Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Succesvolle discussie in Castricum met fractiewoordvoerders Tweede Kamer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 746 
|
 PVRC 
Succesvolle discussie in Castricum met fractiewoordvoerders Tweede Kamer

De door PVRC georganiseerde discussieavond m.b.t. het dossier Schiphol is om meerdere redenen een succes gebleken. Ten eerste de opkomst. Aanwezig waren ca. 300 mensen. Naast de bestuurders uit Castricum en Uitgeest waren tevens aanwezig afgevaardigden van het Ministerie van VROM, de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, Nederlands Lucht en Ruimte Laboratorium en de verschillende andere Platforms .  De ook aanwezige 2e Kamerwoordvoerders van PvdA, CDA, VVD, Groen Links en SP hebben met overgave een discussie gevoerd aan de hand van een aantal van te voren gemaakte stellingen.  De overige aanwezigen werd de mogelijkheid geboden om te interrumperen en vragen te stellen.  (De presentatie van de stelling kunt u ==> hier bekijken)  Om de emoties binnen de perken te houden werden van tevoren spelregels afgesproken om zaken correct te laten verlopen. Dit laatste was af en toe best moeilijk maar is uiteindelijk wel gelukt. Welke standpunten werden door de verschillende partijen uitgedragen m.b.t. de kernvragen:

  • Mag het buitengebied waar Castricum deel van uitmaakt.qua wetgeving/handhaving nog langer vogelvrij gebied blijven?
  • heeft groei/economie per definitie een hogere prioriteit in relatie tot de bescherming van de burger?
  • Is het toelaatbaar dat 320.000 mensen voortduren ernstig slaapgestoord worden?
  • Is het redelijk om alle nachtvluchten in één gebied te concentreren, terwijl het ook anders kan?

PvdA, Groen Links en de SP waren zeer duidelijk. Groei hoeft niet per definitie. Milieu en de bescherming van de burgers bepalen daartoe de mogelijkheden, waarbij ook rekening gehouden kan worden met een status quo dan wel een krimpen van de Schipholactiviteiten. Liever een luchthaven die voor kwaliteit gaat dan het doorgroeien met kwantiteit in de vorm van low cost carriers, goedkope chartervluchten en vrachtvliegtuigen. Activiteiten die zeer kostengevoelig zijn en waarvoor vaak oudere vliegtuigen (dus veel lawaai) worden ingezet en met een voorkeur voor het vliegen in de randtijden van de nacht/ochtend en ’s nachts i.v.m. het kostenvoordeel. Opgemerkt werd dat Schiphol overdag ruimte genoeg heeft als het zijn nachtvluchten daarvoor laat vallen.

CDA bleef een meer genuanceerd standpunt uitdragen waarbij het niet echt duidelijk werd welke koers men aanhing. Expliciete vragen direct op de man gesteld werden wel beantwoord maar bij voorkeur met een zekere slag om de arm. Er werd veel verwezen naar onderzoek.
Daarentegen was de VVD recht door zee. Schiphol moest kunnen groeien. Natuurlijk moest daarbij ook aan de burger worden gedacht, maar dan wel in tweede instantie. Nederland moet het van de economie hebben. Opmerkelijk was dat dit in tegenspraak stond tot een recentelijk door de lokale VVD geformuleerde standpunt.

Over de echte omvang van de bijdrage aan de economie liepen de meningen nogal uiteen. Opvallend was dat regelmatig over de “Mythevorming van Schiphol” werd gesproken. Wat is mythe en wat is werkelijkheid? In zijn openingswoord gaf de nieuwe voorzitter van PVRC een realistisch beeld van wat Schiphol nu wel en niet was. Conclusie: een vastgoedbedrijf dat het afhandelen van vliegverkeer erbij doet. M.b.t. het bedrijfsresultaat bedraagt het aandeel van de vastgoedactiviteien(inkomsten uit winkels, kantoren, parkeergelden enz.) meer dan 70% en wel met een stijgende tendens. Zijn vastgoedactiviteiten nu echt de belangrijke pijler onder onze economie? Rechtvaardigen deze activiteiten dan echt de extreme milieubelasting m.b.t. luchtkwaliteit en extreme geluidsoverlast over grote gebieden in de randstad? Deze vragen zullen in het voorjaar 2006 (evaluatie Wet Luchtvaart) door de politiek moeten worden beantwoord.

Bestuur PVRC

Link: presentatie stellingen (Power Point,  5Mb)


Reacties op dit bericht