Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toelichting van PVRC m.b.t. regio Castricum over de hinderbeperkende maatregelen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 869 
|
 PVRC 
Toelichting van PVRC m.b.t. regio Castricum over de hinderbeperkende maatregelen

Betreft:             Uitvoering hinderbeperkende maatregelen                          (brief van minister Eurlings aan Tweede Kamer d.d. 7 februari 2008 aangaande  informatie over vier experimenten)
Toelichting van PVRC m.b.t. regio Castricum (incl. Limmen, Heilo, Akersloot en Uitgeest).

   
 1. de tekst van de brief is te vinden op de site van PVRC  (Knipsel)nieuws  d.d. 7 februari (Eurlings)
 2.  
 3. in 2006 waren er 53.000 starts van de Polderbaan in noordelijke richting en 85.000 landingen op de Polderbaan uit noordelijke richting; gelukkig komt er maar een klein deel hiervan over onze regio
 4.  
 5. de Polderbaan is de meest preferente baan voor landingen terwijl de Kaagbaan de meest preferente baan voor starts is (106.000)
 6.  
 7. wat betreft de starts vanaf de Polderbaan is er een dag- en een nachtregime wat betreft routes en tijdvak ; vier van de vijf startroutes bij dag gaan na zeven 7 km in oostelijke en westelijke richting, de vijfde trekt door en gaat eerst ten zuiden van Akersloot oostwaarts; ’s nachts gaan er ten oosten van Uitgeest drie routes naar het oosten en twee na Akersloot naar het westen en noordwesten; voor landingen overdag geldt geen vastgestelde route (de verkeersleider praat al ritsend de toestellen binnen)
 8.  
 9. de nacht is standaard gedefinieerd als van 23:00 uur tot 06:00 uur; het experiment is verlenging van de nachtelijke periode van 06:00 naar 06:30 uur
 10.  
 11. per saldo zal als gevolg van het experiment ongeveer 8.000 minder ernstig gehinderden en 2.400 minder ernstig slaapverstoorden zijn (met name in Amsterdam en Zaanstad); hierbij zij aangetekend dat verwacht wordt dat o.a. Akersloot te maken krijgt met een toename van 96 ernstig gehinderden; PVRC heeft daarom in een nota beroep aangetekend en voorgesteld om de route een bocht te laten (om Akersloot heen en door te trekken tot voorbij Alkmaar)  alvorens naar het westen af te buigen         
 12.  
 13. het onafhankelijk parallel starten; hierbij gaat het om het testen van startend verkeer van de  Zwanenburgbaan; tijdens het experiment zal er geen gebruik worden gemaakt van de Polderbaan; uiteindelijk gaat het om het verminderen van de hinder bij de Buitenveldertbaan; door route aanpassing (wat verder naar het noorden doortrekken alvorens via het oosten naar het zuiden af te buigen)zal de hinder voor Amsterdam beperkt worden; bij punt vier is opgemerkt dat er voor de dag v.w.b. de Polderbaan één route is die naar het noorden doortrekt alvorens naar het oosten af te buigen
 14.  
 15.  niet in deze brief is genoemd het experiment waarbij voor de nacht hoger gevlogen gaat worden (met name gunstig voor onze regio); op 13 maart 2008 start de proef met de gewijzigde naderingsprocedure (op NIRSI, een aanvliegpunt voor de kust bij Egmond, wordt hierbij omhoog gebracht van 4000 naar 5500 ft); uit een proef is gebleken dat door toepassing van glijvluchten de hinder aanmerkelijk verminderd door minder motor gebruik en minder geluid a.g.v. het hoger vliegen
 16.  
 17. tot slot zij opgemerkt dat er aan de Alderstafel gewerkt wordt aan het mogelijk substantieel hoger aanvliegen voor de dag; met name voor het buitengebied zal dat ook goed merkbaar zijn

het geheel overziend lijkt het PVRC bestuur dat er positieve resultaten behaald kunnen worden van de inspanningen de hinder te verminderen.                               9 februari 2008.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Heden heb ik mijn lidmaatschap van het PVRC opgezegd.

Geplaatst door Els uit Castricum

"De nacht is standaard gedefinieerd als van 23.00u.-6.00u. Het experiment is verlenging van de nachtelijke periode van 6.00u.-6.30u."
Gek hè, maar ik denk, dat ik dit verkeerd begrijp. Betekent dit dat we de hele nacht tot 6.30u. alles over ons heen krijgen dus nog een half uurtje langer dan we nu al hebben of betekent het, dat ze vanaf dat moment mogen gaan vliegen en landen? Het eerste is zoals het nu al is. De hele nacht en zeker vanaf vijf uur (met kerstnacht was het op volle toeren om kwart voor vier raak!)
liggen we onder de brullende motoren.
Ook de avonden, als je denkt "Hum, het is stil, zou het lukken om met een open raampje te slapen?" dan begint net als je in slaap bent het circus weer te draaien tot half een of later of dehele nacht. Je zou er een hartverzakking van krijgen, van de schrik, doordat je in je eerste slaap zo wreed gestoord wordt. Zou iemand me willen uitleggen wat het nou echt betekent? Alvast bedankt.

Geplaatst door Theo K uit Castricum

Het verlengen van het nachtregime voor de Polderbaan is m.i. een papieren maatregel. Immers, indien zich vóór 6u een situatie voordeed, waarbij vliegtuigen zich binnen een tijdsbestek van 5 minuten aandienden, dan ging de verkeersleiding definitief over op dagregime. Hierin verandert niets.
Genoemde situatie doet zich vrijwel dagelijks voor.
Verlenging van het nachtregime zal -zeker bij toenemend verkeer- nauwelijks effekt hebben.

Geplaatst door Gerard uit NULL

je hebt geen gelijk Theo,

voorheen bleef men de nachtroute echt volgen tot 6 uur, óók als ze al laag en hinderonvriendelijk moesten invliegen wegens drukte. Nu blijven ze tot 06:30 de verplichte nachtroute volgen. Lateraal is die verplicht, maar qua hoogte is die slechts vrijwillig.
Resultaat zal zijn dat we straks álle verkeer tot 06:30 over ons heen krijgen, terwijl datzelfde verkeer voorgheen vanaf 06:00 over de regio gespreid werd. Réken maar dat het verkeer over onze gemeente in de periode vanm 06:00 tot 06:30 zal verdubbelen, én laagvliegen én herrie maken. een 'papier' dat ritselt, maar kisten die bulderen.

Geplaatst door Angela uit NULL

"Uit een proef blijkt" Is er dan een "proef" geweest, vooraf aan dit "experiment"? Zoals ik van poster Els begrijp, slaapt zij ook niet door de dalers 's nachts. Hoe loopt de route dan eigenlijk? Via Limmen, Westerweg(gewoon eigen waarneming over de corridor naar
Noord End en dan richting UItgeest? Echt goed de route vliegen zat dan zeker niet in die proef. Trouwens sowieso vreemd, dat er verder niets bekend wordt gemaakt over deze pilot, die tussendoor ook nog even veranderd is in een A en B.Kan het bestuur hier nog een verdere uitleg over geven? Alvast bedankt, Angela

Geplaatst door Els uit Castricum

Soms heb ik het gevoel dat het bestuur in opdracht van de Bralderstafel zo veel mogelijk zijn mond moet houden om alles "rustig!" te houden tot aan de grote ontknoping, binnenkort. Dan is de besluitvorming geweest en de "inspraak" van van alle gelederen heeft plaats gevonden en zo wordt het dan.
Alvast mijn oprechte excuses als ik het fout heb met dit vermoeden.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Geachte PVRC, kunnen jullie de nota beroep ook op de site plaatsen zodat de mensen kunnen zien welke route er nu precies is voorgesteld om om Akersloot heen te vliegen?
Ik zie daar graag een routeplaatje van om te zien waar de route dan wel gaat liggen...

Geplaatst door Gerard P uit NULL

Reactie van bestuur PVRC.
De door u geuite grieven tegen PVRC zijn o.i. onterecht maar u moet wel bereid zijn iets verder te kijken. De Vereniging Gezamenlijke Platforms Schiphol (VGP, waarin 25 platforms vertegenwoordigd zijn) waar PVRC ook onderdeel van uitmaakt is de enige partij aan de Alderstafel die terugdringen van het aantal nachtvluchten bepleit en aandringt op het weren van de lawaaibakken. Dat staat ook in het bewonersalternatief dat voor de MER wordt doorgerekend. Overigens is daarbij te bedenken dat 1 vlucht minder in de nacht er nu nog steeds 10 méér overdag zijn. Ook daaraan probeert de VGP met een “cap” (plafond) in aantal vliegbewegingen iets te doen. Als het gaat om de verlenging van het nachtregime: daar zitten twee kanten aan. Enerzijds duren de nadelen van de nachtroutes langer (zoals het er nu uit ziet een half uur) maar de voordelen van het later losbarsten van het daggeweld staat daar tegenover. Dat geldt voor alle gebieden. Nu kan het zo zijn dat er plaatselijk (waar de nachtroutes overvliegen) of persoonlijk meer waarde gehecht wordt aan het één en minder aan het andere maar men geeft in brede kring toch de voorkeur aan verlenging. Voor PVRC is het zeer de vraag, dat als wij in Castricum en omgeving hierover zouden kunnen stemmen, waar men dan voor zou kiezen. De VGP als vereniging, dat moet toch voor iedereen te begrijpen zijn, kan zich niet inlaten met verschillen in belangen van de gebieden. De VGP heeft samen met anderen heel goed werk gedaan in het voorkomen van een onbegrensde groei die er op lange termijn toe zou hebben geleid dat de hinder in de nacht en de dag ook in Castricum aanzienlijk zou zijn toegenomen. Als u de waarde van de VGP voor Castricum in twijfel trekt doe u m.i. de vereniging te kort. Wellicht is het ook goed om de impressies van de Algemene Ledenvergadering nog eens te lezen. Dat geeft ook een goede indruk waarom PVRC wat en met wie doet.

Het PVRC bestuur hoopt hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de transparantie van deze discussie.

Voorts wil het PVRC bestuur van de gelegenheid gebruik maken u er op te attenderen dat er nog steeds een grote behoefte bestaat aan nieuwe bestuursleden.


Geplaatst door Angela uit NULL

Natuurlijk snap ik dat het uiterste wordt gedaan om de overlast te beperken, dat is ook de intentie van onze vereniging en daar ben ik heel blij om, maar daarbij is m.i. een eerste vereiste dat men kan slapen in de nacht en dan ook allemaal of wordt toch (een deel)van de gemeente geofferd? Hier kan toch een eerlijk antwoord op komen, zodat ook dat deel van de gemeente weet waar zij aan toe is. Het heeft nl. bijzonder veel impact op het leven en functioneren van alledag als de nachtrust constant wordt verstoord.
vriendelijke groet, Angela

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Angela, Vanuit Amstelveen volg ik jullie probleem nu al lange tijd. Ik meen,dat jij in Limmen woont?
Snachts vliegtuigen boven je kop is een ellende. (Ik weet er alles van)
Vanaf 1995 strijden wij al tegen nachtvluchten. Ook in het VGP positionpaper staat: "Tegen nachtvluchten." Dat is voor erg veel mensen van groot belang.
De nachtroute van de Polderbaan loopt tussen
Castricum en Limmen door. Dat schijnt te betekenen dat Castricum N.O veel overlast ontvangt.
Door PVRC is meen ik ook getracht de route richting Alkmaar te verleggen, of veel meer westwaarts (?) Dat zou betekenen dat je daar een aantal woningen zou moeten uitkopen.
Ook dacht ik, dat er inmiddels meer met CDA procedure gevlogen wordt, wat ca 8 dBa minder herrie geeft.

Verder is een werkgroep bezig om te bewerkstelligen van uit zee hoger aan te vliegen. Ook dat zou verlichting kunnen betekenen.
Zwaarwegend is, zoals Gerard Paap al uitlegt,dat prioriteit no 1 is, het algehele volume NIET verder te laten toenemen.
Verder staat ook nog op het VGP programma: De nachttarieven moeten veel meer omhoog. dan zullen de nachtvluchtenverminderen.
Schiphol is de goedkoopste luchthaven in Europa.
Ik ervaar de bestuurders van PVRC als actief. Ik ben benieuwd wat de gemeente Castricum nog te bieden heeft.
Hoe dan ook er is nog veel werk aan de winkel, maar first things first


Geplaatst door Victor uit Krommenie

Heer Griese,

Zoals U stelt : "Zwaarwegend is, zoals Gerard Paap al uitlegt,dat prioriteit no 1 is, het algehele volume NIET verder te laten toenemen.
"
Dat is inderdaad zeer belangrijk. Eigenlijk zou dit al het terugdringen van het volume moeten zijn natuurlijk.

Hoe kan het dan met inachtneming van deze stelling dat van de huidige 430K vluchten er 480K in de MER KT zijn goedgekeurd en straks 500K+ in de MER MLT komen??

Dit lijkt me niet echt een stop in groei en volume....laat staan het terugdringen van aantal vluchten(volume)
Geplaatst door Theo K uit Castricum

@Gerard:
Tja, dan beperk ik me maar tot het uitspreken van mijn verbazing over het feit dat ik ontelbare malen vanaf 5u werd gewekt door wel zeer realistisch gedroomde vliegtuigen die zich over zuid-Bakkum en -Castricum voortploegden.

Geplaatst door Gerard uit NULL

@ Theo, Dat bewijst precies mijn stelling. Als het druk wordt gaan ze herrie maken, precies daarom ga je dan ook horen. Uit de radarplotjes blijkt toch echt dat ze op het door jou genoemde tijdstip de nachtroute nog volgen.

Geplaatst door Angela uit NULL

Niet alleen als het druk wordt, gewoon de hele nacht.

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Victor,
1) Wat betekent de K achter je 430?
2) Huidig aantal 430.000 In de MER KT werd Plafond max 480.000 vluchten tot 2010 goedgekeurd. Dat wil niet zeggen,dat die ook gevlogen gaanworden.
(De Alderstafel begon in mei 2007. De Alderstafel werd direct door de handige Cerfontaine opgezadeld met een probleem van dreigende overschreiding hier te Amstelveen op de Buitenveldertbaan. VGP was in juni nog maar zeer indirect bij Alderstafel betrokken.
Vanaf Sept 2007 dus direct betrokken.
We hadden in juni te maken met het feit, dat een meerderheid in de Tweede Kamer zeer waarschijnlijk de baan niet op slot zou gooien. Zoals je weet streefde Cerfontaine en zijn trawanten naar 6 tot 700.000 en meer
Dat lijkt nu van de baan. Dan is een slot van 500.000 tot 2020 pure winst. Niet verder toenemen dus t.o.v. de plannen van Cerfontaine. Het zal allemaal nog wel moeten blijken eind maart.
Ook maakte VGP zich zeer sterk om de 35.000 extra, die Eurlings er via actualisatie van de Gelijkwaardigheidscriteria trachtte bij te rommelen ongedaan te maken. Het A.O. van 6 febr jl lijkt daartoe mogelijkheden te bieden. Er lijkt een kamermeerderheid die ernstig twijfelt over die"Eurlings" Gelijkwaardigheid.
Via Tariefsverhogingen vooral in de nacht, en daarna andere selectiviteitsmaatregelen, en evt route wijzigingen , zal getracht moeten worden meer verbeteringen te bevechten.
Er is dus nog veel te doen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

@Gerard P.

PVRC mag ook wel bereid zijn iets verder te kijken dan Castricum. Zoals ik al vermoedde wordt de R in PVRC (nu?) beperkt tot een straaltje van een paar kilometer. Misschien is het bij het PVRC bekend dat er vanaf de Polderbaan ook opgestegen wordt. Ik woon bij station Heemskerk en wij hebben zowel last van de landingen als de starters zowel overdag als 's nachts. En ik kan u verzekeren dat die vertrekkers heel wat meer lawaai maken dan die landers boven Castricum. Daar weten ze in Uitgeest-Oost ook alles van. In principe 24 uur per dag elke dag lawaai.
U beweert dat het later losbarsten van het daggeweld geldt voor alle gebieden. Dat is helemaal niet waar en u hoeft maar een paar kilometer naar het ZO te gaan om dat zelf te kunnen constateren. Bij het starten is namelijk zelfs het tegendeel waar. In de vroege ochtend wordt thans de noordelijke route (die gelijk is aan de nachtroute) nauwelijks gebruikt omdat het bijna allemaal vluchten naar het zuiden zijn die over IJmuiden wegdraaien, dus na 6 uur hebben wij even rust. Dat momentje wordt ons dus ook nog afgepakt.
Voor de zoveelste keer worden we opgeofferd ten behoeve van mensen die al 7 uur rustig kunnen pitten. U maakt mij niet wijs dat er ergens in Zaanstad en waarschijnlijk ook niet in Amsterdam, de mensen die profiteren van deze maatregel net zo vaak wakker liggen als wij. Zodra de term 'ernstig gehinderen' boven komt gaan bij mij de nekharen overeind staan, want het betekent niet anders dan dat er een groep totaal opgeofferd gaat worden en daar hoor ik dus bij. Waarschijnlijk is het zo dat die mensen in Amsterdam en Zaanstad de hinder overdag hebben en net door het halve uurtje na 6 uur tot de ernstig gehinderden zijn gaan behoren en door deze truc er buiten vallen. Maar dat kunt u mij haarfijn vertellen toch?
Ook het hoger aanvliegen 's nachts naar de Polderbaan levert bij ons waarschijnlijk helemaal niks op, want ik heb begrepen dat ze bij ons op 2000 voet moeten zitten voor de eindnadering.
Ik schrijf nog 1 keer naar Eurlings, misschien dat op zijn secretariaat wat snuggerder mensen zitten dan bij Samson, en dan gooi ik de handdoek in de ring.

Geplaatst door Angela uit NULL

Ik kan me de zware irritatie van Willem heel goed voorstellen. Ernstige hinder en dan vooral die in de nacht doet rare dingen met je. Het is niet voor te stellen, dat juist de enrstig gehinderde groep nog meer herrie moet incasseren. Dat tart elke logica

Geplaatst door Gerard uit NULL

@Angela. je hebt gelijk, ze maken de hele nacht herrie, maar vanaf een uur of 5, 's zomers half 5, soms 4 uur, gaan ze nóg meer herrie maken dan ze daarvoor al doen. Omdat ze, als het druk wordt, niet meer met 'stationaire' motoren kunnen aanvliegen.

Voor wie het wil weten: (VGP zeker niet) Onderzocht is dat er door deze maatregel nog wat méér vliegtuigen eerder in de nacht zullen langskomen dan nu. reden: da capaciteit tussen 6 en half 7 is door de verlenging wat lager, na half 7 is de maximum capaciteit al bereikt, dus wat er nu niet kan komen tussen 6 en half 7 plannen ze nu wat eerder in de nacht. Om half 6 of zo. Of 5 uur. Het blijft toch nachttarief, dus om de kosten hoeven ze het niet te laten. Goed voor de nachtrust!

Geplaatst door BS uit Castricum

Met alle respect voor degenen die nog meer overlast ondervinden lijkt me het 'verweer' van PVRC niet passend. Een analogie: 'het geheel overziend is de straat een stuk schoner geworden nu we al het afval op een adres achter het huis hebben gedeponeerd'. Nee, PVRC, die laatste zin, dat is een te simpele boodschap. De nachtrust van een behoorlijk stuk van Castricum is niet onderhandelbaar, zou het niet mogen zijn. Maar jullie hebben in je wijsheid beslist dat zoiets wel te verdedigen is. Wat hiervan de gevolgen zijn kan ik nog niet inschatten, maar dit de overlast in de nachtelijk uren behoorlijk zal toenemen is zeer waarschijnlijk. Er is geen enkele rem meer om deze route (zeer) frequent te gebruiken, dit was immers een onderdeel van de 'deal' !!
Toen destijds het vliegen over die stoeptegel tussen Castricum en Limmen als een soort Ei van Columbus was geventileerd is PVRC er op attent gemaakt dat deze vondst uitgemolken zou worden. Castricum vindt het vervolgens acceptabel dat 9% van z'n bevolking overlast ondervindt (steeds dezelfde 9%, Gemeenteraad van C ??) BIj dit soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Ik kan niet geloven dat er een soort tombola is ontwikkeld waar als resultaat uitkomt dat er enkele duizenden mensen structureel van een gedeelte van hun nachtrust worden beroofd. Al zouden er honderdduizenden bij gebaat zijn, dat klopt van geen kanten.We leven hier toch in een ontwikkeld land, in een rechtsstaat mag ik hopen? Wie kan dan bedenken dat zoiets verdedigbaar is?

Geplaatst door Gerard uit NULL

@ Griese: "first things first"
Bedoelt u daarme dat u éérst alvast het half uurtje langer pitten veilig wilt stellen en daarna maar hoopt ('dacht ik', 'schijnt', 'zou kunnen' 'werkgroep bezig, zou kunnen') dat die arme sloebers in de Polder alsnog wat aan die toegenomen hinder kunnen doen?
U 'meent' een hoop over onze regio maar weet kennelijk weinig. 8 DB(A)vermindering? Waar sláát dat op! Sinds de opening van de Polderbaan is de nachthinder alleen maar TOEgenomen! Er wordt sindien niet anders dan zogenaamd CDA gevlogen.

En laat ik u uit de droom helpen: hogere nachttarieven helpen niet het aantal vluchten te verminderen. De schaarste aan Europese nachtvliegcapaciteit is zo groot dat men toch bereid blijft hiervoor extra te betalen.

Wie bent U eigenlijk dat U denkt te kunnen beslissen over ONS lot? Is dat úw taak?

Geplaatst door weblezer uit NULL

De reactie van het bestuur PVRC eindigde met "Voorts wil het PVRC bestuur van de gelegenheid gebruik maken u er op te attenderen dat er nog steeds een grote behoefte bestaat aan nieuwe bestuursleden".
Ik zou zeggen.....of?

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Sterkte met je negativisme Gerard. En...volgens Prof. J de Wit,directeur Airneth alsook andere deskundigen helpen hogere (Nachttarieven) wel degelijk! Low cost
airlines zullen hun toestellen dan in het buitenland aan de grond houden, omdat het dan te duur wordt. Ook zal men naar andere luchthavens uitwijken, en dat is precies wat we willen.
Enne: Nee hoor dat weet je best, dat ik NIET over jouw arme lot ga. Ik vertegenwoordig, evenals PVRC 1 van de 25 Platforms.
Maar nu en dan tracht ik constructief mee te denken. Gegroet


Geplaatst door Gerard uit NULL

@ jhgriese, doe het maar af als negativisme. Lekker gemakkelijk. Mijn boodschap is dat de nachthinder met de huidige voorstellen met zekerheid méér wordt en dat nog maar af te wachten is of dat later alsnog minder zal worden. Er zijn geen toezeggingen, uw woordgebruik geeft ook dat onzekere beeld. Het is NIET leuk DAG én NACHT in die takkeherrie te zitten. Waarom dan nog meer hier heen verschuiven?

Uw constructieve bijdrage bestaat er kennelijk uit om de nachthinder elders te leggen? Zodat een ander nog wat langer kan pitten? Lijkt me niet erg constructief.

Plots bent u slechts één van de platorms? U bent anders we; érg prominent aanwezig in VGP. Ik spreek u ook aan in uw rol als VGP-prominent. lees toch eens wat er hier in dit forum geschreven wordt. Ik ben niet de enige hoor, die er geen barst van begrijpt. En de uitleg van VGP of PVRC wordt door niemand hier begrepen. Zijn wij dan allemaal zo dom?

en over PVRC: Ik vraag me af wat die C daar nog doet.

O ja, en die mijheer de Wit van Airneth, professor als je wilt, die preekt voor eigen parochie. natúúrlijk moet ie zielig doen over hogere nachttarieven. dat hoort bij zijn job. Het zou gek zijn als hij zou beweren dat hogere nachttarieven geen bal uitmaken.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Vanzelfsprekend is elke frustratie tengevolge van vliegoverlast verklaarbaar. Zelf betrap ik me er geregeld op dat ik mijn lief afsnauw of de katten onheus bejegen vanwege het feit dat ik continue leef in een omgeving waar herrie en stank is.
Mijn lief en die katten kunnen er echt niets aan doen.

Hetzelfde geldt misschien voor de deelnemers op deze site. We hebben allen gezamenlijke belangen en toch ontstaan er soms discussies die erg nodig zijn maar die ook kunnen leiden in breuken in ‘de coalitie’.

Al eerder heb ik aangegeven dat een uiteenvallen de doodsteek is voor de belangenbehartigers die zich in hun vrije tijd inzetten voor een beter leefmilieu. De enige die daarbij echt staat te juichen is de welbekende sector die de laatste drempel als sneeuw voor de zon zou zien verdwijnen.

Vanzelfsprekend beschouw ik mezelf als neutraal (altijd makkelijk : ) en wil eenieder oproepen zijn energie met die van anderen te bundelen en op die manier de ‘gezamenlijke vijand van geluidshinder’ aan te pakken. Zo weet ik nog wel een platform buiten regio Castricum dat hard hulp nodig heeft vanwege de beperkte hoeveelheid resources.