Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Steun kalft af voor groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 545 
|
 Telegraaf 
Steun kalft af voor groei Schiphol

DEN HAAG - Ondanks irritatie over vliegtuigherrie en overlast door luchtvervuiling staat driekwart van de omwonenden van Schiphol positief tegenover de luchthaven. Er is wel een licht dalende steun voor de verdere groei van de luchthaven: 47 procent tegen 52 procent in 2003. Dat zijn enkele uitkomsten uit een belevingsonderzoek door Interview NSS voor de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W) en VROM.

De departementen schakelden ook het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en het bureau RIGO in, die het rapport Schiphol beleefd door omwonenden uitbrachten. De twee moeten een zo compleet mogelijk beeld geven van de manier waarop omwonenden Schiphol ervaren.

V&W en VROM zijn namelijk druk doende het beleid inzake Schiphol door te lichten, het pakket regels en normen voor geluid, milieu en veiligheid dat sinds 2003 geldt en waarbinnen Schiphol zich mag ontwikkelen.

Tussentijds onderzoek over 2004 laat zien dat de gewenste bescherming voldoet aan de gestelde eisen. Minder mensen dan voorheen zijn blootgesteld aan vliegtuiglawaai. De meeste herrie is opgeschoven, van het gebied ten westen van Amsterdam naar plaatsen ten noorden van de Polderbaan zoals Castricum.

Het aantal omwonenden met klachten is wel gedaald, maar desondanks zijn er meer klachten van een kleine groep mensen.

Omwonenden hebben met ruim zeshonderd ‘verbetervoorstellen’ ook een flinke bijdrage aan de evaluatie geleverd, zei projectleider J. Gosse van Verkeer en Waterstaat in een toelichting op het onderzoek. Met zijn team houdt hij maandelijks informatiebijeenkomsten, zoals donderdag in Beverwijk. Hij en zijn mensen hebben een keer overnacht in Castricum om zelf geluidsoverlast te ervaren, maar die bleef uit. Vrijdagnacht doet Gosse het experiment daarom over.

De bedoeling is dat de eindrapporten van de evaluatie in februari klaar zijn voor de Tweede Kamer. Het kabinet, dat ook nog een toekomstvisie op de ‘mainport’ Schiphol voorbereidt, komt in april dan met een standpunt als aanzet voor nieuw beleid.

Uit de belevingsonderzoeken, die niet uitgaan van harde cijfers als decibellen, komt naar voren dat de grootste irritatie het geluid overdag is. Een kwart van de omwonenden heeft daar (heel) veel last van; vier op de tien merkt er (heel) veel van. Daarna storen de mensen zich het meest aan geluid ‘s nachts, luchtverontreiniging en geur.

Uit een 5,6 als rapportcijfer blijkt verder een schamel vertrouwen in het ministerie van V&W en Schiphol. Van de omwonenden meent 77 procent dat bij de groei van Schiphol de economische belangen voorrang moeten hebben en maar 18 procent denkt dat er een goed evenwicht is gevonden tussen die belangen en de geluidsoverlast.

De uitkomsten geven verder aan dat vooral veel hinder wordt ervaren, waar de belasting nieuw is. Dat geldt de begin 2003 geopende Polderbaan. „Sindsdien zijn er nieuwe klachten uit de IJmond, Castricum en Uitgeest en zijn die uit de regio Amsterdam enorm afgenomen”, aldus Gosse.

De problemen zouden verholpen kunnen worden door het beleid op stillere vliegtuigen te versterken en daarvoor net als in het buitenland geluidsflitspalen in te voeren, alsmede glijvluchten overdag. Bij deze manier van landen is de motor minder nodig.


Reacties op dit bericht