Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Uitbreiding procescommissie evaluatie Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 490 
|
 VenW 
Uitbreiding procescommissie evaluatie Schipholbeleid

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Contactpersoon

-
Datum
20 juni 2005
Ons kenmerk
DGTL/05.004436
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

-
Uw kenmerk

-
Onderwerp
procescommissie evaluatie Schipholbeleid

Geachte voorzitter,

Zoals u weet heb ik voor de evaluatie van het Schipholbeleid een procescommissie ingesteld, onder leiding van de heer Derksen. Eerder heb ik u geïnformeerd over de mogelijkheid van de voorzitter van de procescommissie voor de evaluatie van het Schipholbeleid om zelf nog een of twee leden voor zijn commissie aan te stellen. De voorzitter heeft mij nu laten weten twee nieuwe leden te hebben gevonden en mij gevraagd u hiervan op de hoogte te stellen. Daarom deel ik u, mede namens mijn ambtgenoot van VROM, mee dat de voorzitter de heer Linschoten en de heer Braks bereid heeft gevonden toe te treden tot de procescommissie. De procescommissie bestaat hiermee uit de volgende leden: prof.dr. W. Derksen, tevens voorzitter; ir. G.J.M. Braks; drs. J.A. Kamps; R.L.O. Linschoten; prof.dr. M.J.W. van Twist; dr. I. Joerss (buitenlands deskundige, adviserend lid). De commissie is hiermee compleet.

De procescommissie werkt op dit moment aan reacties op de tot nu toe verschenen stukken voor de evaluatie. Het gaat dan om het Plan van aanpak, de eerste rapportage over gelijkwaardigheid, de onderzoeksagenda en de eerste voortgangsrapportage. Binnen enkele weken zal ik u hierover informeren.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw drs. M.H. Schultz van Haegen


Reacties op dit bericht