Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Uitbreiding Lelystad Airport komt er nooit

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 588 
|
 binnenlands bestuur.nl 
Uitbreiding Lelystad Airport komt er nooit

Wouter Boonstra

Uitbreiding van het aantal vluchten boven Lelystad leidt tot onaanvaardbare overlast, meent het Drontense raadslid Paul Vermast (GroenLinks). Hij gaat raadsvragen stellen aan het college. Want hoe kon het gebeuren dat een jarenlange voorwaarde over toegestaan vliegtuiglawaai van Lelystad Airport zomaar van tafel is verdwenen?

Raad informeren
Volgens Vermast had het college de raad moeten informeren over dat zij en andere gemeenten aan de Alders Tafel buiten de vastgestelde kaders uit 2004 voor vliegtuiglawaai aan het spreken waren. ‘Door die kaders los te laten is een veelvoud van het aantal vluchten mogelijk’, aldus Vermast. Afgelopen vrijdag presenteerde kabinetsadviseur Hans Alders zijn advies over de toekomst van Lelystad Airport na overleg met betrokkenen aan de Alders Tafel. Hij adviseerde van Lelystad Airport een toeristische luchthaven te maken met maximaal 45.000 vluchten per jaar.

Onverkoopbare woningen
Volgens Vermast krijgt de gemeente Dronten bij deze uitbreiding te maken met een onverantwoorde hoeveelheid overlast. ‘Een aanvliegroute zou over een Drontense woonwijk in ontwikkeling komen. Die wordt daardoor minder aantrekkelijk. We adverteren met rust, ruimte en groen, maar die eerste term kan dan worden geschrapt. Het zal de verkoop van woningen geen goed doen en de woningen van mensen die er al wonen worden onverkoopbaar.’

Zware metalen
Vermast wijst op een kernbesluit uit 2004 waarin Lelystad Airport een zakenvliegveld zou blijven met minder vliegbewegingen en ver van de woonkernen. ‘Nu gaat een aanvliegroute over de Oostvaardersplassen en een over Dronten. Die zorgen voor ernstige geluidshinder. De luchthaven wordt ook een probleem voor een school voor biologisch-dynamische landbouw in het gebied. Als daar straks zware metalen neerslaan is daar weinig biologisch meer aan. Gelukkig vond ook Alders dat deze risico’s nog moeten worden onderzocht. Wij vinden dat alle gevallen van overlast moeten worden onderzocht.’

Meer banengroei door Oostvaarderswold
Gemeenten zouden de voorwaarden voor de toegestande hoeveelheid vliegtuiglawaai hebben laten vallen vanwege de verwachte banengroei door uitbreiding van de luchthaven. ‘Wij vinden dat ook belangrijk, maar banengroei bereik je niet door een zesde baan voor Schiphol te worden. Uitbreiding van Lelystad Airport zou 1500 banen moeten opleveren. De aanleg van het Oostvaarderswold, dat onlangs is afgeschoten, zou 6200 banen opleveren. Bovendien zorgt dat niet voor aantasting van de leefomgeving, maar juist voor een verbetering.’

Herrie, stank en overlast
Toch verwacht Vermast niet dat de uitbreiding van Lelystad Airport er ooit gaat komen. Hij denkt dat onder meer de uitbreiding van vliegveld Charles de Gaulle in Parijs een grote bedreiging wordt voor Schiphol. ‘Als daardoor het aantal passagiers op Schiphol afneemt, zal de noodzaak voor verplaatsing van vluchten naar Lelystad ook afnemen.’ Volgens Vermast leidt uitbreiding van Lelystad Airport enkel tot ellende. ‘Herrie, stank en overlast is het enige dat Dronten ervan terugziet. Iedereen die iets anders zegt, praat onzin.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Intussen roept een notariaat in deze regio op om tijdig een "rampenclausule" i.v.m. de steeds maar toenemende kans op een vliegramp in de testamenten op te nemen.
Dit onder het motto: "je moet er natuurlijk niet aan denken, maar ..............."

(bron: Weekblad De Kennemer/advertising)