Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stop met al die overlast

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 974 
|
 parool 
Stop met al die overlast

Stop met al die overlast (Parool 26 juli 2000)

HENK SNIJDERS


In de Amsterdamse binnenstad ergert menigeen zich aan het luchtverkeer. Om
binnen de milieugrenzen te blijven gebruikt Schiphol hoofdzakelijk de
Buitenveldertbaan. In een dubbelinterview luiden Benno Baksteen van het
Platform voor de Nederlandse Luchtvaart en Kees Weijer van het Platform
Vliegoverlast Amsterdam - ieder op eigen wijze - de noodklok.

KEES WEIJER heeft het thuis prima voor elkaar. Hij bewoont een dubbel
bovenhuis in Amsterdam-Zuid, vlakbij het Vondelpark. Een trap leidt naar het
dakterras. De enige smet is dat het huis onder de aanvliegroute van de
Schiphol-Oostbaan ligt, volgens Weijer ‘de baan die gemakshalve door
Schiphol nooit genoemd wordt, maar sinds 1994 voor gigantische
geluidsoverlast zorgt’. En het huis ligt onder de uitvliegroute van de
Buitenveldertbaan voor vliegtuigen die naar Amerika vertrekken.

Op zijn terras probeert Weijer het geluid van een passerend vliegtuig te
overstemmen: ‘Het is toch te gék dat vliegtuigen hier pal boven de stad
richting Noordzee draaien. En dat gaat zo de hele dag door.’

Nadat we de wijk naar beneden hebben genomen, vervolgt hij: ‘Voor de
zomervakantie zijn in een nieuwe aanwijzing door de minister van Verkeer de
geluidsgrenzen wat opgerekt, ‘want anders redden we het niet’, zei de
luchtvaartsector. Dat verzoek is toen gehonoreerd, want het betekende alleen
maar dat boven weilanden meer wordt gevlogen - naar de dorpen die ernaast
liggen is niet gekeken. Drie maanden na dato blijkt Schiphol voor bepaalde
banen toch aan de limieten te zitten.

In plaats van minder te vliegen, gaan ze banen gebruiken die voor de
omgeving veel meer overlast veroorzaken. Dat nu bij de Commissie
Geluidhinder Schiphol 1600 klachten binnenkomen op dagen dat 400 protesten
normaal zijn, lijkt voor Schiphol er niet toe te doen. Ze gaan voorbij aan
alle sociale en maatschappelijke normen en waarden.’

U vecht tegen de bierkaai?

‘Als je niets doet, mag je niet klagen. Nou, ik accepteer het niet. De
luchtvaartsector zegt: ‘Wij hebben alleen maar te maken met de wet. En
daarin staan beperkingen voor gebieden die de grootste overlast hebben’.
Amsterdam behoort niet tot dat gebied, ook al blijkt uit de stroom klachten
dat hier de hinder onhoudbaar is. Maar dat interesseert Schiphol niets, want
onze overlast wordt weliswaar in de ministeriële aanwijzing ‘ernstige
overlast’ genoemd, maar die telt niet mee in de milieunorm.’

‘Dus dient Schiphol bij de minister voor het volgende vliegjaar, dat per 1
november begint, plannen in voor het gebruik van Schiphol die uitgaan van
nog eens twintigduizend extra vluchten, en, zeggen ze erbij, die extra
vluchten resulteren in een daling van het aantal ernstig geluidgehinderde
woningen. Dat kán toch niet. De extra overlast die wij hebben interesseert
ze geen biet. Onderliggend probleem is: wat is Den Haag. Dan praat je toch
over het ministerie van Verkeer en Waterstaat en dan met name over de
Rijksluchtvaartdienst. Je hebt dus gewoon een clubje van luchtvaartmensen,
die elkaar allemaal kennen, en die mensen bepalen alles.’

U staat dus machteloos.

‘Ik ben ervan overtuigd dat de luchtvaartsector constant bezig is bij de
Nederlandse bevolking, inclusief de politici, onderbuikgevoelens op te
wekken. Angstgevoelens. Van denk eraan, als je kritiek hebt op de
luchtvaart, gaat dat ten koste van de economie. En dan worden wij Lapland
van Europa en gaan we naar de verdoemenis. Dat hebben ze fantastisch gedaan.
Als je als burger klaagt, ben je een landverrader. We praten regelmatig met
Amsterdam, eerst met wethouder Groen, nu met Dales. En dan zeggen ze: ja
maar de economie, de werkgelegenheid. Dat is er door de luchtvaartsector
ingeramd. Politieke partijen staan daar ook voor open.’

‘Werkgelegenheid is natuurlijk belangrijk. Maar ten koste waarvan. Men is nu
misdadig bezig.’

Politiek is de race gelopen?

‘De race is nooit gelopen. Ik ben ervan overtuigd dat met succes door
bewoners druk uitgeoefend kan worden op Amsterdam. Wettelijk kan de gemeente
nu niets doen. Maar ze kunnen wel zeggen als hoofdstad van Nederland met
inclusief de randgemeenten ongeveer een miljoen inwoners: wij willen dit
gewoon niet. Dan heb je een heel andere lobby richting Den Haag, dan Kees
Weijer van één of ander verenigingetje die eens iets roept.’

De Vijfde Baan lost alle problemen op.

‘Onzin, dat is niet waar. Al die nieuwe uitbreidingswijken die nu nog rustig
liggen, daar wordt het straks lachen geblazen. Veel meer mensen krijgen
last. Dat staat ook in officiële stukken van het RIVM. Hier staat
bijvoorbeeld: ‘Na opening van de vijfde Schipholbaan zal de geluidbelasting
aanvankelijk tien tot twintig procent lager liggen (...) ‘Bij verdere
toename van het luchtverkeer zal de ernstige geluidhinder in de wijde
omgeving toenemen, onder meer door de woningbouwplannen in de Randstad.’ Je
zult zien dat het luchtverkeer blijft groeien, want de luchtvaartsector
wordt geen strobreed in de weg gelegd. Terwijl een jongen op een bromfiets
die te veel lawaai maakt, wel wordt opgepakt. Want dat kan niet. Dat is wél
te gek.’

 


Reacties op dit bericht