Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stiller vliegen is goed mogelijk

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1706 
|
 Haarlems Dagblad 
Stiller vliegen is goed mogelijk

Commentaar REDACTIE:

Zie -> Stiller vliegen boven Nederland (??)
Hier wordt Noord Kennemerland door de Stichting Natuur en Milieu (SNM) een (doof!) oor aangenaaid. Maar voor het SNM-plan is een file nodig. Dat kost capaciteit, zegt men en voor capaciteitswinst moet je juist ritsen. Het horizontale rits- en wachtgebied boven Noord-Kennemerland dreigt nu al vol te lopen. Enne, zie –> hier .
Hoog tijd voor een nieuwe landingsbaan of voor glijvluchten naar Soesterberg? Ter geruststelling van SNM (dat bij Utrecht ligt): het laatste menen we niet.

Download het gehele artikel 'Stiller vliegen is goed mogelijk'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Een van de meest stupide opmerkingen die je blijft horen over http://www.geluidsnet.nl is dat dit meetnet niet in staat zou zijn onderscheid te maken tussen vliegtuiggeluid en dat bijvoorbeeld van een brommer. En al jaren en jaren wordt gebruikt om metingen aangaande de overlast niet door te voeren, we rekenen liever op ons ministerie van V&W.

Dit is bewuste tegenwerking. De burger is “het bokkie” vanwege de enorme hoeveelheid decibellen die ze te verwerken krijgt.
Pak er voor de gein es een meetpuntje uit en je ziet met lekenogen precies de overlast die vliegtuigen veroorzaken. Wij wonen zelf aan een weg, een snorfiets die met 80 voorbij knettert doet daar geen 1 minuut over. Meer iets van 5 seconden. De weergave in grafieken van geluidsnet zien die korte periode niet eens.
Bovendien is het vrij eenvoudig om de geluidsgegevens te koppelen aan de radargegevens. Is er een piek geweest ten tijde dat er helemaal geen vliegtuig in de buurt was, dan hoef je die ook niet mee te nemen in je waarneming.

Bovendien vraag je je af in hoeverre die gegevens zo nauwkeurig moeten zijn. V&W heeft uitgerekend dat in Spaarndam de geluidsbelasting in de slaapkamers niet boven de 25 Dba komt. Metingen wijzen iets anders uit, te weten 56 Dba. Meer dan 100% afwijking in absolute zin. Die paar brommers op 400.000 vliegbewegingen per jaar lijken me een stuk minder dramatisch dan de zoveelste rekenfout van dit ministerie.

Onze overheid dient de burger te beschermen tegen organisaties die er belang bij hebben de burger te schaden. Helaas voor ons doet onze overheid het tegenovergestelde en rekt ze regels op en indien er toch grenzen overschreden worden knijpt men een oogje toe of ze wijzigen de feiten (zie slaapkamergeluid).

Vlieg Tuig.
Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

heer Aalegeiz, lees het bericht van ons d.d. 17 dec :Brief van Peijs enz.: De politiek en haar ambtenaren roepen naar buiten toe (voor de buhne) verbaal en in dure 4 kleuren folders, dat men de grootst mogelijke transparantie nastreeft. In werkelijkheid is manipulatie en misleiding en ondeskundigheid troef. Bah. Daarvan wordt je als burger toch kotsmisselijk. En dan nog het thema normen en waarden blijven propageren.Voorlopig is men nog niet van ons af!
Jan Griese secr. PLRS

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan Griese: en wíj niet van de overlast van Schiphol...

Geplaatst door Gerard uit NULL

Het is gewoon niet waar wat SNM stelt, dat het met hun rapport beter wordt. Misschien in de onbewoonde waterleidingduinen bij Haarlem, maar ten koste van NOG MEER en NOG INTENSIEVER vliegtuigverkeer boven de Noodelijke IJmond. Zie het oorspronkelijk rapport van SNM en het vernietigend commentaar van enkele IJmonders op:
http://www.vlieghinder.nl/actueel_comments.php?id=976_0_2_0_C

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Hoe is het toch mogelijk dat het Rijk zo tekortschiet in handhaving. Zijn rechtsstaat en democratie overwoekerd door een oligarchie met rechts -'christelijke' baantjesjagers en ja-knikkers?

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Aan L.R. Allegeiz:

Het probleem is dat dB verschillen in procenten een beetje vreemd is, dit laat de volgende voorstelling zien. De eenheid deciBel betekent altijd in verhouding tot en dan de logaritme genomen en met 10 vermenigvuldigd.
Vertalend naar de door jou gebruikte dB's betekent dat het volgende:
56-25 dB is 31 dB en 31 dB betekent in akoestische energie uit gedrukt 10 tot de macht (31/10)= 1258,925412 maal groter. Dat voor de boekhouders, zodat we het in procenten kunnen uitdrukken.
Dus niet 100% meer maar (1258,925421-1)*100 % dus 125793 % meer akoestische energie.
3 dB bijvoorbeeld geeft een verdubbeling van de energie of 100 % meer.
Zo zie je hoe gemakkelijk een andere voorstelling van zaken te geven is en het een beetje onzinnig is om dB verschillen op deze wijze uit te drukken.
Maar wat 31 dB verschil betreft het is inderdaad enorm. Dit zou op een tentamen een nul beteken voor het proefwerk.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam


Geachte Nico,

Dank voor de uitleg.
Gezien de dramatische rekenkunde van het ministerie van V&W vond ik een absolute procentuele fout van 100% al stuitend, laat staan die van relatieve honderdvijfentwintigduizend procent afwijking.

Het vervelende hieraan is het feit dat politiek Nederland dit niet wil snappen en vrolijk door borrelpraat over dubbeldoelstelling, economische motor, “tussen de oren” en bouwstop in de gebieden rond Schiphol.
Rechtschristelijke normen en waarden? Welnee, opportunistisch vlieg tuig.

Zoals Jan al opmerkte:
“De politiek en haar ambtenaren roepen naar buiten toe (voor de buhne) verbaal en in dure 4 kleuren folders, dat men de grootst mogelijke transparantie nastreeft.”

Zodra het woord “streven” verschijnt weet je dat je als burger een oor wordt aangenaaid. Er is geen enkele reden waarom de discussies, de regelgeving of de handhaving rond Schiphol ondoorzichtig zou moeten zijn.
Openbaarheid van bestuur is een verplichting in Nederland tenzij er staatsgevaar dreigt (terroristische aanslagen, oorlog, etc). Gezien de zogenaamde ‘foutjes’ mag je aannemen dat ons bestuur de burger compleet veracht. Het zou een stuk chiquer zijn als men riep dat de slachtoffers van overlast rond Schiphol gewoon de pineut zijn en daarmee basta. Dit gebeurt echter niet, men manipuleert er liever op los (of geloof er nog iemand in ‘foutjes’?) en lobbyt verder voor expansie zonder drijfveer.

Geplaatst door Olav uit NULL

Waar maken wij ons druk om? Alles gaat toch goed?

Schiphol zegt nog in November 2004: "De Polderbaan leidt per saldo voor de etmaalperiode tot een reductie van meer dan 60% van het aantal ernstig gehinderden, voor de nachtperiode zelfs meer dan 80% (M.E.R.-Schiphol 2003)." Hoewel de perceptie aanzienlijk ernstiger is is deze vermindering "zoals gevalideerd door de inspectie Verkeer en Waterstaat, binnen wettelijke grenzen, en daarmee is dus minimaal de eerder genoemde reductie een feit.
(Zie: Ir. Etienne van Zuijlen, manager Geluid en Milieucapaciteit, AAS, De Medaille van Schiphol. In: Geluid September 2004, 27, 4, 123.

Schiphol noemt zich trots 'a fully noise-coördinated airport', met een 'total noise volume budget', dat gelijk staat aan de maximum noise capacity voor de luchthaven. Helaas is dat voor Schiphol beslist onvoldoende.

Het is druk bezig met lobbyen voor een verruiming van die geluidscapaciteit, omdat ze met het huidige geluidsbudget bij de huidige ontwikkeling van capaciteit aan vliegbewegingen en volgens het oude scenario in 2010 muurvast komen te zitten op een aantal van 600.000. Zoals de zaken nu liggen komt dat moment al eerder.
In 2020 zal de vraag zijn verdubbeld en is een nieuwe baan nodig. Maar ze moeten dan wel al over een aangepaste geluidscapaciteit kunnen beschikken.

Ze willen binnen de internationale organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO) bereiken:
• Dat verdere groei van capaciteit bij gelijk (liever nog 'verbeterd') geluidsbudget overal gestandaardiseerd zal worden toegestaan
• Uitzonderingen worden gemaakt voor geluidsgevoelige luchthavens
• Plaatselijk geen afwijking van algemene regels worden toegestaan
• Toestaan dat luchthavencapaciteit zich altijd mag aanpassen aan groeiende vraag
(Zie: Joop Krul,, Schiphol Aiprot Environmental and Economic Factors in Airport Capacity, in: Towards Sustainable Aviation, Upham et al eds, London 2003, pp 218-220)

Het Plan van Aanpak zegt: "Er zijn geen eisen gesteld aan de hoeveelheid vliegverkeer, maar aan de effecten van het vliegverkeer in de omgeving". Daar is dus geen sprake (meer) van budget. De eisen in de omgeving is nou net waar van Zuijlen het over heeft.
Men heeft eerst vliegtuigen losgekoppeld van geluidbudget. Nu zou men geluidbudget wel eens kunnen gaan loskoppelen van de zogenaamde effecten in omgeving, want daar 'blijkt' opeens ruimte in te zitten?
Anders...