Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Tussentijdse rapportages vliegtuigherrie duur en weinig zinvol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 585 
|
 Haarlems Dagblad 
Tussentijdse rapportages vliegtuigherrie duur en weinig zinvol

VELSEN - De vier meetpunten in Velsen die de hoeveelheid vliegtuiglawaai registreren, worden voortaan eens per jaar uitgemeten. Het blijkt teveel geld te kosten om de meetresultaten eens per kwartaal of halfjaar vast te leggen.

Bovendien heeft dat weinig toegevoegde waarde, omdat volgens landelijke regelgeving alleen meetresultaten per jaar worden gebruikt.

De gemeenteraad van Velsen besloot in januari 2004 dat er in de gemeente drie meetpunten moesten komen om het toenemende vliegtuiglawaai in kaart te brengen. Dit in reactie op de ingebruikname van de Polderbaan op luchthaven Schiphol. Sinds die start- en landingsbaan in gebruik is, komen er meer vliegtuigen over de IJmond dan voorheen.

Uiteindelijk werden vier meetpunten geïnstalleerd in Velserbroek, Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Tot nu toe werden elk kwartaal de geregistreerde rapportages uitgelezen. Dat blijkt nogal veel geld te kosten, terwijl vier rapportages per jaar nauwelijks iets toevoegen aan één jaarlijkse rapportage. Op grond van de wettelijke regelgeving wordt namelijk alleen gewerkt met jaargegevens.

Het Platform Velsen Overlast Schiphol, mede-initiatiefnemer van de meetposten, ziet het liefst zoveel mogelijk rapportages vanuit het idee dat wisselingen in de hinder van vliegtuiglawaai per kwartaal kan leiden tot snellere reactie op het gebruik van de start- en landingsbanen van Schiphol. Volgens de Milieudienst IJmond wordt echter door alle betrokken instanties gewerkt met jaargegevens.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Wat een onzin. De data staat al in een database, die database is eenvoudig via een stukje standaard software toegankelijk te maken. Op het web bijvoorbeeld. Dan kan ieder zijn eigen rapportage samenstellen. Dat is goedkoop en transparant voor iedereen, eenmaal opgezet heb je er geen omkijken meer naar.

Verder is het zo dat de wetgever sowieso niks doet met metingen in velsen. Er gelden immers geen wettelijke regels anders dan die in de -berekende- handhavingspunten op de 35 Ke contour. Dus dat argument is lariekoek.

Het is voor Schiphol zeer zinvol om de meetdata zo laat mogelijk te openbaren. Intern hebben ze die gegevens echt wel eerder beschikbaar. Zo houden ze een voorsprong in kennis en kunnen ze anticiperen op gegevens die de buitenwacht nog niet kent. Tijdig manipuleren dus.

Geplaatst door Olav uit NULL

Is het niet belangrijk om te weten op welke wijze de jaarbelasting binnekomt?
Jaargemiddelden zijn zinvol wanneer deze aangeven dat de belasting gemiddeld een voor de burger aanvaardbare waarde, of grens, niet overtreffen. Maar wijken de gemiddelde dag-, maand-, of week-cijfers binnen het meetjaar sterk af van dat gemiddelde dan kan de werkelijke overlast, op de momenten dat deze werkelijk optreedt wel eens onaanvaardbaar zijn. Dat kan nooit gecompenseerd worden door het feit dat er op andere momenten geen overlast optreedt.

Het gebruik van jaargemiddelden heeft inderdaad zin, maar alleen in de directe omgeving van de overlastbron, wanneer daar voortdurende geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Jaargemiddelden kunnen en moeten dus gebruikt worden voor de luchthaven zelf en voor de directe omgeving daarvan (het 'oude' buitengebied).

Dat de jaargemiddleden ook bruikbaar zijn voor luchtverkeer darabuiten is een mythe waar de pers, kamers en de staatssecretaris mee worden bedot. Het is in het belang van Ven W (staat in de staat) en de sector, om die mythe zo lang als mogelijk te handhaven. Helaas gaat zelfs het laatste meetonderzoek van CROS daarvan uit. Dat is kwalijke moedwil.

Het gaat feitelijk er om, dat het luchthavenverkeersbesluit ten onrechte Lden als maat hanteert. Lden is een europese maat voor geluid in de directe omgeving van de geluidbron (LIB) en niet daarbuiten (LVB).

Het is mijns inziens moedwillig bedrog van de ambtenaren van VenW dat het deze zaken op een dergelijk ongenuanceerde manier blijven poneren zonder commentaar op het van vele kanten, ook uit Velsen geuite bezwaar dat dit in de ogen van deze burgers ongerijmd en onjuist is.