Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stiller vliegen boven Nederland (??)

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1284 
|
 NULL 
Stiller vliegen boven Nederland  (??)

De Stichting Natuur en Milieu heeft een ‘boeiend’ document gepresenteerd. “Stiller vliegen boven Nederland”. Zie –> Hier.
Het document kunt U Hier downloaden.
Naast het document wordt een meer uitgewerkt voorbeeld aangeboden in een “Optiedocument”. Ook dit kunt U Hier verkrijgen.

Wij zijn wel blij met, en geboeid door het document, maar het maakt ons ook bezorgd.
Geboeid omdat het inzicht geeft in het vertrouwen dat ook deskundigen uitspreken in de mogelijkheid iets aan het geluid te doen, als je maar wilt. Vertrouwen in de mogelijkheid uitvoerbare alternatieven te vinden die beter zijn dan wat we nu meemaken. Voorwaarde daarvoor is dat je het onderzoek wel aan deskundige handen overlaat. Bij wat de Stichting Natuur en Milieu hier doet zijn wel vraagtekentjes te stellen.
Bezorgd namelijk,omdat dit voorstel zou kunnen worden beschouwd als een voorstel aan de Overheid. Let wel: dat is niet wat wij begrijpen uit de woorden van de SNM. Die spreken duidelijk van optiedocument. Optie betekent ‘vrije keus’. Het woord geeft alleen maar aan hoe het volgens SNM zou kunnen. Maar toch is er in de tekst wel heel erg vaak sprake van opdrachten van ‘de Minister’ aan Schiphol, NLR, LVNL…
Waarom we daar bezorgd over zijn?  Omdat niet alleen de Stichting Nauur en Milieu, maar ook de overheid niet echt deskundig zijn en omdat het vertalen van onrijpe voorstellen in overheidsvoorschriften weer opnieuw een starre, onwrikbare situatie zal scheppen.

Vanuit een aantal gezichtspunten komt de bijdrage verrijkend over. Er zitten aantrekkelijke trekken in.
Bij de oplossingen, die zijn gebaseerd op een concentratie van vliegverkeer dat langs twee “stillere’ routes Nederland wordt binnengeleid, tref je alle belangrijke woorden aan:
Modern
Hoger
Stiller
Ergens anders

Het document laat hoofdzakelijk twee routes zien, waarbinnen het vliegverkeer wordt geconcentreerd. Een daarvan loopt langs Noordwijk en Sassenheim en wordt er nader uitgewerkt.
De andere herinnert eigenlijk te sterk aan de huidige nachtelijke route over Castricum. Daarover heb ik geen details gevonden.
We bekijken de plannen daarom met interesse maar ook met lichte ongerustheid.
Het herinnert ons aan de voorgeschiedenis van de Polderbaan, indertijd Milieubaan genoemd.
Het herinnert ook aan de belofte dat glijvlucht procedures alle problemen voor Castricum zouden oplossen, mits dit en mits dat. Dat bleek niet het geval.
Ook deze keer behoort Noord Kennemerland dus weer tot een van de beide risicogebieden. De consequentie voor wat vliegtuigen betreft die over onze regio moeten dalen is niet duidelijk. Waarschijnlijk dat alles door Noord Kennemerland moeten worden getolereerd. 

Het lijkt dus verstandig dat we beslissingen hierover niet overlaten aan de Minister, aan ambtenaren van een ministerie V&W of VROM of aan beide kamers. Het pakket is daarvoor te zwaar en te ingewikkeld. Hier moet de last van ontwerpen, begeleiden, uitvoeren en bijstellen overgelaten worden aan een deskundig instituut, niet aan die ‘Minister’.
Onze eigen ‘optie’ is dan ook dat we het document beschouwen als boeiend voorbeeld van mogelijkheden, die binnen een onafhankelijk Luchtruimschap onderwerp van studie en verbetering kunnen zijn. Optie, geen “Verbetervoorstel”.

Let op: Inmiddels heeft SNM een nadere uitwerking van dit voorstel geschreven, klik ==>  hier voor de laatste stand van zaken.
__________________
NB. Alternatieve routes van het genoemde type zijn al geruime tijd voorwerp van studie binnen het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Laboratorium.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door GH uit NULL

"Steeds klimmen naar en komen van zee"? Ligt tussen "Schiphol en Zee'' toevallig niet ook 'de IJmond'? Daar waar het nú ook al gebeurt en waar het nú al een ramp is?

Stiller vliegen betekent in de huidge regelgeving méér ruimte voor méér vluchten. Straks dus volcontinue over beperkte vliegpaden. Je zal er maar onder wonen. Volgens SNM dus bij voorkeur over de IJmond van en naar zee. Zitten de IJmonders daar op te wachten?

In Castricum weten we al wat 's nachts overvliegen betekent. Laag motorvermogen, GLIJVLUCHT? Dat gebeurt nú al. Die 'glij'-vluchten hoor je óók, maak je daar geen illusies over. Daar wordt je óók regelmatig wakker van! Maakt het uit of je wakker wordt van 60 of van 70 dB(a)? Niet dus. Wakker worden is wakker worden. Wij zijn blij als om 6 uur eindelijk ook elders gevlogen kan worden. Wat soms ook gebeurt. Moeten we nu nóg langer verplicht in de herrie? Je moet 's nachts gewoon helemaal niet vliegen! 't is technisch niet nodg, en alleen bedoeld voor het gemak van de overstappende reizigers.

Wens SNM: "Pas tussen IJmuiden en Castricum zou de stroom (komend vanaf zee,GH) de kust weer passeren, na naar het oosten te zijn afgebogen op weg naar het daalpad." Dus alles toch over de IJmond? Dat is nu ook al het geval!
Let op de naam van het ontwerpbureau: 'suggestie en illusie'...

Geweldig stuk, behalve voor de mensen waarboven al het verkeer geconcenreerd wordt. Dus ook hééél slecht voor de IJmond.
Mijn voorstel: doen zo, maar de IJmond opheffen. Bewoners verkassen naar de bedoelde stiltegebieden. Het wordt met het voorstel van SNM in de IJmond nog slechter leefbaar!

o ja, "gemeente Limmen"? Sind wanneer? Al lang niet meer!

Geplaatst door Johan uit Assendelft

Met onderstaande schrijver helemaal eens.
Wees als overheid dan ook zo flink en bied de mensen om wie het gaat echte alternatieven aan.
Vergeet ook niet bordjes: 'Onbewoonbaar gebied' op te hangen!! Voor een weldenkend mens is dat overigens nu al het geval.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

In Den Haag zitten de echte NIMBY's!

(niet in mijn achtertuin).

Spandoeken op de daken (in de zomer)
met anti-schiphol teksten geeft wellicht
landelijke interesse vwb. de media.
Het Europese parlement bestoken met
brieven misschien ook?

Geplaatst door Olav uit NULL

Waar maken wij ons druk om? Alles gaat toch goed?

Schiphol zegt nog in November 2004: "De Polderbaan leidt per saldo voor de etmaalperiode tot een reductie van meer dan 60% van het aantal ernstig gehinderden, voor de nachtperiode zelfs meer dan 80% (M.E.R.-Schiphol 2003)." Hoewel de perceptie aanzienlijk ernstiger is is deze vermindering "zoals gevalideerd door de inspectie Verkeer en Waterstaat, binnen wettelijke grenzen, en daarmee is dus minimaal de eerder genoemde reductie een feit.
(Zie: Ir. Etienne van Zuijlen, manager Geluid en Milieucapaciteit, AAS, De Medaille van Schiphol. In: Geluid September 2004, 27, 4, 123.

Schiphol noemt zich trots 'a fully noise-coördinated airport', met een 'total noise volume budget', dat gelijk staat aan de maximum noise capacity voor de luchthaven. Helaas is dat voor Schiphol beslist onvoldoende.

Het is druk bezig met lobbyen voor een verruiming van die geluidscapaciteit, omdat ze met het huidige geluidsbudget bij de huidige ontwikkeling van capaciteit aan vliegbewegingen en volgens het oude scenario in 2010 muurvast komen te zitten op een aantal van 600.000. Zoals de zaken nu liggen komt dat moment al eerder. In 2020 zal de vraag zijn verdubbeld en is een nieuwe baan nodig. Maar ze moeten dan wel al over een aangepaste geluidscapaciteit kunnen beschikken.

Ze willen binnen de internationale organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO) bereiken:
• Dat verdere groei van capaciteit bij gelijk (liever nog 'verbeterd') geluidsbudget overal gestandaardiseerd zal worden toegestaan
• Uitzonderingen worden gemaakt voor geluidsgevoelige luchthavens
• Plaatselijk geen afwijking van algemene regels worden toegestaan
• Toestaan dat luchthavencapaciteit zich altijd mag aanpassen aan groeiende vraag
(Zie: Joop Krul,, Schiphol Aiprot Environmental and Economic Factors in Airport Capacity, in: Towards Sustainable Aviation, Upham et al eds, London 2003, pp 218-220)

In de opmerkingen van van Zuijlen zie ik een gevaar schuilen. Het Plan van Aanpak zegt: "Er zijn geen eisen gesteld aan de hoeveelheid vliegverkeer, maar aan de effecten van het vliegverkeer in de omgeving". Daar is dus geen sprake (meer) van budget. De eisen in de omgeving is nou net waar van Zuijlen het over heeft.
Ik zie het al op ons af komen: Men heeft eerst vliegtuigen losgekoppeld van geluidbudget. Nu zou men geluidbudget wel eens kunnen gaan loskoppelen van de zogenaamde effecten in omgeving, want daar 'blijkt' opeens ruimte in te zitten? Het wordt tijd dat het 'foutje' in rekenen -> meten en in Lden -> % ernstig gehinderden, heet ernstig wordt genomen! Anders...

Geplaatst door Jan uit Heemskerk

Jullie zijn wel zeikers hoor, jullie gaan zelf zeker met het vliegtuig naar Gran Canaria? en zeiken over geluid, het is juist een schitterend geluid. Ze vliegen ook boven mij huis, nou heb er echt geen last van. Sommige Nederlanders zijn echte zeikers.