Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toch kans op Hoofddorp-West

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 797 
|
 Haarlems Dagblad 
Toch kans op Hoofddorp-West

HOOFDDORP -  De Kamerfractie van de VVD is voorstander van woningbouw in Hoofddorp-West. De toekomstige bewoners van deze woningbouwlocatie moeten dan niet moeilijk gaan doen over eventuele geluidshinder als gevolg van vliegverkeer. Een motie van de liberalen met een dergelijke strekking kan minister Dekker van VROM verwachten bij de behandeling van haar Nota Ruimte.

In deze nota is de bouwlocatie Hoofddorp-West, grofweg gelegen tussen Floriande en de Ringvaart, geschrapt. De regering geeft de voorkeur aan de verdere groei van Schiphol en wil daarom woningbouw binnen en aan de randen van de zogenoemde 20 Ke-zone aan banden leggen. Hoofddorp-West, in de gemeentelijke plannen goed voor zes- tot achtduizend woningen, ligt aan de rand van deze geluidszone.

De gemeente Haarlemmermeer legt zich neer bij de beperking van de woningbouw binnen de 20 Ke-zone, maar wil af van de vage omschrijving ‘nabij’ deze zone. Bij een bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer bleek afgelopen oktober dat een meerderheid van de volksvertegenwoordigers woningbouw in Hoofddorp-West alsnog mogelijk wil maken. Tijdens een werkbezoek aan Haarlemmermeer liet ook Dekker al blijken het bouwverbod te willen versoepelen. Ze gaat bestuderen of er toch een grote woonwijk kan komen.

Het VVD-kamerlid Geluk wacht dit onderzoek niet af. Hij komt nu met een motie waarin woningbouw in Hoofddorp-West, de Legmeerpolder bij Uithoorn en in Noordwijkerhout gewenst wordt genoemd vanwege de broodnodige verstedelijking. Het is volgens hem ongewenst dat het gebied grenzend aan de 20 Ke-contour op slot gaat.

Tegelijkertijd constateert Geluk in zijn motie dat ‘door mogelijke verandering van vluchtroutes in de toekomst woninguitbreiding in die gebieden te maken kan krijgen met geluidsbelasting door vliegverkeer naar of van Schiphol’. Hij vindt het daarom ongewenst dat bewoners ‘rechten kunnen ontlenen aan mogelijke geluidsbelasting’. Hij wil voorkomen dat bewoners dan naar de rechter stappen om iets te doen tegen de geluidsoverlast, om bijvoorbeeld geluidsisolatie af te dwingen. ,,Het staat iedereen nu vrij om naar de rechter te gaan, daarom moet de regering de wetgeving op dat punt aanpassen. Zodat er wel gebouwd kan worden, maar men geen verhaal meer kan halen bij de rechter. Dat is niet ondemocratisch, dat is gewoon duidelijk.’’ Het CDA komt ook met een motie die de vage omschrijving ‘direct gelegen aan de 20 Ke-contour’ wil schrappen uit de Nota Ruimte. Daarmee zet ook het CDA de deur open voor woningbouw in Hoofddorp-West.
Henk Geist
____________________________

Redactioneel COMMENTAAR:

Iedereen weet langzamerhand dat er een ‘gat’ zit tussen berekende waarden (waar de Ke-contour op berustte) en de werkelijke overlast die de Ke contour zou moeten begrenzen (Zie —> Hier). Noch de minister, noch de kamerleden willen dit weten. Notabene is het juist CDA geweest die aandacht heeft gevraagd voor de mogelijheid dat overlast ook buiten de 20 Ke contour voorkomt (buiten de grens van het buitengebied). Zie —> Hier.

Op het moment start de evaluatie. Dat betekent dat moet worden nagegaan of de bescherming voldoende was of niet. Maar VROM doet net of haar neus bloedt en gaat er vast van uit dat er niets mis is. Dat is tegen de algemene ervaring. Voor VROM is alles wat V&W heeft gedaan al helder. VROM gaat door definitieve besluiten te nemen, op grond van gegevens die volgens eerdere afspraken nog moeten worden geëvalueerd, dus wettelijk nog voorlopig zijn (motie Baarda, zie Hier, en Commissie Eversdijk, zie Hier).

Onduidelijk gesjoemel met isolatie, zie —> Hier, onduidelijk gesjoemel met bouwvergunningen, onduidelijk gesjoemel met overlast. Kortom, gesjoemel met de kwaliteit van leven in het hart van de Randstad. Transparantie en duidelijkheid wil de overheid.

Wat hier duidelijk is: de 20 Ke zone was vroeger bedoeld als uiterste grens van het gebied waar nog overlast bestaat. Nu wil men het gebied daarbuiten al onherroepelijk vogelvrij verklaren. “Omdat men door mogelijke verandering van vluchtroutes in de toekomst woninguitbreiding in die gebieden te maken kan krijgen met geluidsbelasting door vliegverkeer naar of van Schiphol”.
 
Op deze site proberen wij steeds doordacht en een evenwichtig te berichten. Maar er komt een grens aan begrijpelijkheid. Het enige wat we nu begrijpen is dat dit niet meer uit te leggen valt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Krijgt een persoon die de rechtsgang belemmert ook al levenslang?

Geplaatst door S .van Halm uit Hoofddorp

Toen ik dit las kreeg ik een gevoel van déjà vu. Zie mijn reactie op het bericht in het Haarlemsdagblad van 6 december op deze site aangaande de "Menukaart" tegen overlast.

Met betrekking tot deze reactie moet mij van het hart dat de adviseurs van de VVD weinig originaliteit bezitten.
Het blijft gewoon een feit dat deze zone in een gebied ligt waar niet gebouwd mag worden. De grenzen oprekken en vervolgens de toekomstige bewoners monddood maken is natuurlijk een fantastisch streven. Misschien moeten wij als kiezers dan maar er voor kiezen dat de grenzen ook opgetrokken worden tot Heemstede, Aardenhout, Bloemendaal, Vogelenzang, Wassenaar en noem er nog maar een paar. Hebben wij tenminste ook nog onze invloed aan kunnen wenden.

Dames en heren politici;
Zorg er eerst eens voor dat de wet nageleefd wordt !!
Door het geven van het "goede" voorbeeld vind ik het niet vreemd dat mensen in deze maatschappij gefrustreerd raken.
Wie werkt er aan de geloofwaardigheid van de overheid?

Geplaatst door Johan uit Assendelft

Kunnen wij uit de reactie van het platform opmaken dat het platform ook in gaat zien dat de weg van 'samen' zoeken naar oplossingen een heiloze is en dat je voor spek en bonen aan tafel mag aanschuiven??
Dat dit niet de manier is om deze boeven tot inkeer te brengen, maar dat daar andere manieren gezocht zullen moeten worden??

Geplaatst door Olav uit NULL

Inderdaad, staan op geloofwaardigheid duidelijkheid en transparant handelen bij alle partijen, inclusief bij wij zelf is de enige mogelijke keus.