Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Tweede Kamer spreekt op 3 november over evaluatie

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 605 
|
 VenW 
Tweede Kamer spreekt op 3 november over evaluatie

Op donderdag 3 november aanstaande heeft de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat een Algemeen Overleg gepland over de evaluatie van het Schipholbeleid. Dit naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage die staatssecretaris Schultz, mede namens haar collega’s van VROM en EZ, op 7 september naar de Kamer stuurde.
De brief bevatte ook de voortgangsrapportage van het project mainport en een voorstel voor de planning van het besluitvormingsproces over Schipholzaken in 2006.

U kunt de bespreking met de staassecreteris in de Tweede Kamer live volgen via de live debat pagina op www.parlement.nl.
Het overleg is gepland van 10.00 - 12.00 uur (onder voorbehoud). De convocatie vindt u hieronder


Agenda vc VW
Laatste wijziging: 28-10-05, 08:34 uur

donderdag 3 november 2005

Algemeen overleg : 10:00 tot ca. 12:00 uur in de Troelstrazaal

Den Haag, 7 oktober 2005

Aan:
De leden en plaatsvervangende leden van de
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
vaste commissie voor Economische Zaken
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

i.a.a.
de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Vergadering van Uw commissies op:
donderdag 3 november 2005 van 10.00 tot ca. 12.00 uur
=====================================================

Agenda:
Algemeen overleg met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
over haar brief van 7 september 2005 inzake besluitvormingsproces
Schipholbeleid (29 665, nr. 17)
Griffier : C.J.M. Roovers


Reacties op dit bericht