Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Twijfels over Schiphol mer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 730 
|
 Diemer courant (nagekomen) 
Twijfels over Schiphol mer

(24 oktober) vindplaats

SCHIPHOL – De bewonersplatforms rond Schiphol zijn dan wel akkoord gegaan met het tijdelijk toe staan van 40 duizend vluchten extra op Schiphol, maar er leven volop twijfels over de noodzaak en de manier waarop de afspraken verder zijn uitgewerkt. 
Populair gezegd: de platforms hebben Schiphol een helpende vinger toegestoken, maar pakt de luchthaven nu de hele hand? Was het wel écht nodig die helpende vinger toe te steken of was Schiphol er zonder die vinger ook uitgekomen?

Deze twijfels klinken door in de reacties op de milieueffectrapportage (mer) die is opgesteld om de milieueffecten na te gaan van de afspraken die afgelopen zomer aan de zogeheten ‘Alderstafel’ zijn gemaakt tussen luchtvaartsector, omwonenden en gemeenten. De inspraakperiode voor de mer liep op 21 oktober af.
Grijpt Schiphol de hele hand? De SchipholWerkgroep AmstelveenBuitenveldert (SWAB) constateert dat aan de Alderstafel is afgesproken dat het lawaai met 0,7 dBA mag toenemen, maar dat de verhoging in de mer nu uitkomt op 1,9 dBA. Ook was volgens de SWAB uitgegaan van twee keer twintig minuten gebruik van vier banen tegelijk per dag, terwijl in de mer gesproken wordt van vier uur vier banen tegelijk gebruiken. De SWAB geeft aan dat dit laatste extra lawaai geeft in Buitenveldert, Amstelveen, Bijlmermeer, Uithoorn, Aalsmeer en Badhoevedorp.
Was het echt nodig een helpende vinger uit te steken? De SWAB verwijst naar uitspraken van verkeersminister Tineke Netelenbos in 2000: Schiphol kan groeien naar 520 duizend tot 600 duizend vluchten per jaar als de KLM maximaal investeert in de stilste vliegtuigen en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zorgt voor de stilste vliegprocedures. ‘Maar alleen dan.’ Waarom loopt Schiphol dan al bij ruim 400 duizend vluchten vast? Oftewel: doen KLM en LVNL wel genoeg hun best?
In de mer zelf wordt aangegeven dat vooral weersomstandigheden er toe leiden dat het baangebruik anders is dan verwacht.
De gezamenlijke platforms, waarvan de SWAB ook deel uitmaakt, schrijven niet op de gemaakte afspraken terug te willen komen. De overschrijding van de milieuregels, noch een eventuele tijdelijke sluiting van Schiphol waren voor de platforms aanvaardbaar. Wel had Schiphol wel eens eerder aan de bel kunnen trekken en zijn er twijfels over de uitwerking van de afspraken in de mer, zoals ook de SWAB die heeft verwoord. Een wettelijk uitgangspunt is bovendien dat de totale hinder nooit meer mag zijn dan na de aanleg van de Polderbaan is afgesproken. De platforms betwijfelen of dat lukt.
De platforms willen wél op korte termijn goed uitgezocht hebben of de afspraken correct zijn verwerkt in de mer: ‘Het is niet aanvaardbaar dat de komende jaren bij bewoners ernstige twijfels blijven bestaan over de vraag of de meerdere hinder niet te vermijden was geweest.’
Volgens de stichting Natuur en Milieu zijn niet alle manieren om het lawaai te beperken onderzocht. De organisatie wijst op vaker naderen in glijvlucht, wat nu alleen ’s nachts gebeurt, het aandeel van relatief stille vliegtuigen verhogen en het nachtelijk vliegverkeer beperken. Verder zou een rem gezet moeten worden op vluchten die niet bijdragen aan de overstapfunctie van Schiphol. Tarieven voor lawaaiiger toestellen zouden omhoog moeten


Reacties op dit bericht

Geplaatst door JanGriese uit Amstelveen

Dit artikel stond òòk op de voorpagina van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerse- en Uithoornse Courant.

Geplaatst door O. Bijvoet uit Castricum

ONRECHTVAARDIG, ONGELOOFWAARDIG EN ONWETTIG

Hier wordt duidelijk wat het gevolg is van een constructie - de Alderstafel - waarin deelnemers, zogenaamd namens omwonenden en sector in staat worden gesteld om binnen een besloten overleg - dat dus geen openbaarheid duldt en niet op vooroverleg is gebaseerd - rechtmatige belangen van omwonenden in te brengen als ruilmiddel bij het maken van onduidelijke 'afspraken' met de sector.

De taak van CROS, waar de Aldertafel een afgeleide van is, is om NA het tot stand komen van regelingen binnen regionaal overleg tot afspraken te komen die het mogelijk maken om die regels toe te passen zo goed als dat in wederzijds overleg mogelijk is. De CROS maakt de regels niet, maar moet helpen bij het toepassen daarvan. Daarop zijn ook de deelnemers geselecteerd en aangesteld.

Wanneer structuur en legitimatie van een officieel overleglichaam ondoorzichtig en oncontroleerbaar zijn en wanneer het overleglichaam daarbij ook al niet over middelen beschikt om de deelnemende partijen ten aanzien van gemaakte afspraken ter verantwoording te roepen,

dan is het duidelijk dat hier de grondslagen voor een rechtvaardige wetgeving worden ondermijnd,
en dat deelname aan het overleg zelf ongeloofwaardig en onwettig is.