Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stand van zaken Alders tafel

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1812 
|
 Koers van Oers 
Stand van zaken Alders tafel

Noot redactie vlieghinder: Elders in Nederland loopt men ook te hoop tegen vlieghinder. Om u een idee te geven plaatsten we onderstaand stukje. Vindplaats: www.koersvanoers.nl

35.000 extra vluchten Eindhoven Airport

U heeft misschien in de eerste helft van 2009 getekend op de website van de actie “De 10 geboden voor Eindhoven Airport”. Tot de grote vakantie is daarover veel te doen geweest, daarna nauwelijks iets meer. Dit artikel zal u een beetje bijpraten over de volgende onderwerpen:
- het regionale succes vóór de vakantie
- duwen en trekken in Den Haag en wat wij daarvan vinden
- waar wij nu mee bezig zijn

Het regionale succes voor de vakantie Het gaat om de dreigende uitplaatsing van 35000 vliegbewegingen van Schiphol naar Eindhoven. Dat betekent een verdrievoudiging van het huidige aantal vliegtuigen! De uitplaatsing betreft voornamelijk vakantievluchten waar Schiphol geen belangstelling meer voor heeft.
Over dit voornemen van de Regering wordt overlegd aan de zogenaamde “Alderstafel”. Daarin zitten enerzijds Alders en zijn staf, Schiphol en Defensie, en anderzijds vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, de BOW, de BMF, de regionale werkgevers en het vliegveld zelf. Vlak voor de vakantie waren alle partijen uit de regio (gemeenten, BOW en BMF) het eens over een “regionaal bod”, dat niet ver van de eisen van onze actie afstaat.
Dit tot teleurstelling van Alders die op een regionaal draagvlak voor “veel meer” vluchten gerekend had.
Wij beschouwen dat dan ook als een voorlopige “overwinning”

Duwen en trekken in Den Haag en onze mening daarover

Alders was niet blij, maar heeft het resultaat “meegenomen” naar Den Haag. Daar ligt het nu nog steeds. Er vindt in het Haagse het nodige geduw en getrek plaats, maar daarover bereiken ons voornamelijk mededelingen die of onduidelijk zijn, of een gerucht of niet publiceerbaar. De Alderstafel is namelijk nog niet afgelopen, en daarbij hoort een zekere mate van vertrouwelijkheid. Vanwege dit soort redenen heeft u in een eerder stadium ook nog niets van ons gehoord.

Twee zaken springen eruit.
-  Er is op aandringen van de 2de Kamer een nieuwe marktverkenning gepubliceerd rondom Schiphol.
Bereikt luchthaven Schiphol wel een plafond vanwege de economische crisis of zijn er veel minder uitplaatsingen nodig of op een veel later tijdstip? Het is uiteraard moeilijk te voorspellen wat er na de crisis gebeurt. Daarom zijn er groeiscenario’s bedacht. Het laagste daarvan past eigenlijk gewoon binnen de huidige regionale overeenkomst met Eindhoven Airport die loopt tot 2015 (of een eventuele opvolger daarvan). Het hoogste leidt tot hetzelfde aantal extra vluchten als oorspronkelijk door Alders genoemd (35.000 tot zelfs 70.000), maar dan pas in 2020. De commercieel-belanghebbende partijen willen uiteraard op basis van dit grootste groei scenario verder onderhandelen!

-  De tweede zaak betreft Defensie. Er is sprake van een mogelijk soort uitruil tussen militair en burger vliegen. Daarover valt op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen. Het Rijk praat met de provincie en met Eindhoven over geld en investeringen vanuit de omgeving in de infrastructuur. Onze vrees is dat na het nodige gesjacher er in praktijk niet gebruikte militaire vliegruimte wordt ingeruild tegen wel gebruikte burgerluchtvaart ruimte.
Het is dus bepaald nog geen gelopen race dat eruit komt wat wij als omgeving willen. We blijven uiterst waakzaam en laten ons niet afschepen met spiegeltjes en kraaltjes.

Waar we nu mee bezig zijn
-  We gaan de actie-site van de “10 geboden voor Eindhoven Airport” verbeteren en updaten. U kunt daar straks weer voor het laatste nieuws terecht.
-  Er is ook een eigen analyse gemaakt van de werkelijke werkgelegenheid van de complete vliegsector in de regio. Die staat op ongeveer 1000 banen, uiteraard van belang maar niet schokkend. De analyse staat op www.eindhoven.sp.nl (dossier Eindhoven Airport)
-  We werken nog steeds met de spandoeken. Door diefstal, slijtage en vergunningengedoe zijn er (tijdelijk) enkele verdwenen, maar er zijn er ook weer bijgeplaatst. Nu staan er spandoeken in Oerle, Veldhoven, Eersel, Duizel,Vessem, Knegsel, Wintelre, Nijnsel en Best.
-  Er lopen initiatieven tegen de omvang van de militaire luchtvaart in onze omgeving. Het zwaartepunt ligt bij juridische procedures van o.a. de BOW die bezig zijn met een actie tegen de meer dan overmatige aanwezigheid van de militaire luchtvaart in Brabant. Van de 5 militaire vliegvelden in Nederland liggen er 4 in Brabant!
-  Misschien organiseren we een avond over luchtverontreiniging. Meer nieuws hierover op de site.

Onze inzet blijft gericht op
·  een zo laag mogelijke geluidsoverlast
·  een zo leefbaar mogelijke omgeving en
·  zo duidelijk mogelijk geformuleerde milieuen klimaatdoelen!

Dit alles in een zo goed mogelijke balans tussen economie en het welzijn van de omwonenden.
We nemen nog steeds graag handtekeningen in ontvangst want alleen grote aantallen maken indruk op de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Als u deze actie nog niet op de website ondertekent heeft dan maak een goed voornemen voor 2010 en onderteken alsnog.
Nadere informatie kunt u vinden op de websites van de Belangengroep Omwonenden Welschap (http://www.b-o-w.nl) en http://www.de10gebodenvoorea.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

De zelfde truccendoos wordt ook hier open getrokken. De zelfde "Gekochte" rapporten, dezelfde versluierende zinnen....
Niets over Gezondheidsachteruitgang, die inmiddels wetenschappelijk bewezen zijn.
Er is nog niets geleerd van de grote hoeveelheid kritiek (Denk aan Prof van Ewijk,) Beschamend allemaal