Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Tweede kamer schuift besluit over Schiphol door

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 546 
|
 Milieudefensie 
Tweede kamer schuift besluit over Schiphol door

Vandaag besprak de Tweede Kamer de situatie rond Schiphol. De Kamerleden schoven de hete aardappel door naar de onderhandelingen onder leiding van Alders. Of omwonenden en Luchtvaartsector er aan die tafel van Alders uitkomen is echter de vraag.

Omwonenden zijn woest over het verzoek van Schiphol om de geluidsgrenzen op te rekken zodat het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan ruim kan verdubbelen. Bovendien blijken de hinderbeperkende maatregelen die Schiphol in de aanbieding heeft een wassen neus. De Kamer praat verder nadat Alders de resultaten bekend heeft gemaakt.

Klimaat bleek voor de grote partijen geen issue te zijn. Minister Cramer gaf gelukkig nog wel aan dat in de discussie over Schiphol klimaatverandering een belangrijk punt is. Desalniettemin lijkt de Kamer het lot van het klimaat op de tafel van Alders, in de handen van luchtvaartsector en omwonenden te leggen.

Behalve SP en GroenLinks stonden alle fracties positief tegenover het uitbreiden van Vliegveld Lelystad.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

De commentator heeft er weinig van begrepen. Ik geef hiet weer wat ik er zelf van meenam:

INDRUK VAN HET EERSTE SCHIPHOLDEBAT MET DE MINISTER

Het begin, Haverkamp, was ronduit rampzalig. Deze man leeft nog in het verleden van: de dubbeldoelstelling slaagt; geluidsoverlast is gehalveerd terwijl Schiphol groeit, alleen niet genoeg. We moeten wat helpen. De andere kamerleden leken zich nog in een verkiezingsroes te bevinden. Het werd een warboel van kreten

EURLINGS daarentegen is glashelder en bevindt zich op een geheel ander, ministerieel niveau en vangt eerst aan met het grote overzicht. "Denk niet dat ik het dossier niet ken, want ik kende het als kamerlid inder Netelembos". Toen heb ik ingestemd met groei, maar binnen het kader van gelijkwaardigheid. Pas op: "Heb aandacht voor beperking. Het schuurt altijd en is complex"

Ik begrijp dat het kriterium dat de groei begrensd een glashard vasthouden is aann gelijkwaardigheid. Maar pas op: de meetlat die de wet hanteert is slecht en heeft gefaald. We laten niet de gelijkwaaqrdigheid los en zullen daar strikt op handhaven, maar we moeten de maatlat actualiseren.

Wat is groei? Groei heeft alleen zin wanneer het groei van de randstad als Europese topregio steunt. Het gaat om kwaliteit en daarop moeten we Schiphol, als een van onze mainports (naast Rotterdam) sturen. Sturen op economische betekenis. Het rijk moet niet volledig afhankelijk zijn van Schiphol voor de lange termijn.

Binnengebied en overlast, Geklijkwaardigheidscriteria staan voor hem recht overeind, maar actualisering is hoog nodig. Wat binnengebied betreft. Actualisering mag niet leiden tot meer hinder maar ook niet minder vliegbewegingen. Je zult moeten kunnen verifieren wat het huidige betekent voor verleden: dus extra check gelijkwaardigheid. er mag geen verschil zijn tussen papier en werkelijkheid. In het binnengebied is de Alderstafel met de BRS en CROS verantwoordelijk voor convenanten. We wachten daarop (11 juni)

Voor Castricum is belangrijk de gebieden verderop. Daar was hij minderduidelijk. Bedreigend klonk "Er is niet gebleken dat buiten ring 58 Lden voorkomt" Maar Hij en vooral Cramer benadrukten dat er nog geen beschermingscriteria zijn (ook waramee we gelijkwaardigheid toetsen, want het is het enige wat we hebben om grenzen vast te stellen en het staat in de wet. Ook hier wordt de verantwoording eerst naar buiten gelegd: Er moet een convenant over komen tussen Schiphol en.... het Rijk (!). (zijn we hier aan het verlenen van verantwoordelijkheid voor behoudend vliegen bij de LVNL?). Aan Schiphol om te komen met voorstellen. Die zullen we dan onderzoeken. Anders zullen wij zelf met voorstellen komen op basis van voorgelegde opties.

Wat Startnotitie betreft. Het m.e.r. wordt nadrukkelijk getoetst door de Cie m.e.r. Ook hier geldt dat gelijkwaardigheid het wettelijk kader is. Misschien kloppen aannnames niet maar dan moet meetlat veranderen.

Milieu: In het kader transportraad is er nadrukkelijk aandacht emissie en milieucomponent. Openbaar vervoer en bereikbaarheid schiphol: Het hele gebied studie van start gegaan. Voor zomer van 2007 besluitvorming. Moet zeer ambitieus worden bekeken.

Er was veel meer, maar er komt een officieel tweedekamer verslag. Ik geef dit te horen omdat U als lid van het PVRC natuurlijk wilt weten hoe dit eerste optreden van de minister over kwam. Wel, ik heb het gevoel dat je op hem kunt rekenen. Hij schenkt klare wijn en weet wat er aan de hand is.