Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Tussentijds bericht m.b.t. het Alderstafel overleg en participatie door de Gezamenlijke Platforms (V

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 894 
|
 VGP 
Tussentijds bericht m.b.t. het Alderstafel overleg en participatie door de Gezamenlijke Platforms (V

Na ampele overwegingen is door VGP besloten aan het Alderstafel overleg mee te doen. Dit is gestart begin 2007. De 1e ronde van dit overleg heeft geresulteerd in afspraken over het kader waarbinnen Schiphol wordt toegestaan te opereren tot 2010.

De rol die VGP daarbij kon/mocht spelen was bescheiden en aanleiding tot herbezinning. Kiezen voor de rol als soort lobbygroep en de ontwikkelingen becommentariëren vanaf de zijlijn en hopen daarmee de belangen van de omwonenden te dienen in het streven “de hinder moet minder” of wel verder deelnemen maar dan in een andere rol gecombineerd met een duidelijk pakket aan voorwaarden.

Door de gezamenlijke platforms is voor het laatste gekozen maar dan wel onder de conditie dat aan ons pakket van voorwaarden zou worden voldaan. Continueren zoals het tot nu toe is gegaan was voor ons onbespreekbaar en geen optie

Het Alderstafel overleg is een overleg waarbij de delegaties formeel zijn benoemd, het aantal personen vastgesteld met als voorwaarde het nakomen van de afgesproken spelregels.

Onze voorwaarden waren duidelijk maar wel aanleiding om te komen tot een soort onderhandelingsproces. Belangen van de verschillende partijen aan de Alderstafel zijn nogal verschillend en tegelijkertijd van grote importantie. Om even een plek vrij te maken voor de gezamenlijke platforms bleek niet zo gemakkelijk en in de praktijk een delicaat proces. Het spreekt voor zich dat daarmee ook verbonden was het hanteren van een stuk vertrouwelijkheid over het besprokene.

Dat is de reden dat wij als VGP hierover tot nog toe weinig hebben kunnen/willen communiceren met buitenstaanders.

Tijdens de Alderstafel overleg vergadering van 18 september is de nodige formele duidelijkheid tot stand gekomen.. In het komend weekend zal over onze rol aan dit Alderstafel overleg uitvoerige informatie worden gegeven.  Het staat ons voor ogen dit ook de komende tijd te doen wanneer ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.


Met vriendelijke groet,


Erwin von der Meer

Voorzitter Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP)

Zie ook:


Reacties op dit bericht