Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Twijfel over onafhankelijkheid Schiphol-advies

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 697 
|
 NRC 
Twijfel over onafhankelijkheid Schiphol-advies Download het gehele artikel 'Twijfel over onafhankelijkheid Schiphol-advies'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ach Ja, en zo leuteren we maar door. Friso
wil geen groei, maar wel naar de 600.000
Terwijl de grens nog steeds op 518.000 ligt
Jan Griese

Geplaatst door Erwin. von der Meer uit Castricum

De heer Friso de Zeeuw praat veel maar zegt inhoudelijk weinig. Voorbeeld: In de regio Amsterdam zou er een oververtegenwoordiging van hoofdkantoren van internationale bedrijven zijn. Reden:de nabijheid van een goed geoutilleerde vlieghaven. Daardoor besluiten deze bedrijven om zich hier te vestigen en niet in Brussel, Parijs of Frankfurt. Vraag? Wat is er mis met de veel grotere intercontinentale vliegvelden van Frankfurt en Parijs? Niets. Dus daar ligt de verklaring niet. De echte reden is de belastingtechnische voordelen die bedrijven van de Nederlandse staat krijgen om zich hier te vestigen. Heer de Zeeuw werkt graag met positieve beeldvorming zoals "mee willen spelen in de ere-divisie waardoor je een mainport bent". Als je dan als Raad voor de Luchtvaart geargumenteerd bekritiseerd wordt is dat vervelend en sla je om je heen met holle phrasen. Geef je vijfenzestigplussers en jonge mensen uit de gezondheidsector maar een veeg uit de pan. Waarom zouden die mensen geen gezond verstand kunnen hebben om de mythe Schiphol te doorzien? Ik daag de heer de Zeeuw graag uit voor een inhoudelijke discussie over Schiphol maar daar zal hij wel weinig voor voelen. Liever de mythevorming in stand houden dan op basis van gedegen huiswerk tot de onvermijdelijke conclusie te komen dat Schiphol de randstad buiten verhouding verziekt m.b.t. ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Vastgoedbeheer (70% aandeel in het Schiphol resultaat) kan toch geen pijler onder de randstedelijke economie zijn. Dat hoort heer de Zeeuw natuurlijk niet graag want dat zou de mythe Schiphol kunnen ondermijnen.

Geplaatst door Olav uit NULL

Zie mijn commentaar op het telegraaf-artikel van 22 november.
Veel van wat de Raad voor Verkeer en Waterstaat schrijft is waar. Het bestaan van een dergelijke raad is een goed begin, maar toch, de toonzetting is vreemd:

"Als de luchthaven er niet was, zou dat een zware klap voor de regio betekenen, zoals de sluiting van de mijnen in Limburg, of van het verdwijnen van de textielindustrie in Twente" schrijft de Zeeuw.

Daar gaat het juist om. Wij moeten juist voorkómen dat de randstad in die mate van de luchtvaart afhankelijk wordt, dat veranderingen in internationale luchtvaartstrategie een bedreiging kunnen worden, niet voor de luchtvaart. maar voor de randstad zelf (zie het telegraafartikel van 22 november). Wat bedoelt een Raad voor Verkeer en Waterstaat die locale 'uitstraling' van Schiphol kenmerkend maak voor de noordvleugel van de randstad?

Natuurlijk heeft de politiek behoefte aan een Raad, maar dan een Raad met wijdere blik dan die op de noordvleugel van de randstad alleen. Een blik die meer aansluit bij wat onze ministeries zelf ook al doen: nadenken over een ruimere visie op de plaats van de Noord- en Zuid-Delta binnen Internationaal verband. In dat opzicht verwacht je toch een wijdere blik?

Maar ook een raad met sociale verantwoordelijkheid als tweede peiler. Een raad, dus ook met enge blik. Een raad die 'de politiek' (niet 'Verkeer en Waterstaat') helpt om rekening te blijven houden met de mogelijkheden van ieder afzonderlijk persoon, hoe simpel en economisch afhankelijk ook. Om hem gaat het. De blik moet zich ook richten op diens huis, een huis dat er niet is vanwege de uitstraling, maar van de leefbaarheid.

Het wordt wel eens vergeten: Ook in de economie is het welzijn van de persoon maat van alle dingen, niet de uitstraling van een regio, niet het bezit van de aandeelhouder (en noch minder om dat van de president-directeur).