Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toename klagen over vliegherrie

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 857 
|
 Haarlems Dagblad 
Toename klagen over vliegherrie Download het gehele artikel 'Toename klagen over vliegherrie'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Mooi he, zo'n Polderbaan die Zwanenburg diende te ontlasten . . .

Geplaatst door Vos uit NULL

'Alle reacties zijn dezelfde, dit kan zo niet langer'............Wel volgens de luchtvaartbranche en Den Haag. Helaas hebben zij hun (zelfgemaakte) wetten aan hun zijde en zijn vooralsnog de bewoners de klos. Of je nu in Zwanenburg woont, of in Castricum.........Wanneer wordt de luchtvaartbranche nu eens eerlijk, en pleit ook voor een luchthaven in zee, daar maak je goede sier mee. Kunnen ze zoveel als ze willen, herrie maken. Zonder die 'vervelende' omwonenden. Daar heb je alleen maar last van..........

Geplaatst door Olav uit NULL

WERK AAN DE WINKEL

Het kan naar mijn gevoelen alleen maar veranderen, wanneer de verantwoordelijke aanwijsbaar is.
Op dit moment is er niemand die concreet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de concrete plaatselijke herrie. Protocollair is die onaantoonbaar. Economische noodzaak tegenover een huilend kind. Een onoplosbaar probleem?

Het wordt tijd dat de de LVNL officieel de opdracht krijgt plaatselijk herrie binnen de perken te houden. Tegelijkertijd dient serieus gewerkt te worden aan het uitwerken van een systeem waarmee kan worden geconstateerd dat protesten gegrond zijn en daarnaast een systeem dat beoordeling van de werkzaamheid van maatregelen mogelijk maakt.
Wanneer het dan nog de spuigaten uitloopt zijn politieke maatregelen nodig.

Op het moment is alles in het ongewisse.

Een van de redenen voor de impasse is dat er geen behoorlijk gesprek op gang kis gekomen. Geen van de partijen laat de andere in zijn waarde en zo graaft eenieder zich in, zoekt naar eigen populariteit en eigen gelijk. De leiders van de zo broodnodige evaluatie zijn het bos ingestuurd, omdat de problematiek alleen maar toenaam in zichtbaarheid en verloor aan beheersbaarheid.

Wie goed oplet ziet dat niettemin een aantal verbeteringsvoorstellen wel werden toegepast, maar in een ongewisse, niet in een legale context. De vraag naar zinvolheid van de aanpak van het probleem, zoals bijvoorbeeld de vraag naar succes of totaal mislukken van de polderbaan, en de vraag naar zin of onzin van gehanteerde protocollen, lijken overigens onder de tafel geveegd. Als het effe tegenzit wordt alles afgeschaft, behalve de Polderbaan.
LVNL experimenteert. de LNR onderzoekt, de bedrijven voeren plaatselijk gesprekken. Maar het probleem is dat ieder bang is dat positieve resultaten ooit tot structurele verplichtingen leiden die weer onvoorziene problemen met zich meebrengen. Dus niets ligt vast. Niets wordt beloofd, het wantrouwen groeit allerwegen. Tegenpartijen worden gedemoniseerd.

Gelukkig zijn er nog kansen. Ik denk dat die liggen bij herstructureren van CROS tot een facilitair bedrijf voor het regulariseren en agenderen van aan concrete behoeften aangepaste overlegsturcturen. Ontvlechten van LVNL, operationaliseren van het IKB als diagnostisch element voor en de bedrijfssector en de LVNL. Last but not least, erkennen dat alleen de grenzen van toegestaan totaalgeluid en regelgeving in de buitengebied-schil helder regelbaar zijn, maar dat voorkomen van plaatselijke overlast door vliegverkeer een zaak is van concrete begeleiding door een bedrijfsonafhankelijk loodswezen dat beschikt over een goed ontwikkeld diagnostisch instrumentarium en onderworpen is aan evaluatie door de regio.

Binnen zo'n systeem zal concreet aantoonbaar moeten worden wanneer in de huidige constellatie economische behoeften (capaciteitsvraag) in conflict komen of zijn met sociale aanvaardbaarheid (overlast en veiligheid). Dat wordt de noodzaak van politieke ingrepen niet meer een zaak van partijpolitiek, maar de acceptabiliteit van groei of aard van de politieke maatregelen. Dat is iets anders.

Maar de 'politiek' kan weinig doen wanneer niet tevoren vanuit bedrijven en vanuit regio de bereidheid en mogelijkheid tot aappassingen kenbaar worden gemaakt. Anders staat politiek werk gelijk met het steken van een onbeschermde hand in een bijenkorf. Er is dus werk aan de winkel. Nu.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

hear hear.

Zoals ik het samenvat:
wie is eigenaar van het probleem en wat is een pragmatische oplossing ervan?

Respectievelijk:
rijksoverheid en zee.

Geplaatst door Olav uit NULL

Klopt!

Met dien verstande:

Als opgedrongen mening is verwerkelijking onwaarschijnlijk

Als conclusie van een democratisch proces is het niet onmogelijk

Geplaatst door L.R. Aalgeiz uit Polderbaan Noord

Ik zie niet zozeer een opgedrongen mening als wel een overheid die volstrekt nalatig is, helaas. En dit is inclusief parlement want die verzaakt in deze het kabinet te controleren. Afspraken die geschonden worden, onmogelijke handhaving, volstrekte minachting van honderdduizenden mensen.
Juist dat is het probleem, er is helemaal niets of niemand in Nederland die van dit ‘probleem’een uitdaging wil maken afgezien van een aantal projectontwikkelaars en bouwbedrijven die best een platform in zee willen bouwen. Alles is aanwezig, van know how tot en met een op nul-saldo uitkomende begroting. Echter, rijksoverheid weigert de verantwoording te nemen voor een gigantisch milieuprobleem en slechts de zogenaamde korte termijn vruchten te plukken.
Zolang de rijksoverheid die verantwoording niet neemt is het onmogelijk iets aan het probleem te doen. Het opleggen van een mening in deze kan alleen gebeuren door een radicale verkiezingsuitslag. Zoals het er in mijn optiek uitziet gaat dat niet gebeuren. Blijft er over: een constante penetrante lobby die ervoor zorgdraagt dat de overlast van Schiphol en luchtvaart in het algemeen een plek krijgt in het collectieve bewustzijn. Als dat niet door die lobby gebeurt, dan gebeurt het door decibellen. De vraag is we het met zijn allen zo ver willen laten komen.

Geplaatst door Olav uit NULL

MET ZIJN ALLEN?

Natuurlijk lobby, waar anders dacht je dat ook ik mee bezig ben?

Maar lobby is gebaseerd op geloof in gezond verstand en het uiteindelijk winnen van democratisch bewustzijn, want anders is lobby overbodig en revolutie het enige dat over blijft.

Persoonlijk, en nu bedoel ik echt persoonlijk, geloof ik niet het te kunnen verantwoorden te denken dat mijn gelijk het enige is. Maar ik wil ook niet worden gedwongen de van mij gevraagde bijdrage blindelings te accepteren: het 'in waarde laten' moet van alle kanten komen.
Zoals door jou, maar ook door mij gezegd, ontbreekt het daaraan inderdaad. Van vele zijden. Ook vaak van de platfoms.

Dat ontbreken betekent niet dat het recht ontstaat dan maar ondemocratisch te gaan handelen. Integendeel. Democratie - dat is wat 'met zijn allen' echt betekent - kan onder dwang nu eenmaal niet bestaan. Dus ik lobby voor democratie! Wat dat is? Voor zeker weten is daarin geen plaats. Het is dat waarin we samen blijven geloven.