Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitgeest stuurt open brief naar minister Eurlings

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1085 
|
 NHD 
Uitgeest stuurt open brief naar minister Eurlings Download het gehele artikel 'Uitgeest stuurt open brief naar minister Eurlings'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Ook als inwoner van genoemde gemeente heb ik reeds een brief verzonden naar de fracties in de tweede kamer. Van de meeste kreeg ik keurig antwoord terug. Vaak in de trendt van:
het heeft onze aandacht en de komende tijd zullen we de verantwoordelijke minister kritisch ondervragen. Nu, bij de nadering van de afronding van de 'tafel van Alders' , die mijn inziens er praktisch doorgedrukt is, heb ik van geen van de genoemde fracties enige terugkoppeling gehad.

Van de politiek in dit landje verwacht ik dan ook helemaal niets meer !
Hopelijk heeft de gemeenteraad meer sucses, maar ik vrees het ergste, daar de heer Eurlings pro Schiphol is.

En de luchtvaartsector vliegt vrolijk op een asociale wijze verder !

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik lees in dit bericht helemaal niets over uw wethouder Henk Eilert, Die was toch ook deelnemer aan De Alderstafel ?

Ik wijs u met nadruk op 5 november a.s. : Het Algemeen Overleg in de Tweede kamer over het Aldersadvies. Reageer aan de politieke partijen, juist nu ! !

Geplaatst door Gerard uit NULL

Is Eilert niet al een tijdje geen wethouder meer?

Geplaatst door cns uit Uitgeest

Nadat verontwaardigde bewoners de in het geniep voorbereide bouwplannen in de C'cummerpolder wisten tegen te houden, viel inderdaad het PVDA/CDA college in Uitgeest.
Daarmee kwam ook een einde aan dubieuze activiteiten van PVDA wethouder Eilert: in de CROS -als lid rekencie. & plv vz. - in de Milieudienst IJmond (als bestuurslid) en
het Schadeschap Schiphol - ook als bestuurslid.
Er staat dubieus omdat dze PVDA politicus willens en wetens het technisch wel degelijk mogelijke meten van vliegtuiggeluid
heeft helpen blokkeren. En mede verantwoordeljk blijft voor daarbij destijds toegepaste - zeer af te wijzen - methoden.

Laten de raad en het College van Uitgeest samen met zoveel mogelijk medestanders eens
zeer kritisch het (dis-) functioneren van zowel CROS, MD IJmond als Schadeschap nagaan en deze clubs laten doorlichten.
Als voorbeeld t.a.v. CROS kan worden genoemd dat - waar toch een onafhankelijk vz. voor dze grootste cie. van Nederland eerste vereiste is! - deze functie thans door de secretaris aan de Alderstafel (en direct geronseld bij het Min. voor mobiliteit!) wordt bekleed.
Daarvoor was gedurende een zestal jaren een senior consultant vab Berenschot CROS secretaris. Dit naast een duidelijk strategische functie bij diezelfde wekgever.
Zo werd en wordt er vanuit een georganiseerde aanpak regelrecht gemanipuleerd.
Het lijkt niet onbelangrijk dat eerst deze
min of meer zelfstandige bestuurlichamen weer onder directe democratische controle worden gebracht. Help de transformatie naar het 'Governance-beleid' via de 'Metropoolregio' etc. stoppen, in Uitgeest
is bewezen dat dit niet onmogeljk is!

Geplaatst door cns uit Uitgeest

CORRECTIE: lees ipv vz. CROS svp: SECRETARIS