Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Reken de procentuele bijdrage aan de besluitvorming van de mensen die de lasten moeten dragen eens uit...

Geplaatst door Gerard uit NULL

lees goed: andere woorden, zelfde doel. het komt er op neer dat de sector mag bepalen van deze minister.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Gerard

Ben je daar nu echt zo zeker van?
Ik ben geneigd in de commentaren van Eurlings een voorzichtige opening naar de omwonenden te lezen:
"De startnotitie zal medio april aan de Alderstafel besproken worden. Hierna zal het bevoegd gezag de inspraak op de startnotitie starten. Ook zal in dat overleg over de hinderbeperkende maatregelen en de maatregelen in kader van de leefbaarheid worden gesproken. Voldoende hinderbeperkende maatregelen zijn voorwaardelijk voor de besluitvorming over de benutting van de milieuruimte."
Naar ik meen is het eerste al gebeurd, maar over het tweede wordt gepraat.

Wanneer je daarnaast Riemers (LVNL) goed beluistert is het niet onmogelijk dat, zowel veiligheid, als bewoonbaarheid, voorwaardelijk zullen zijn voor de benutting van de milieuruimte voor capaciteit (benutten betekent voor mij nog steeds daarvoor gebruiken waar de luchtvaart het om doet). Dus drie taken voor LVNL, Veiligheid, Bewoonbaarheid en Capaciteit, waarbij Veiigheid en Bewoonbaarheid bepalend zijn voor de benutbaarheid van de gevraagde capaciteit.

Maar Riemers waarschuwt dat die state of the art loodstechniek alleen mogelijk zal zijn, wanneer het Rijk ("de politiek", zegt hij) daartoe de opdracht geeft.

Alles hangt er nu van af dat de omwonenden de LVNL hierin ondersteunen en dit aan de Alderstafel klip en klaar van de nu blijkbaar meer toegankelijke overheid gedaan krijgen. Dit natuurlijk aangevuld met de opdracht voor het onafhankelijk uitwerken van een handhaafbaar programma van eisen waar de verkeersleiding cum KDC aan zullen moeten voldoen.

Hopelijk is men zo wijs om op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van het Rijk te verminderen, door voor zich zelf sturende posities of maatregelen op te eisen. Daar hebben burgers, noch politici verstand van en ook de sector zal bij het programma van eisen slechts moeten adviseren en niet het laatste woord mogen hebben, maar controleerbaar gegevens leveren onder strenge contole en toezicht van onafhankelijke en professionele deskundigen.

Natuurlijk moet er ruimte zijn voor convenanten en compensaties. Maar dat is een heel ander hoofdstuk. Dat hoofdstuk, waar ook hinderbeleving een rol in speelt, en CROS, betreft de regios en vlekken dicht om de Schipholbanen, waar overmatige overlast nu eenmaal omvermijdelijk is. Dat is het oude 20 Ke-gebied. De vaste regelingen en beperkingen die daar gelden, zoals ook het TVG mogen niet worden opgegeven. Hier geldt ook de chapiters m.e.r. (milieu) en gelijkwaardigheid. De discussie hierover zou gesloten moeten zijn zonder op te rekken of sjoemelen met salderen.
Dit zal bespreking van de taak voor LVNL niet moeten beïnvloeden.