Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Staatssecretarissen schetsen te rooskleurig beeld

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 752 
|
 Milieudefensie 
Staatssecretarissen schetsen te rooskleurig beeld

Evaluatie Wet Luchtvaart zwak gefundeerd

Amsterdam, 15 februari 2006—- Het kabinet is te optimistisch over de daadwerkelijke milieubelasting door Schiphol. De tien stellingen die staatssecretarissen Schultz en Van Geel hebben gedestilleerd uit het eindrapport van de evaluatie van de Wet Luchtvaart, geven een te rooskleurig beeld van de feitelijke situatie rond Schiphol.

‘Schiphol is de afspraken nagekomen,’ stelt Verkeer en Waterstaat verheugd in een persbericht. Nogal logisch, vindt Milieudefensie. De Wet Luchtvaart betekende in 2003 een geweldige verruiming van milieu-normen ten opzichte van het oude wettelijke kader, de Planologische Kernbeslissing Schiphol.

Campagneleider Verkeer Joris Wijnhoven: “Over een paar weken komen de bewindslieden met de concrete voorstellen voor aanpassing van de Luchtvaartwet. Als deze interpretatie van de evaluatie maatgevend is voor de manier waarop het kabinet naar de milieugevolgen van Schiphol kijkt, houd ik mijn hart vast.’

Milieudefensie heeft inhoudelijke kritiek op zes van de tien stellingen.

1. De Schipholwet biedt evenveel bescherming als de oude regels.
WAAR zegt het kabinet. NIET WAAR zegt Milieudefensie. Op de korte termijn klopt de stelling, behalve voor omwonenden van de Polderbaan. Maar de Commissie Eversdijk heeft laten zien dat in de toekomst met name in het buitengebied veel meer lawaai dreigt.

5. De kans op een vliegtuigongeval is groter geworden, het risico voor omwonenden kleiner.
WAAR zegt het kabinet. NIET WAAR zegt Milieudefensie, waarbij zij zich baseert op cijfers van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP). Die stelde in “Het milieu rond Schiphol”: ‘De omvang van het groepsrisico (de kans op een ramp met méér dan veertig slachtoffers) ligt ruwweg een factor 2 hoger dan in1990.’

6. Het vliegverkeer is meer schadelijke stoffen gaan uitstoten, de luchtkwaliteit is verbeterd.
WAAR zegt het kabinet. Dat klopt. Maar de evaluatie leert ook dat het aandeel van de luchtvaart in de totale hoeveelheid viezigheid in de lucht stijgt. Bovendien mag de lucht dan wel wat schoner zijn geworden: nog altijd worden op veel plekken in de Haarlemmermeer de Europese normen voor luchtkwaliteit fiks overschreden. Ook gaat het kabinet
voorbij aan de fikse bijdrage die het (vracht)autoverkeer van en naar Schiphol levert aan de luchtvervuiling.

7. Met de grenzen voor geluid en veiligheidsrisico’s is overlast effectief te beheersen.
NIET WAAR zegt het kabinet. WAAR zegt Milieudefensie. Schiphol zal pas echt haar best doen een stillere vloot aan te trekken als het geluidsjasje gaat knellen. Bewoners zijn daar bij gebaat.

8. De regels stimuleren luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen aan te schaffen.
NIET WAAR zegt het kabinet. WEL WAAR zegt Milieudefensie. Juist deze regels dwingen Schiphol om stillere en schonere vliegtuigen aan te trekken. Dat kan via heffingen op lawaaiige (en smerige) toestellen, waardoor maatschappijen wel degelijk individueel geprikkeld worden.

9. Het Schipholbeleid heeft geen effect op de CO2-uitstoot van het vliegverkeer op Schiphol.
WAAR zegt het kabinet. Inderdaad, zegt Milieudefensie, en dat is een schandaal, dat kan het kabinet zich terdege aanrekenen. Nederland kan zelf invloed uitoefenen op de CO2-uitstoot door maatregelen, om te beginnen met het invoeren van accijns op kerosine en BTW op tickets.

Link: www.milieudefensie.nl/verkeer/visie/schiphol/


Reacties op dit bericht

Geplaatst door nico uit NULL

7. Met de grenzen voor geluid en veiligheidsrisico's is overlast effectief te beheersen.

Niet waar zegt het kabinet!!


Daarom mag er blijkbaar zowel dicht bij de luchthaven als in het buitengebied niet gemeten worden. En dat is conform de uitlatingen van Eversdijk sinds 2003. Vreemd, dat ik dat al die tijd al wist en niemand anders. Daarom mocht Roosnek ook niet meedoen, de uitkomst van het RIVM rapport stond alvast. Toen die eikel toch wilde meedoen, ja toen kwam de buitendienst in aktie.