Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Tweede voortgangsrapportage Evaluatiecommissie

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 955 
|
 Evaluatiecommissie 
Tweede voortgangsrapportage Evaluatiecommissie

13.09.2005
De tweede voortgangsrapportage over de evaluatie van het Schipholbeleid is op 7 september 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd.
De staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geven met deze rapportage de stand van zaken weer met betrekking tot:

1. de uitvoering van de motie Baarda c.s. en aanvullende vragen
2. het onderzoek naar de effectiviteit van het beleid
3. de voorstellen voor verbetering van het beleid
4. hoe wordt omgegaan met adviezen over het beleid
5. de voorstellen voor meten van vliegtuiggeluid en een “aanvullend handhavingssysteem voor verder van Schiphol gelegen gebieden”
6. het communicatietraject
7. de borging van de onafhankelijkheid van de evaluatie

Het accent ligt in deze rapportage op de verbetervoorstellen die tot 1 juli 2005 konden worden ingediend.
Daarnaast besteedt de rapportage bijzondere aandacht aan de planning van de evaluatie en de besluitvorming daarna.

Tot slot wordt de stand van zaken beschreven van onderwerpen die met de evaluatie samenhangen, zoals het groepsrisico.

U kunt hieronder de aanbiedingsbrief, de tweede voortgangsrapportage met het bijbehorende eerste verkenningsrapport dowloaden, evenals het in de aanbiedingsbrief genoemde voortgangsrapport project mainport Schiphol.

De website van de evaluatiecommisie vindt u ==> hier


Reacties op dit bericht