Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toename ochtendlawaai in de IJmond

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1036 
|
 NHD 
Toename ochtendlawaai in de IJmond

Vliegexperimenten Schiphol pakken niet voor alle gemeenten beter uit
Maatregelen morgen gewoon van start

door Yvo Grote (NHD)

IJMOND - De experimenten voor vermindering van vliegtuiglawaai van Schiphol leiden voor de IJmond juist tot een toename van geluid. In de vroege ochtend worden in dit gebied meer inwoners uit hun slaap gehouden. In Heemskerk bijvoorbeeld zal een toename van het aantal ’slaapverstoorden’ oplopen tot maar liefst 45 procent.  Dat heeft de Milieudienst IJmond bekend gemaakt.

De milieuafdeling meldt dat het cluster noord (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Castricum en Heiloo) officieel bezwaar tegen de experimenten heeft ingediend. De vraag is of het bezwaar iets uithaalt. Dat zal niet het geval zijn, want de vliegexperimenten rond Schiphol gaan ongewijzigd door. Minister Eurlings (verkeer) heeft ingestemd met de opzet van een nieuwe serie vliegproeven die morgen van start gaat. Het besluit is gisteren gepubliceerd in de Staatscourant. De IJmondgemeenten hebben vooral moeite met de zeventiende maatregel van het pakket. Die gaat over het nachtregime. Het experiment behelst een verlenging van de nachtelijke procedures tot 6.30 uur, waarbij alleen van de Polderbaan en Kaagbaan gebruik gemaakt wordt. Dat is nu tot 6.00 uur, met gebruik van alle start- en landingsbanen.

Verplaatst
Volgens de IJmondgemeenten heeft deze maatregel tot gevolg dat het geluidprobleem wordt verplaatst van de directe Schipholomgeving naar de gebieden die onder de aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan en Kaagbaan liggen. Vooral Velserbroek, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Limmen zullen extra hinder ondervinden. Als voorbeeld noemt de milieudienst de situatie van Heemskerk. Door het experiment neemt het aantal slaapverstoorden toe van 950 tot 1370. Daar staat tegenover dat mensen in gebieden rondom Schiphol (Amsterdam, Amstelveen, Mijdrecht, Zaandam en Zaandijk) van een betere nachtrust kunnen genieten. Uit berekeningen blijkt dat het effect van de maatregel een afname van circa 6500 ernstig gehinderden en zo’n 3500 slaapverstoorden heeft. De IJmondgemeenten stellen in hun bezwaarschrift dat onderzocht moet worden of de aan- en uitvliegroutes verder geoptimaliseerd moeten worden om de geluidshinder te beperken. Behalve maatregel zeventien hebben nog twee experimenten betrekking op de IJmond. Bij maatregel vier worden de vertrekroutes over het Noordzeekanaal overdag gewijzigd. Vliegtuigen draaien daardoor minder over bewoond gebied. IJmuiden en Beverwijk zouden minder overlast moeten krijgen. Bij maatregel negen worden de vertrekroutes naar het noordwesten vanaf de Polderbaan aangepast. Velserbroek, Spaarndam en Beverwijk moeten minder overlast krijgen, maar IJmuiden en Wijk aan Zee juist iets meer.

Download het gehele artikel 'Toename ochtendlawaai in de IJmond'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Denkend aan Holland.
zie ik eindeloze files,
zich traag door het landschap
bewegen.
Kijk ik omhoog,
dan zie ik hetzelfde beeld...
mijn Hollland, mijn Holland,
waar is je stilte,
je schoonheid,
je ruimte gebleven?

Geplaatst door leo uit de kwakel

** En zo blijven we de ellende stapelen op degenen die al genoeg ellende hebben.
Want het gaat allemaal om getallen, niét om mensen.

Geplaatst door de Olav Bijvoet uit Castricum

EVALUATIETECHNIEK

Pakkend hoe ook hier weer de onlangs gewantrouwde evaluatietechniek als argumenten werd gebruikt. Pakkend dat nu het besluit zo snel is genomen dat ingediende bezwaren schijnbaar als niet ter zake opzij zijn gesschoven.

INZICHT

In het vorig AO is al gebleken dat de gebruikelijke rekenrecepten zoor geluidsoverlast algemeen ook worden gewantrouwd door verantwoordelijken.. Men zegt "niet uit te leggen". Men bedoelt "Niet uit te leggen aan je zelf". Bij de burger heerst dat wantrouwen al lang. Dat wantrouwen berust bij hem op de ervaring dat wat de Overheid en de Sector beschouwen als goed voor de burger, steeds averechts blijkt uit te vallen. Gaat de Overheid dan rekenen dan zegt ze alsnog gelijk te krijgen en beschuldigt zij de burger van onredelijkheid.
Waarom dan toch weer gebruikt bij deze experimenten? En zo overhaast?
Omdat de aanbieders, de Alderstafel, geen andere keus hadden dan blind te varen op een historisch door de wetgever geaccepteerde, ondoorzichtige, en wetenschappelijk onjuist samengestelde evaluatietechniek. En Eurlings? Hij zegt blijkbaar "Geen gezeur, niet denken maar doen!". Dat gebeurde al eerder.

VERAF EN DICHTBIJ

Hoe verder van de luchthaven af hoe groter de fout bij bepalen en kenschetsen van overlast en hoe groter de kans op onderschatten van de werkelijkheid, de persoonlijke hinder. Hoe zo en waarom?

WIE HEEFT DIE OVERLAST ?

Bij de rekenaars zijn er zo weinigen die de ICT elementen van de techniek verstaan dat het, toen er twee jaar terug één medewerker uitviel, lange tijd vrijwel onmogelijk was nog voldoende cijfers te verschaffen.
Naast het kunnen hanteren, dat toen misliep, is er het begrijpen. Het begrijpen van de structuur van die techniek berustte op kennis en gegevens uit het verleden van de USA die onkritisch voor waar zijn aangenomen. Zelfs in Brussel. Men wilde niet dom lijken.

Met zekerheid kan worden gesteld dat, door verschillen tussen het doel van het rekenontwerp en het doel waar de methode wordt gebruikt, waarheidsbelangen worden gediend die tegengesteld zijn. Het gaat om, enerzijds, tegenstelling tussen overall schade voor exploitanten door protesten en, anderzijds, ernst van persoonlijk en door het individu ervaren overlast.
De verkeerde toepassing heeft tot gevolg dat persoonlijke overlast wordt opgeofferd aan schade voor exploitanten. Het gaat dus om geluidsoverlast, niet voor de burger, maar voor de exploitant!

ALDERSTAFEL, MAAR OOK MINISTERIE EN KAMER ONBETROUWBAAR

Mijn vermoeden is dat, mocht het experiment de verwachte uitkomst opleveren, onherstelbare schade wordt toegebracht aan het belang van de getroffen burgers.
Die schade is het gevolg van onbetrouwbaarheid van het oordeel van de deelnemers (ook bewoners!) aan de Alderstafel. Evenals Ministerie en Kamers, berustend op angst voor gezichtsverlies
Die onbetrouwbaarheid berust hierop dat zij ten onrechte aannemen dat de gehanteerde methoden juiste informatie geven.
Ten onrechte, omdat men zich er niet van heeft verzekerd of kunnen verzekeren van het waarheidsgehalte van het inzicht waarop het geheel berust. Het zit hem niet in rekenen of meten, maar in een gebrek aan wetenschappelijke kennis.