Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Staatssecretaris ontvangt zeventig verbetervoorstellen Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 659 
|
 NULL 
Staatssecretaris ontvangt zeventig verbetervoorstellen Schipholbeleid

DEN HAAG - Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft zeventig verbetervoorstellen ontvangen voor het Schipholbeleid. Dat meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De onderwerpen van de voostellen zijn divers en variëren van helemaal geen groei, gematigde groei of juist meer groeiruimte vanwege het economische belang van de luchthaven.

Tot vandaag (1 juli) was iedereen in de gelegenheid om voorstellen in te dienen. Daartoe hadden de staatssecretarissen Schultz van Haegen en Van Geel (Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu) opgeroepen in het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid.

Op de vraag ‘Kan het Schipholbeleid beter?’ werd gereageerd door bewonersplatforms, burgers, gemeenten, belangenorganisaties en de sector zelf (KLM, LVNL en Schiphol Group). Daarnaast kwam er advies van de Raad van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, een onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet, zorgt voor veel beroering bij omwonenden. De Raad adviseert om Schiphol meer groeiruimte te geven om de concurrentiepositie van Schiphol binnen Europa vast te houden en daarmee de functie van Schiphol voor de werkgelegenheid en de mobiliteit.

De Commissie MER gaat een andere kant op en doet aanbevelingen voor een stelsel dat de afweging tussen economie en milieu beter mogelijk moet maken. Dat kan volgens de commissie door onderbouwing van de mainportfunctie en door betrouwbaardere en begrijpelijkere informatie over milieu en hinder te bieden.

Uitproberen
Andere verbetervoorstellen gaan over het verleggen van vliegroutes, het meten van vliegtuiggeluid, minder nachtvluchten, compensatie van de overlast en een betere communicatie door de betrokken overheden en de luchtvaartsector. Bovendien willen volgens het ministerie van V&W bewoners, bestuurders en luchtvaartpartijen graag eerst de ruimte om veranderingen in de praktijk uit te kunnen proberen.

In de komende maanden worden alle voorstellen onderzocht op hun effecten op de overlast en de mainport. In september rapporteert staatssecretaris Schultz van Haegen over de voorstellen en de effecten ervan. Ook wordt het rapport voor een reactie voorgelegd aan de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS), de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, de Commissie MER, de procescommissie voor de evaluatie en ‘een representatieve groep’ van omwonenden.

Begin 2006 geeft het kabinet een oordeel over de verbetervoorstellen. De resultaten van de evaluatie van het beleid en de visie van het kabinet op de toekomst van Schiphol worden aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamer kan op basis daarvan oordelen over de toekomst van het Schipholbeleid.


Reacties op dit bericht