Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uithoorn niet gelukkig met wijziging baangebruik

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1065 
|
 Uithoorn 
Uithoorn niet gelukkig met wijziging baangebruik

Het baangebruik van Schiphol is vorige week gewijzigd. Daardoor wordt de Kaagbaan minder gebruikt en de Aalsmeerbaan juist meer. Veel inwoners uit Uithoorn en De Kwakel klagen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Ook vragen zij zich af waarom het baangebruik is gewijzigd en wat de gemeente hieraan kan en wil doen.

Bijzondere weersomstandigheden
De wijziging is veroorzaakt door de langdurige zuidenwind, waardoor steeds in zuidelijke richting is gestart. De ruimte op de Kaagbaan is daarom bijna op. Dit probleem is nog nijpender geworden nu de handhavingspunten onlangs zijn aangepast om te voorkomen dat de luchthaven dit jaar grenzen zou overschrijden.

De handhavingspunten zijn in juli jl. aangepast in overleg met de regio, het zogenaamde Aldersoverleg. Toen bleek al dat het aantal vluchten over Uithoorn zou toenemen. Uithoorn was daar niet gelukkig mee..De bijzondere weersomstandigheden waar we nu mee te maken hebben, waren toen natuurlijk nog niet te voorzien.

Overleg partners
Wethouder Verheijen wil zo snel mogelijk met de partners aan de Alderstafel bespreken of er weer meer vluchten via de Kaagbaan kunnen plaatsvinden in plaats van via de Aalsmeerbaan. Hij kan zich niet voorstellen dat het verschuiven van grote aantallen vluchten van de Kaagbaan, die minder omwonenden hindert, naar de Aalsmeerbaan de bedoeling is geweest van het Alders overleg.

De wethouder wil met deze stap ook nog het belang onderstrepen van het zoeken naar verbetermogelijkheden in Uithoorn door de luchtverkeersleiding. Dat onderzoek is in mei gestart, op uitnodiging van de gemeente.

Aanpassing baan- en routegebruik middellange termijn
Tenslotte richt de gemeente zich op aanpassing van het baan- en routegebruik op de middellange termijn, zodat de bebouwing van Uithoorn en De Kwakel bij gebruik van de Aalsmeerbaan worden ontzien. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is natuurlijk de “bocht naar het oosten”, het knelpunt Uithoorn.

Verder zijn er op dit moment weinig mogelijkheden om direct actie te ondernemen.  De aanpassing van het baangebruik is er namelijk juist op gericht om binnen de wettelijke grenzen te blijven. Zolang het weer niet meewerkt en de wind uit het zuiden blijft waaien, is er geen verbetering te verwachten. 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob uit NULL

Wat een gelul weer van Schiphol... ze hebben 15% om mee te spelen dit in verband met het weer... Straks hoor ik Cerfontaine al zeggen dat het WEER de Mainportdoelstelling kan beschadigen.
Bij de Politiek komt meestal kletspraat vandaan
Op Schiphol altijd!

Geplaatst door leo uit De Kwakel

** Waarom de "Alders-tafel"?

Rechtstreeks naar Schiphol moet je !
Je gaat toch ook niet voor een nieuw paspoort naar het buurthuis.....Geplaatst door Ton uit NULL

N.m.m. beslist niét (meer) naar Schiphol!
De sekor vindt die knellende handhavingspunten toch al brandhout.
Schiphol wil alléén maar méér !!
Laat ze maar net als een paar maanden geleden tegen de handhavingsgrenzen aanvliegen.
Dan moet de nu politiek beslissen i.p.v. de "Alderstafel" toen.
Dan is de politiek verantwoordelijk en aanspreekbaar !
Zoals het hóórt !!
Laat Schiphol intussen maar in 't vet gaarsmoren. Daar is niets van te verwachten.
Het is de poltiek die voor de omwonenen in beweging moet komen!!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Volstrekt met je eens Ton, In een rechtstaat dient de politiek het laatste woord te hebben, met controle van adviesorganen als Commissie MER, MNP, CDV,Eerste Kamer en Raad van State, etc,etc. En die leverden al fikse kritiek !
De politiek liet het toe dat er een Alderstafel kwam. Als de Platforms daar geen stevige positie krijgen is het voor ons over en uit. Dan zullen we samen met velen, de politiek ter verantwoording roepen. Een rechtzaak is dan een mogelijkheid, maar bedenk wat dat kost...... Met ca E 50.000 heb je slechts een begin...Ik deed wel eens navraag, bij een gerenommeerd jurist: E 400 per uur.....
Ik denk dat rechschapen en integere mensen nodig zijn, en er ook zullen opstaan, om deze malafide praktijken op den duur zullen helpen stoppen.
Voorlopig dus dit traject uit proberen, doormaken, en zien waar we uit gaan komen begin van 2008


Geplaatst door gerard uit NULL

Huh..? Eerst de Alderstafel afwijzen als zijnde geen deel van de rechtsstaat en dan toch er aan mee willen doen? Ik begrijp hier geen snars van!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Je leest helaas slecht. Ik schreef: De politiek heeft het laatste woord en niet Schiphol.
De politiek besloot tot die Alders-tafel,waaraan we dan na zeer veel overwegingen en nadenken mee deden.
Ons bleek dat onze positie onvoldoende robuust was. Vandaar dat we nu in overleg zijn en opnieuw overwegen.

Geplaatst door Rose uit Randstad

De Staat der Nederlanden is grootaandeelhouder van Schiphol. De 'politiek' maakt onderdeel uit van de Staat er Nederlanden door (controle op) het maken van wetgeving, ook over Schiphol. De Luchtverkeerleiding Nederland regelt de verdeling van het luchtruim en wordt gecontroleerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onderdeel van de Staat der Nederlanden.
Kortom, wat mogen we nog verwachten van 'de politiek' en de andere (rijks)instituten? De mannetjes en vrouwtjes worden geselecteerd om de 'juiste' beslissingen te nemen. Anders mogen ze vertrekken. Zie ex-minister Margreeth de Boer in 1998 en later Tweede Kamerlid Rob van Gijzel. Niet pro-Schiphol? Te lastig? Exit!

Zouden er geen integere juristen zijn die voor een gereduceed tarief willen werken? Of wonen ze allemaal ver buiten de terreurzone van Schiphol?
Rose

Geplaatst door Ton uit NULL

OK. meneer Griese.
Het trajekt rondom de "Alderstafel" gaat U afmaken.
N.m.m. is het goed te beseffen dat het slechts een nieuw adviesorgaan is, waarachter de sektor en de minister zich kunnen verschuilen.
En als het advies ze niet aanstaat negeren ze dat, verdoezelen het of zetten er een onderzoek op.
Het is goed om tegelijkertijd de andere, "juridische" , weg niet te veronachtzamen en er alvast mee bezig te zijn.
Het is goed als de Vereniging Gezamenlijke Platforms Schiphol daartoe nú al initiatief neemt.
Alles kost tijd, alles kost geld.
Overleggen met Schiphol kost tijd, kost geld, is frustrerend en levert méér vliegbewegingen op.
Het roer moet om!!

Geplaatst door Rose uit Randstad

Ton, het gaat altijd weer om de centjes.
Zo nu en dan zit ik wat te lezen in de rubriek ‘Schrijf!’ die vanaf 21 mei 2003 in de lucht is. Ben onder de indruk geraakt van de vele inhoudelijk sterke reacties. Eigenlijk leest het als één indrukwekkende aanklacht tegen Schiphol. Misschien is het een goed idee om volgend jaar een selectie van de reacties in boekvorm uit de brengen?
Titel
De buren van Schiphol zijn het spuugzat
VERSLAG VAN VIJF JAAR BURGERPROTEST

Het mes snijdt aan twee kanten. Je brengt het onrecht dat Schiphol de omwonenden aandoet én de veelvuldige manipulaties nog eens indringend onder de aandacht. En de opbrengst kan wellicht ten goede komen aan de Stichting RVDO, Recht voor de Omwonenden.

Als zo’n stichting er eenmaal is, moet het voor een werkgroepje toch niet zo moeilijk zijn fondsen te werven? Wat dacht je van de bedrijven die straks hun kantoor uitmoeten voor de bouw van de parallelle Kaagbaan! Zeker als ze anoniem kunnen doneren, moet dat toch relevante bedragen opleveren. En misschien wil die meneer van Chipshol wel doneren?

Een dergelijke stichting kan eindelijk serieus tegenspel gaan bieden aan de juristen van Schiphol. Dan hebben die heren (en dames?) meteen wat minder tijd om hun dubieuze spelletjes te spelen, zoals destijds rond de motie Baarda.
Om de geheugens op te frissen, citeer ik uit het gesprek dat Cerfontaine en Van Wijk (KLM) op 7 juni 2002 hadden met leden van de Eerste Kamer in aanloop naar de motie-Baarda.

Cerfontaine: “In het luchthavenverkeersbesluit kan worden vastgelegd dat de toetsing plaatsvindt en dat aanpassing mogelijk is. Dan is er een wettelijke basis voor. Volgens mijn bestuursjuristen is dit mogelijk.”

Eerste Kamerlid Lemstra: “Uw juristen leveren wel meer wek aan het departement. Misschien is het wijs dat zij ons zo’n bepaling doen toekomen”.

Cerfontaine: “Soms heb ik wel enige schroom, omdat ik het gevoel heb dat wij departementaal werk doen. We gaan dan wel eens over onze grenzen heen.”

Eerste Kamerlid Baarda: “Maar als u ons van advies kunt dienen om hier uit te komen willen we dat natuurlijk graag. We zien graag vastgelegd dat er in 2005 sprake zal zijn van een gelijkwaardigheid met de PKB.”

Cerfontaine: “Ik zal dat met alle plezier doen.”

Verderop in het gesprek zegt Cerfontaine nog eens: “Als u mij toestaat, kom ik met een voorstel dat met de kracht van een PKB in het luchthavenverkeersbesluit kan worden vastgelegd.”
Cerfontaine heeft die zevende juni 2002 ook létterlijk het laatste woord: “Wij danken dat wij hier mochten komen, met excuses dat wij iets te politiek waren.”
Baaaah!
Rose

Geplaatst door Ton uit NULL

In de rechtspraak noemen ze zo iets "beïnvloeding van de rechter of het hof" en heeft grote juridische gevolgen voor het verloop van de rechtszaak.
Chipshol zal wel niets willen doneren of het zou op die wijze z'n gram moeten willen halen.
Niettemin ben ik het met je eens dat als er duizenden gehinderden zijn er zeker ook een paar duizend moeten zijn die hiervoor geld over zullen hebben.
Bedrijven en particulieren. Ondergetekende bijvoorbeeld.
Inderdaad. Eérst die Stichting maar of een goed opgezet aktiecomité.
Ik vind het echter nog steeds logisch dat daartoe het initiatief genomen wordt door de Vereniging Gezamenlijke Platforms.
Eénheid maakt sterk.
Een boek is een optie. Als je Noordholland (Nederland) dan óók maar motiveert om 't te lezen.
Kortom; er is werk aan de winkel!

Geplaatst door rieneke schokking uit Amstelveen

Rose, ik steun je voorstel van ganse harte om een stichting in het leven te roepen. Ook ben ik het met je eens dat hier mogelijkheden op het vlak van fondsenwerving liggen. Ik denk wel degelijk dat Chipshol hier interesse in heeft, vooropgesteld dat het hele verhaal goed opgezet wordt. Er zijn in ieder geval nu al mogelijkheden om de heer Poot hierover te benaderen.
Mijn voorstel is om te stoppen met praten, en dit idee om te gaan zetten in realiteit. Laten we eens om de tafel gaan zitten en onze opties op een rijtje zetten.
Ton, ik ben het niet met je eens dat het initiatief hiervoor van de gezamenlijke platforms moet komen. Waarom wachten tot een ander in actie komt. Bovendien voelde en voel ik me niet vertegenwoordigt door de VGP.
Ik kreeg net te horen dat de VGP, in een brief van 5 juli jl. aan Verkeer en Waterstaat, waarschuwt dat er nieuwe parameters zijn gehanteerd, die anders zijn dan de afgelopen jaren gebruikelijk waren, waardoor er een gebruiksruimte ontstaat die gelijk is aan 615.000 vliegbewegingen.(waarom zijn deze en andere brieven niet op deze site geplaatst?) Deze brief kwam nadat ze accoord gegaan waren met een verhoging van 50.000 vliegbewegingen. Konden we een paar maanden geleden niet op deze site lezen dat de VGP juist voorkomen hadden dat de ruimte van 600.00-700.000 vliegbewegingen zou ontstaan? Moeten zulke mensen ook nog eens via een stichting voor mijn belangen opkomen. Thanks, but no thanks.
Rose, nognaals, laten we om de tafel gaan zitten en spijkers met koppen slaan. Lijkt mij veel zinvoller.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Wat de brief aan Verkeer en Waterstaat betreft mevrouw Schokking: Dit is weer typisch een voorbeeld van Klok en Klepel en vissen in troebel water.
Het betreft hier een brief van de Bewonersdelegatie (Cros)(van Ojik, en van Gijzel)waar de VGP indirect bij betrokken was,en zoals u bekend is, claimt de VGP een steviger positie aan de Alderstafel, waarover nu onderhandeld wordt. (Maandag avond a.s. komt hierover zeer waarschijnlijk uitsluitsel)
De brief is gericht NIET aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat !, maar aan de Vaste Kamercommissie v/d Tweede Kamer Verkeer en Waterstaat, dus aan onze directe politieke vertegenwoordigers, JUIST om erger te voorkomen! Daarmee uw en onze belangen te verdedigen. En dat is gelukt, terwijl de overeengekomen relatief kleine verhoging op de Buitenveldertbaan TERUG komt aan de Alderstafel in september, waar de zaak nog eens opnieuw geheel zal worden doorgerekend met de oude invoergegens !
(In ieder geval bereikte de delegatie, dat ons alternatief van max 500.000 vliegbewegingen tot 2020 in de MER lange termijn wordt doorgerekend, en dat wij een stevige inbreng krijgen in de inbreng van een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten analyse) evenals in de Netwerk analyse.
Dat de brief (nog) niet op deze site belandde, heeft natuurlijk te maken , met enerzijds: Het was geen brief van VGP en 2)
het betrof een spoedbrief, waarvan de opstellers het uit strategische overwegingen nog niet raadzaam vonden deze breed te publiceren. (Ik zal overigens de webbeheerders van deze site verzoeken, de brief alsnog op deze site te plaatsen.)

Wat betreft de voorstellen van div.kanten betreffen op deze site, voor een Rechtzaak, ik liet al eerder weten, dat de MER Korte termijn door de inspraakprocedure moet nu, en dat de RAAD VAN STATE, daar als laatste een uitspraak over gaat doen. (Voorafgegaan door Com. MER en 1e en 2e Kamer !) Uiteraard gaat de VGP hier ook veel werk van maken.
Van sept tot april 07 loopt het proces aan de Alderstafel. Mochten gedurende die periode zaken zich negatief ontwikkelen, dan zou de VGP ook een beroep kunnen doen op de Raad van State, over de dan bekende (negatieve?) uitkomst van het Alderstafel-overleg.
Ook liet ik de kwestie van een evt Rechtzaak op de agenda van ons komend Platformoverleg plaatsen. Voorlopig acht ik persoonlijk een rechtzaak prematuur. (Elke rechter zal verwijzen, naar het lopende overleg van Alders.)

Tot slot, om een evt rechtzaak een kans te laten maken, lijkt het mij dan geboden, deze een zo breed mogelijk draagvlak te geven.
(VGP en zo veel mogelijk participanten.)
Maar uiteraard staat het een ieder vrij een rechzaak te starten.
Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Herstel: Van sept tot april 07 loopt het proces aan de Alderstafel, moet natuurlijk zijn tot april 08.

Geplaatst door Ton uit NULL

Meneer Griese, het is goed begrepen. Er wordt onderhandeld vanaf sept. 07 t/m april 08. Daarna komt er een procedure met de Raad van State. Of niet natuurlijk.
Tegelijkertijd wordt er wel weer iets anders op de (of 'n) tafel gegooid om over te onderhandelen. Pilots of zo. Het liefst met de sektor zelf. Dan kan die de touwtjes in handen houden.
Ondertussen zijn we op z'n minst weer een jaar verder. Ik vind het niet erg om weer een jaar verder te zijn, maar niet op de manier van de afgelopen 5 (17) jaar met in ieder geval het tastbare (hoorbare, ruikbare) resultaat van 50000 vliegbewegingen extra.
Ik heb absoluut géén vertrouwen meer in onderhandelingen met Schiphol. U wéét waar die onderhandelingen wél horen.
Bovendien is het zeker niet zo, dat ik gericht ben op één ultieme rechtszaak tegen Schiphol. Ik ben wel gericht op het juridisch belagen van Schiphol met als enig doel dat de hinder voor de omwonenden, waartoe ik ook behoor, substantieel vermindert. En niet alleen voor mijn kleinkinderen in 2020. En dát kan slechts met substantieel mínder vliegbewegingen dan nu.
Het voeren van rechtszaken is slechts één middel. Waarschijnlijk véél (kleine) rechtszaken.
Daarnaast moet de publieke opinie beïnvloed worden. Op velerlei manieren.
Daanaast moeten de politici ( gemeentelijk, provinciaal, landelijk) intensief benaderd worden.
Om dat op te pakken en uit te voeren is veel geld nodig.
En dus ook veel participanten; én sponsors.
Belanghebbenden zijn al verenigd binnen de Vereniging Gezamenlijke Platforms. Prima, maar waarschijnlijk veel te weinig in aantal. De VGP kan het voortouw nemen, maar dat is niet strikt noodzakelijk.
Er zullen oproepen gedaan moeten worden in de media.
Er zal ook een goed aktiecomité moeten komen.
Maar voorál véél participanten die óók bereid zijn in deze akties geld en moeite te investeren.
Er is door zéér veel mensen in de afgelopen jaren zéér veel werk verzet. Veel dank daarvoor.
Dat heeft minstens geresulteerd in veel méér kennis over allerlei schipholzaken.
Het lijkt er echter op dat we intussen met te weinig zijn.
Dat aantal zal met vele duizenden vermeerderd moeten worden om het doel "vermindering van hinder" op kortere termijn te bereiken.
Er wordt steeds maar beweerd dat er een paar 100.000 gehinderden zijn rondom Schiphol.
Laten we ze maar eens opzoeken en zien of ze wakker geschud kunnen worden en nu eens niet door een bulderend vliegtuig!


Geplaatst door gerard uit NULL

Ton, met alle respect, maar roep toch niet steeds vanaf de zijlijn dat anderen dit werk moeten doen. Als je dit belangrijk vindt, onderneem dan toch zelf initiatief! Of dacht je dat ze dit er bij de Platforms nog wel even bij kunnen doen? Die mensen lopen al op hun tandvlees. Maar.... sta met je verwachtingspatroon wel met beide benen op de grond. Klik eens op 'akties' elders op deze pagina en zie de 'overweldigende' opkomst destijds. Dat was nog gratis, op de reis na. Lang niet al die mensen zijn bereid om substantieel finacieel bij te dragen aan juridische akties en/of grote advertenties of een grote PR campagne.

Overigens, de omwonenden bereikten in het verleden al veel m.b.t het bijstellen van de publieke opinie. En dat met heel weinig middelen maar wél met oneindig veel persoonlijke inzet van velen. Schiphol sloeg terug met als laatste troef de Alderstafel en, heel recent, die website van reclamebureau 'Achtung!'. Met zulke PR activeiten kom je als platforms gewoon niet in de buurt. Je moet dus wel een héél lange adem hebben, dus veel uiteindelijk veel geld, want, voorbeeld chipshol, je hebt echt een heel taaie tegenstander. Ikzelf vergok er mijn geld niet mee. Schiphol gaat heus niet dicht, als je dat denkt te bereiken, dan leef je in een andere wereld. Op z'n best gaat de rem er even op en moeten ze voorlopig wat stiller vliegen. Maar dat proberen de Platforms juist via de politiek voor elkaar te krijgen. Ik zal je initiatief wél met belangstelling volgen, dat is zeker.

Voor mijn geldt maar één ding: de hinder moet minder, ik wil 's nacht als ieder ander normaal kunnen slapen, desnoods in een geluidsdichte bunker. Misschien dat bureau 'Achtung!' dat in opdracht van Schiphol kan verzorgen? Doen ze ook eens iets goeds...

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Gerard, en dan was Ton nog een van de mensen, die met zijn 1000 E iets substantieels voorstelde !
Geen misverstand: Zelf ooit wonende direct onder de Buitenveldertbaan , waarvan ik de laatste 10 jaar als een hel ervaarde, met vele uitschiters van tegende 100 dBA (starters) weet ik als geen ander hoe mensen als Ton, ernstig lijden onder de disproportionele herrie!

Geplaatst door gerard uit NULL

Jan, mijn eerste opwellig na Ton's geste was om het tienvoudige in te willen leggen. En als ik daarmee met zekerheid een groot deel van mijn mijn nachten en woonomgeving terugkrijg, dan deed ik het. Maar, eenmaal terug in de werkelijkheid realiseerde ik me dat je als particulier met geld niet kunt opboksen tegen een kankergezwel als Schiphol. Alleen als je de achillespees kunt vinden, maak je een kansje.
Jammer overigens dat je aangeeft dat je begrijpt dat mensen als Ton ernstig leiden onder de disporportionle herrie. Dat begrip toonde je jaren gelden geleden ook voor de mensen in Castriucum die ernstig te leiden hebben van vrijwel iedere nacht flinke gaten in hun nachtrust. Waarom dát begrip er er bij jou nu kennelijk niet meer is, en je nu al weer een tijdje pleit voor nóg langer nachtvliegen recht over onze gemeente, dat ontgaat me. Hier wonen ménsen, Jan, die, net al anderen, récht hebben op nachtrust!

Geplaatst door Rose uit Randstad

Zoveel mensen, zoveel meningen. En dat geldt natuurlijk ook voor de buren van Schiphol. Laat Cerfontaine c.s. niet te veel gniffelen!

Rieneke, ik ben het met Ton eens dat een eventuele Stichting RvdO (Recht voor de Omwonenden) haar wortels in de bewonersplatforms moet hebben. Of je het nu wel of niet eens bent met het huidige beleid, er ligt daar enorm veel kennis en die kun je in zo’n stichting op een heel andere manier gebruiken.

Ook ben ik met Ton van mening dat het niet gaat om 'één ultieme rechtszaak'. De platforms (zowel VGP als individueel) moeten vooral doorgaan met waar ze mee bezig zijn: langs de weg van onderhandeling en lobby de 'beslissingsinstituten' en 'de politiek' tegenspel bieden, c.q. punten duidelijk maken en samenwerking zoeken.

De stichting RvdO moet als onafhankelijk orgaan haar werk gaan doen, namelijk het zoeken naar juridische zwakke plekken in het Schiphol-bastion, en direct opkomen voor de belangen van (individuele) bewoners. Vergelijk het met de verhouding Schiphol en de LVNL. Die zeggen toch ook hun eigen verantwoordelijkheid te hebben? (Maar als het er op aan komt hebben ze de handen op één buik). Voorlopig de publiciteit zoeken, en zo druk zetten, kan ook helpen.

Gerard, ik begrijp dat het bestuur van de platforms hun handen vol hebben. Al (?) die harde werkers staan natuurlijk tegen een overmacht van sluwe juristen en gehaaide professionals. Ik benijd ze niet! Wat is er dan mooier dat er 'direct om de hoek' expertise wordt opgebouwd om de zaken ook juridisch aan te pakken!

In de praktijk zie ik het zo: het bestuur van de VGP delegeert de oprichting van de stichting aan een werkgroepje. Ook is het bestuur betrokken bij het opstellen van de statuten van de stichting. Daarna gaat de stichting 'zelfstandig' verder. Voor dit eerste traject is niet zo verschrikkelijk veel geld nodig. Het gaat om een bezoekje aan de notaris en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarna een bankrekening openen, de publiciteit zoeken én fondsen werven.

Misschien kunnen de personen die iets in het idee zien eens een bezoekje brengen aan de site http://www.sobi.nl. Ik denk dat de heer Pieter Lakeman de initiatiefnemers wel wat op weg wil helpen. Hij heeft overigens ook al heel wat keren inhoudelijk stelling genomen tegen Schiphol.
Rose

Geplaatst door Els uit castricum

Rose, ik zie in jou een soort Jeanne d'Arc waar ik veel vertrouwen in stel. Voer ons maar aan, er zijn genoeg mensen, die zich achter de goede initiatieven scharen en ten strijde willen gaan!

Geplaatst door Rose uit Randstad

Nou, nou Els, niet overdrijven hè. Ik lees in de Wikipedia dat Jeanne d'Arc een eenvoudig boerenmeisje was dat soms antwoord moest geven op ingewikkelde (theologische) vragen, zonder rechtsbijstand. En uiteindelijk kwam ze op de brandstapel terecht. Moet ik dan voortaan brandwerend ondergoed dragen?
Rose

Geplaatst door Ton uit NULL

Natuurlijk is er angst om te mislukken.
Natuurlijk ga je niet zo maar geld in een put gooien.
Natuurlijk is Schiphol gigantisch. Met een gigantische bulk advokaten en zakken met (belasting)geld.
En zeker heb ik enorm veel waardering voor de website "vlieghinder" en de mensen er achter. En voor al die anderen in de platforms die de afgelopen 5 (17) jaar zoveel goed werk verzet hebben ten dienste van al die omwonenden.
Maar het is absoluut niet mijn bedoeling om nog eens met 2 á 300 man naar den Haag te trekken of om mijn pijlen alleen op overleg te richten.
Eérst een aktiegroep.
Dan eventueel een Stichting. Bij voorkeur onder de vlag van de VGP.
Dan een (klein) startbedrag om oproepen te plaatsen in dag- en weekbladen en op RTV-NH.
Alleen maar met het doel om die duizenden gehinderden waarover gesproken wordt wakker te schudden en te interesseren.
Lukt het niet om die duizenden te aktiveren voor hun eigen zaak en welzijn, dan houdt het op.
Aktie tegen Schiphol MOET steunen op een zeer groot aantal aktieve deelnemers.
Maar die moeten wél gepord worden.
En voorál doorgaan met al het goede werk wat iedereen tot nu toe gedaan heeft en nog steeds doet.
Want ook dát is voor de rechtvaardige en goede zaak.