Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Start CROS pilot boven Hoofddorp en Nieuw-Vennep

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 894 
|
 CROS 
Start CROS pilot boven Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Op 22 november 2007 start de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) een experiment bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep met het doel de hinderbeleving bij omwonenden van de luchthaven Schiphol te verminderen.

In het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid heeft de CROS in 2005 maatregelen voorgesteld om het huidige handhavingssysteem van de luchthaven te verbeteren waardoor het meer aansluit bij de beleving van omwonenden. Om een aantal van deze maatregelen te kunnen testen heeft de CROS aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal pilots voorgesteld. In nauwe samenwerking met omwonenden, bestuurders, luchtvaartpartijen en de overheid is onlangs groen licht gegeven om deze pilots uit te kunnen voeren. Op 22 november 2007 gaat de eerste CROS pilot bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep van start: Pilot 3b, uitvliegroute Kaagbaan.

Periode: Van 22 november 2007 tot en met 31 oktober 2008
Invloedsgebied: Gebied dat in de uitvliegroute van de Kaagbaan naar het Noorden ligt, in het bijzonder Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Pilot 3b: Uitvliegroute Kaagbaan.
Veel van de verbetervoorstellen die zijn ingediend in het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid vragen om nauwkeuriger te vliegen tussen woonkernen en bochten niet ‘af te snijden’.
Deze pilot speelt daarop in door een proef te doen met het nauwkeuriger vliegen van bochten tijdens de standaard vertrekroute vanaf de Kaagbaan in de richting Noord/Noord Oost tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Deze uitvliegroute vanaf de Kaagbaan levert veel klachten op vanuit Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De spreiding van bewegingen van de uitvliegroute vanaf de Kaagbaan via deze route is een van de oorzaken van deze klachten. Doel van de pilot is te onderzoeken of de hinderbeleving in Nieuw-Vennep en Hoofddorp verandert (vermindert) door het startend verkeer van de Kaagbaan nauwkeurig de bocht te laten vliegen tussen bovengenoemde plaatsen door.

Huidige situatie
Het gros van de moderne navigatiesystemen zoals momenteel worden gebruikt in vliegtuigen geven over het algemeen beperkte navigatie-instructies gedurende een bocht. De Boeing 737 toestellen van KLM zijn echter uitgerust met navigatieapparatuur waarmee het mogelijk is wel met grotere nauwkeurigheid bochten te vliegen omdat ook tíjdens de bocht navigatieinstructies worden gegeven waardoor een zogenaamde ‘vaste bochtstraal’ ontstaat. Op dit moment wordt deze technologie op enkele plaatsen in de wereld als proef toegepast.

Pilot situatie
Tijdens de pilot zullen de Boeing 737 toestellen van KLM de route met een vaste bochtstraal vliegen.
De vliegtuigen worden daardoor zeer precies door een voor elk toestel gelijke ‘virtuele tunnel’ gestuurd. Dit levert een zeer geconcentreerd patroon van vliegpaden op.
De pilot bestaat uit het invoeren van de vaste bochtstraal in de programmatuur van vliegtuigen die daarvoor geschikt zijn. Dit geldt dus niet voor alle vliegtuigtypen. De pilot beperkt zich daarom vooralsnog uitsluitend tot de Boeing 737 toestellen van KLM.
Het gebruik van deze nieuwe manier van bochten vliegen verkeert nog in een experimenteel stadium en mag niet zomaar toegepast worden. Voor deze pilot zijn simulator tests op de KLM Flight Simulator uitgevoerd waarbij de grootte van de bochtstraal is bepaald, ter voorkoming dat vliegtuigen als gevolg van bijvoorbeeld harde wind de bocht niet aankunnen.

Effect
Een schatting geeft aan dat ongeveer 35% van het startende verkeer via deze uitvliegroute bestaat uit Boeing 737’s onder KLM vlag. Als het experiment slaagt, levert dit een substantiele verbetering van de hindersituatie in Hoofddorp en Nieuw-Vennep op. Succes met de proef moet de deur openen voor toepassing van deze technologie op delen van andere routes.

Monitoring
Om te kunnen bepalen of de pilot een succes is of niet, zullen de effecten van de pilot zo goed mogelijk worden gemonitord. Dit gebeurt op meerdere manieren. Ten eerste wordt hinderbelevingsonderzoek uitgevoerd in het betreffende gebied. Ten tweede wordt de geluidsbelasting berekend. Ten derde zal een klachtenanalyse worden gedaan. Daarnaast zal de pilot operationeel gemonitord worden door middel van radarplots.

Tafel van Alders
Deze proef maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt aan de Tafel van Alders. Dit overlegorgaan is in december 2006 opgericht met als doel de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving met alle betrokken partijen gezamenlijk uit te werken voor de korte (tot en met 2010) en de middellange termijn (2018/2020).
Onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Hans Alders zitten de volgende deelnemers aan tafel:
Het Rijk (vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer & Waterstaat en van VROM), de luchtvaartsector (Schiphol Group, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uitgeest en vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol via de CROS en de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms).

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol
In de CROS zitten vertegenwoordigers van 29 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de luchtvaartpartijen (Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol, KLM, Martinair en Transavia). De CROS is in het leven geroepen om in goed overleg te streven naar hinderbeperking als gevolg van vliegverkeer in de regio waarbij evenwichtig rekening wordt gehouden met het mainport- en milieubelang.

Hoofddorp, 21 november 2007


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Fam. Zethof uit Nieuw-Vennep

Veel last van vliegtuig lawaai met de
nieuwe uitvliegroute van de Kaagbaan.
Niet alleen op woonadres E.Previnaireweg maar ook tijdens kerk bezoek in centrum van het dorp.