Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Tienduizend klachten geluidsoverlast Schiphol vanuit De Hoef

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 932 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Tienduizend klachten geluidsoverlast Schiphol vanuit De Hoef

UTRECHT - Het dorpje De Hoef (896 inwoners) in de gemeente De Ronde Venen heeft dit jaar meer dan vorige jaren te kampen met geluidsoverlast van de luchthaven Schiphol. Het afgelopen jaar kwamen er ongeveer 10.000 klachten binnen bij de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). Het plaatsje ligt op het kruispunt van drie aanvliegroutes en heeft daardoor een grote hoeveelheid vliegverkeer te verduren.

Volgens de CROS dienden vorig jaar in totaal 10.756 personen uit 267 woonplaatsen 714.009 klachten in over geluidhinder bij het Informatie- en Klachtenbureau (IKB) van de organisatie. Ten opzichte van 2003 betekent dit een daling van het aantal klagers met 10,41 procent en een aanzienlijke toename met 155,47 procent van het aantal klachten. Ook in 2003 steeg het aantal klachten per persoon sterk. In 2004 hebben zich 4.092 nieuwe klagers gemeld.

Klachten
Uit de volgende woonplaatsen zijn de meeste klachten geregistreerd:
1. Castricum: 151.545 klachten van 748 personen
2. Uithoorn: 96.394 klachten van 562 personen
3. Velsen-Zuid; 76.961 klachten van 92 personen *
4. Uitgeest: 38.261 klachten van 247 personen
5. Spaarndam: 27.397 klachten van 363 personen
* 82.6 procent van dit aantal klachten (Velsen Zuid) is ingediend door één klager

• Met uitzondering van de klachten uit Uithoorn hadden alle klachten betrekking op gebruik van de Polderbaan. De klachten uit Uithoorn waren gerelateerd aan gebruik van de Aalsmeerbaan.

In CROS zitten vertegenwoordigers van 32 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol, Transavia, KLM en Martinair). Het doel van CROS is om waar mogelijk te komen tot verminderen van geluidhinder.


Noot PVRC:
Dat het aantal personen dat hinder meldde in 2004 zou afnemen ten opzichte van 2003 kon tevoren al worden voorspeld. Immers, in 2003 gold t/m februari (nacht) resp juni(dag) het oude vliegregime.  In 2003 waren er dus melders van én de oude én het nieuwe vliegregime. Om die reden waren er in 2003 ook meer melders dan in 2002, immers in 2002 meldde men nog vanuit het oude vliegregime. In 2004 treedt eenzelfde effect op: er zijn er alleen de melders van het nieuwe vliegregime. Dus minder personen dan in 2003

Het ware interessant (en fair) als CROS hier op zijn minst melding van had gemaakt.  De conclusie dat ‘men al went’, nota bene van een CROS woordvoerder, is uit de lucht gegrepen.  Wie dit zonder meer gelooft is naief.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door SHAL uit Hoofddorp

Noot Hoofddorpbewoner:

De opmerking dat alle klachten uitgezonderd die uit Uithoorn (Aalsmeerbaan) betrekking hadden op de Polderbaan is onjuist.
Er zijn zeker ook klachten geweest over het gebruik van de Kaagbaan.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het is eigenlijk stuitend dat er nog steeds klachtenregistratie plaatsvindt. Het is volstrekte onzin. Waarom moet ik ’s nachts op een papiertje kriebelen hoe laat het is als er weer zo’n loeder over mijn dak dendert? Of waarom moet ik 50 keer per uur op de CROS-site een tijdstip invullen?
Via de radarplots is precies te volgen waar kisten zich bevinden en op welke hoogte. Aan de hand van wat rekenwerk, de belangrijkste kunde van V&W weten we inmiddels, kun je heel eenvoudig bepalen waar het geluid zich over zal uitspreiden. Het is alleen de vraag of er in dat gebied mensen wonen. Daar is het CBS weer vrij handig in.

Maar nee. De bereidheid tot klagen neemt alleen maar af want niemand die nog het gevoel heeft dat het helpt. De CROS reageert nog slechts met de opmerking dat er binnenkort een evaluatie wordt gestart. De voorzitter heeft al geroepen dat het aantal klachten eigenlijk niets zegt en de overheid negeert de klachten totnogtoe volstrekt want die hanteren liever die reeds genoemde rekenkunde waar bijvoorbeeld uit blijkt dat wij helemaal geen overlast kennen.