Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitgeest heeft echt last van vliegtuigherrie

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 893 
|
 NHD 
Uitgeest heeft echt last van vliegtuigherrie Download het gehele artikel 'Uitgeest heeft echt last van vliegtuigherrie'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit NULL

De enigen die dit niet serieus nemen zijn de luchtvaartsector, de Schiphol-Group , de LVLN. en Den Haag! Jammer dat dit landje zo vol is van mensen die enkel en alleen voor het geld gaan (helaas is dat al eeuwen zo).
Als dat niet zo zou zijn, zou men veel beter en meer bereidt zijn om naar elkaar te luisteren! Gezamelijk de problemen aanpakken en niet het wij/zij principe, want dat lijdt tot zo iets als de Kolderbaan!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Jammer ook dat er alleen wethouder in Uitgeest tot deze conclusie komt. Ook boven Haarlem is het inmiddels continue gedreun, Spaarndam is sinds de noorden wind ook weer 'de klos'. En dit allemaal terwijl het hele gebeuren alleen maar geld kost en niets oplevert.
Nu weer de protesten van Europa tegen de VS over de subsidie van 23,7 miljard subsidie aan een vliegtuigbouwer. Luchtvaart is geen motor van de economie, het is het afvoerputje aan het worden.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Aalegeiz, Even een correctie: Ook de wethouders van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn fulmineren tegen te veel herrie

Overigens of dat 2 x 2 vliegen, waarvan Eilert zegt gecharmeerd te zijn, nu echt een voordeel betekent, daarvan ben ik allerminst van overtuigd. Het lijkt mij alleen maar een mogelijkheid tot meer capaciteit. LVNL legde op een infoavond te Castricum uit, dat 2x2 vliegen in dat zgn buizenstelsel 1 dBA minder herrie op leverde......
Tel uit je winst !

Geplaatst door Gerard uit NULL

J.H. Griese, u haalt 'buizenstelsel' en 2x2 door elkaar. 2x2 geeft wel degelijk grote mogelijkheden voor hindervriendelijker aanvliegen in gebieden die verder van Schiphol liggen. Buizenstelsels hebben daar weinig mee te maken, in directe zin. Het een kan zionder het ander. Ik steun Eilert in zijn streven naar 2 maal2. Laat de groeibeperking vooral niet van 2x2 afhangen, stel liever regio-onafhankelijke groeibeperkingen voor, zoals handhaven van het TVG, extra handhavingspunten of beperkingen in het max aantal slots per uur voor alle banen gezamenlijk.

Geplaatst door Olav uit NULL

Doel en middelen niet verwarren

2 x 2 vliegen , zowel als buizenstelsels scheppen mogelijkheden om dezelfde capaciteit met minder plaatselijke overlast binnen te loodsen. Het ene denk ik heeft meer te maken met spreiding, het andere met kwaliteit ven de geproduceerde overlast.

Het valt toe te juichen indien de LNVL over vele mogelijkheden beschikt. Die mogelijkheden krijgen pas zin wanneer de politiek probeert haar actuele mogelijkheden te verruimen door in plaats van onwrikbare regels ruimte te scheppen voor het uitoefenen van een, dat wel, goed te definieren verantwoordelijkheid.

Daar waar ruimte een illusie is, dus dicht bij Schiphol, zoals in Spaarndam, helaas ook Uitgeest, pakweg het hele oude 20 of 35 Ke-gebied bestaat wel noodzaak van harde afspraken over waar, wanneer en volgens welke vaste regels.

De winst die gemaakt is is dat het onderscheid tussen regionale herrie en herrie op afstand nu een officieel herkkend en erkend gegeven is.
Wat nu moet doordringen is dat die twee soorten overlast vraagt ook om twee verschillende soorten van benadering door de overheid.

Het is goed wanneer gemeenten in de directe omgeving in opstand komen. Gemeentebesturen nemen dan eindelijk, laat, hun verantwoording. Dat is een teken aan de wand voor de overheid want het betekent dat Schiphol vol raakt.
Het is ook goed dat de bevolking op afstand zich roert, want dat betekent dat vliegen boven Nederland vraagt om een anderssoortige opvatting over de beheersing van luchtverkeer. Rond Schiphol, maar net zo goed elders in Nederland