vermeld. Het ontstaan van overlast voorzag hij lang voor die werkelijkheid werd.

GEEN WERKELIJKHEIDSZIN

Ik kan in Eurlings hier geen zin, geen historisch en geen werkelijkheidsbesef ontdekken, en wat de toekomst betreft, niets dat vertrouwen wekt in enig begrip bij hem voor het maatschappelijk probleem dat Plesman wel zo duidelijk voorzag.

SLECHT VOORGELICHT EN REGENTESK

Dit is nu al de tweede keer. Eerst het Droste-feestje en nu dit. Hij en de sector. Het klink wel erg slecht voorgelicht en regentesk.