Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Steun voor onderzoek naar Noordzeepolder

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 713 
|
 NRC 
Steun voor onderzoek naar Noordzeepolder

Den Haag, 7 nov. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet serieus onderzoek doet naar landaanwinning in de Noordzee. 

Joop Atsma (NRC)

Een motie daartoe van Tweede Kamerlid Atsma (CDA) werd gisteren aangenomen. Atsma denkt aan landwinning ter grootte van anderhalf keer de Noordoostpolder: „Noordzeeland.” De Tweede Kamer wil met nieuw land op de Noordzee het gebrek aan ruimte in met name de Randstad het hoofd bieden. Ook zou landwinning een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de kust.

Minister Verburg (LNV, CDA) vindt het idee „uitermate interessant”. Minister Cramer (VROM, PvdA) laat weten dat de suggestie zal moeten worden beoordeeld door de Deltacommissie – onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman – die eind volgend jaar met een advies komt over de bescherming van de kust.

Milieuorganisatie Stichting De Noordzee is kritisch over de plannen. „Er wordt aan voorbijgegaan dat mensen juist de openheid en de weidsheid zo waarderen aan de Noordzee.” Ook wijst de stichting erop dat een deel van de Noordzee hoort bij de zogenoemde ecologische hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland.

De motie van Atsma spreekt zich niet uit over hoe en waar er precies land zou moeten worden gewonnen. Het ligt voor de hand dat te doen binnen de zogenoemde twaalfmijlszone, de kustzone die onder Nederlandse jurisdictie valt. Daar is de zee bovendien ondiep genoeg, zeggen deskundigen. Buiten de twaalfmijlszone heeft Nederland ook zeggenschap over een deel van de Noordzee, het Nederlands continentaal plat. Wie buiten de twaalfmijlszone wil bouwen, zal intensief overleg moeten voeren met andere landen, bijvoorbeeld over vaarroutes van de scheepvaart.

Over de functie van het nieuwe land heeft het CDA nog geen precieze ideeën. Kamerlid Atsma denkt in eerste instantie aan natuur en recreatie, om de claims van deze functies op de ruimte in de „bomvolle Randstad” deels weg te nemen, waardoor er op het vasteland meer ruimte komt voor bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en landbouw.

Eerder heeft het vorige kabinet een studie afgerond naar kustuitbreiding voor de kust van Delfland, tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Conclusie was onder meer dat de kosten vooralsnog te hoog waren. Bovendien, aldus een woordvoerder van minister Cramer (VROM, PvdA), zou de kustuitbreiding pas voltooid zijn als de vraag naar ruimte voor woningen over zijn hoogtepunt heen zou zijn.


Het CDA denkt aan een polder met een omvang van 50.000 tot 100.000 hectare. Ter vergelijking, de Noordoostpolder meet 48.000 hectare.

Een nieuw aan te leggen polder in de Noordzee kan mogelijk een oplossing bieden voor het steeds toenemende ruimtegebrek in Nederland. De bescherming van de kust zou ook gebaat kunnen zijn bij het aanleggen van zo’n polder.

Het onderzoek moet uitwijzen of de kosten opwegen tegen de baten. In het verleden werden plannen voor het aanwinnen van land in de Noordzee steeds afgeschoten vanwege de hoge kosten.

De laatste jaren is de grondprijs met name in de Randstad echter enorm gestegen, waardoor een polder in de Noordzee mogelijk een betaalbare optie kan worden. Het CDA heeft becijferd dat de bouw van woningen, bedrijven en de aanleg van (spoor)wegen de komende jaren al ongeveer 90.000 hectare opslokt. Voor natuurontwikkeling, landbouw en recreatie komt daar nog ruim 200.000 hectare bovenop.

Verder verwijzen de christendemocraten naar HongKong en Dubai, waar Nederlandse bedrijven al druk bezig zijn met het aanwinnen van land uit zee. Verschillende grote concerns zouden al belangstelling hebben getoond om voor de Nederlandse kust soortgelijke projecten uit te voeren. (ANP)


Reacties op dit bericht