Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Twijfels aan de mooie woorden van Eurlings

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 839 
|
 NRC 
Twijfels aan de mooie woorden van Eurlings

Den Haag, 10 april. Nederland slibt dicht. Om dat tegen te gaan, nam minister Camiel Eurlings al een aantal „historische besluiten”. Maar wordt er wel écht geïnvesteerd in de strijd tegen stilstand?
Hij is een van de meest zichtbare bewindslieden van dit kabinet. Goed gebekt, genietend van het politieke spel en met gevoel voor de media. Een daadkrachtig bewindspersoon, zeggen vele betrokkenen: een minister die besluiten durft te nemen, die snelheid wil maken.

Camiel Eurlings is de jongste minister van het kabinet en geldt als een van de grootste CDA-talenten. Laat de minister door een blunder van het departement een spitsstrook drie jaar lang ongebruikt? Hij „baalt ervan als een stekker”, net zoals hij dat zei bij vertragingen van Betuwelijn, hsl en de A73. Eurlings weet het probleem met de spitsstrook van de A1 handig in zijn voordeel te wenden: de regels zijn te ingewikkeld geworden, zei hij gisteren in een spoeddebat over de kwestie. En het is hem veel waard dat die regels eenvoudiger worden, want als er een iemand is die de files wil aanpakken dan is hij het wel, zo is zijn boodschap.

Maar de vraag is wat de minister na ruim een jaar bestuur nou écht in gang heeft gezet. En wat hij op lange termijn aan de verbetering van de mobiliteit doet. Wat investeert Eurlings in de wegen, het spoor en het streekvervoer? En wat doet hij om het reisgedrag van consumenten fundamenteel te beïnvloeden?

Maar al te graag memoreerde de oppositie gisteren tijdens het spoeddebat over de spitsstrook bij de A1 aan Eurlings’ uitspraken van een jaar geleden dat er te lang is gepraat en dat er wat moet gebeuren aan de stilstand in Nederland. Sinds zijn aantreden nam de minister naar eigen zeggen een aantal „historische” besluiten, zoals de aankondiging van de kilometerheffing, verbreding van de snelweg naar Almere of een betere spoorverbinding naar die stad. Maar de effecten daarvan zullen pas over vele jaren zichtbaar zijn.

Neem bijvoorbeeld het rekeningrijden, wat Eurlings in 2016 volledig ingevoerd wil hebben. In de toekomst zal de automobilist betalen voor het gebruik van zijn auto in plaats van het bezit. Door de kosten van het weggebruik in rekening te brengen, moet het verkeer slimmer van het aanwezige asfalt gebruik gaan maken. Maar dit verplicht anders betalen begint voor automobilisten op zijn vroegst in 2012, na de verkiezingen.

Het rekeningrijden zal geen einde maken aan de files, erkent ook Eurlings. Daarvoor is een betere infrastructuur nodig, want het wegennet ontwikkelt zich onevenwichtig.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemeentelijke wegen – de haarvaten van het wegennet – de laatste zes jaar bijna 4.000 kilometer in lengte groeiden, een toename van 3,3 procent. De rijkswegen werden in dezelfde periode slechts 15 kilometer langer, een toename van 0,3 procent. Meer toevoer op dezelfde hoofdweg lijkt een recept voor meer files.

De verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is tot nu toe Eurlings’ belangrijkste wapenfeit op dit gebied , een besluit waarmee 3,5 miljard euro is gemoeid, al was Eurlings’ bijdrage niet meer dan een keuze uit varianten waarvoor zijn voorgangers al de weg hadden geplaveid – inclusief financiering. „Een goed besluit”, zegt Kamerlid Paul de Krom (VVD). „Maar de plannen lagen er al. Eurlings maakt er een nieuw kabinetsbesluit van, kijk eens wat ik presenteer. En iedereen trapt erin. Ook de journalisten. Hoe lang houdt hij dit nog vol?”

Omdat het realiseren van een nieuwe weg langer duurt dan één kabinetsperiode, maakt het kabinet gebruik van een meerjarenplanning. De financiële bakens zijn dan ook al uitgezet door Eurlings’ voorganger. Of de minister nu zelf nog extra investeert, is onduidelijk, zegt Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks). „Eigenlijk is nog steeds moeilijk te beoordelen of Eurlings nu meer investeert in de infrastructuur of niet.”

Meer investeren lijkt onontkoombaar. Uit voorspellingen blijkt dat het hoofdwegennet tussen 2012 en 2020 met 0,6 procent per jaar groeir. Eurlings zal dus niet alleen reeds gebouwde wegen moeten openen, maar vooral extra moeten investeren voor de verre toekomst.

Dan het openbaar vervoer. Wat doet Eurlings om de drukte in bus, trein en metro te verkleinen? De lengte van het spoor schommelt al decennia rond de 2.800 kilometer. Eurlings is de eerste minister in tijden die werkelijk gaat investeren. Hij kondigde een pakket van 4,5 miljard euro tot 2020 aan, waaronder een ingrijpende uitbreiding van de lijn Schiphol-Amsterdam-Almere. Volgens Diederik Samsom (PvdA) kan met dat bedrag de ambitieuze groei op het spoor gerealiseerd worden, maar de oppositie twijfelt. Volgens NS is 10 tot 15 miljard euro nodig. Intussen blies Eurlings de Zuiderzeelijn naar het Noorden af. Het geld dat dit opleverde, wordt deels geïnvesteerd in een betere verbinding met Almere. Een ander deel van deze infragelden ging als genoegdoening naar het Noorden en wordt nu deels voor andere zaken gebruikt. Zo studeert Emmen op een nieuw dierenpark van een kwart miljard euro. Overigens is de 4,5 miljard wel door Eurlings aangekondigd, maar moet hij nog steeds 2 miljard euro vinden om zijn woorden gestand te doen.

„Onvoorstelbaar dat je dat zo durft te presenteren. Op het spoor is nul komma nul nieuw geld”, zegt De Krom. Ook als Eurlings het budget wel rondkrijgt, is dat volgens Duyvendak een schamel bedrag: „Je kunt er tot 2020 hooguit een paar trajecten mee verbeteren. Er is echt meer nodig als je zo sterk op het spoor wil groeien.”

Het streekvervoer, de verantwoordelijkheid van de provincies, staat intussen óók onder druk. Op het potje waaruit het streekvervoer door de provincies wordt betaald, is door het kabinet bezuinigd. Vandaar dat de provincies zeggen dat het vervoer in de regio afgeknepen wordt.

Al met al leven er nog veel vraagtekens rond de effectiviteit van Eurlings’ beleid. Of zoals Kamerlid Emile Roemer (SP) zegt: „Deze minister barst van de goede voornemens, is van goede wil. Hij gebruikt graag grote woorden, maar hij krijgt het nog niet voor elkaar om werkelijk vorderingen te boeken. Met die mooie plannen hebben we het nu wel gehad.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ik heb nog wel een 'vooruitstrevend' ideetje:

LUCHTHAVEN IN ZEEHEE!

Geplaatst door Els uit Castricum

L.R.Aalegeiz, vanmorgen was er een hoopvol bericht over de radio. CDA en PvdA willen een duinenrij langs de Noordhollandse en Zuidhollands kust aanleggen,3 km. uit de kust.
Voor de veiligheid wat betreft het stijgen van de zeespiegel en tevens om te bebouwen en e-ven-tu-eel een luchthaven aan te leggen. Mijn hart sprong op bij dit bericht, dat ik nèt kon beluisteren tussen het gebulder boven mijn hoofd door.

Geplaatst door Els uit Castricum

PS. En dan in de aanloop naar een luchthaven in zee, 250.000 vluchten per jaar schrappen, vanwege de ellende aan vlieghinder, vanwege de opwarming van de aarde en vanwege het opraken van de brandstof en vanwege het ongebreideld innen van geld tenkoste van zovelen.