Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Staatssecretaris Schultz uit de politiek

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1198 
|
 Planet 
Staatssecretaris Schultz uit de politiek

Staatssecretaris Melanie Schultz- van Haegen (Verkeer) verlaat de politiek. Ze stelt zich niet opnieuw beschikbaar voor een functie in het kabinet of de Tweede Kamer.
De 36-jarige VVD’er Schultz, vier jaar geleden binnengehaald als een groot politiek talent, wil zich breder gaan ontwikkelen. Ze wil een baan in het bedrijfsleven.

Op die manier wil ze haar leidinggevende capaciteiten verder ontplooien. Ze heeft naar eigen zeggen al een aantal aanbiedingen op zak. Schultz zegt dat het feit dat ze binnenkort weer moeder wordt, niet heeft meegewogen bij haar besluit om uit de politiek te stappen.

Voordat Schultz in de landelijke politiek ging, was ze sinds 1994 voor de VVD actief in de lokale politiek in Leiden. Dat gebeurde eerst als raadslid en vanaf 1999 als wethouder.

Tweede-Kamervoorzitter en partijgenoot Frans Weisglas maakt dinsdag bekend of hij aanblijft.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kees uit Castricum

Met haar heden/verleden kan ze zo bij schiphol aan de gang.

Geplaatst door Olav uit NULL

WHO IS WHO?

Het is zaak overzicht te houden.

De Heer Jeroen Gosse is definitief uit beeld.
Het is belangrijk het inzicht in de organisatie op V&W te actualiseren.

Schiphol valt onder het:

Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart
DGTL staat onder leiding van directeur-generaal mevrouw J.A. Tammenoms Bakker

Luchthavens
Om uitvoering te geven aan het kabinetsstandpunt Schiphol en het actieprogramma dat daarvan deel uitmaakt, kent de portefeuille Luchthavens per 1 augustus 2006 twee programma’s:

(1) Luchthavenontwikkeling
Het programma Luchthavenontwikkeling richt zich op de (on)mogelijkheden voor het accommoderen van de luchtvaartgroei op Schiphol en mogelijke andere locaties op de middellange en lange termijn. De economische en ruimtelijke betekenis en effecten van de luchthavens krijgen daarbij ruime aandacht. Wat betreft de regionale luchthavens voert het programma de beleidsregie op de voorgenomen decentralisatie van de bevoegdheden naar provincies.

(2) Leefomgeving en Milieu
Het programma Leefomgeving en Milieu richt zich op de mogelijkheden om de groeiruimte voor de luchtvaartsector beter te benutten en om de hinder voor omwonenden te beperken.

Verschillende instrumenten worden hiervoor ingezet:
• aanpassing van de regelgeving,
• onderzoek naar maatregelen over hinderbeperking en
• het maken van afspraken hierover met sectorpartijen (Schiphol, KLM, LVNL) en omgeving.

De portefeuille Luchthavens bestond tot voor kort uit het programma Luchthavens en de strategische projecten Monitoring Evaluatie Implementatie Schipholbeleid (MEIS), Mainport Schiphol en Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens (RRKL).

Met het aanbieden van het ‘kabinetsstandpunt Schiphol’ aan de Tweede Kamer zijn de werkzaamheden van de projecten MEIS en Mainport Schiphol in zomer 2006 beëindigd.

Directeur Luchthavens
Directeur Luchthavens is de heer ir. J.M. (Jeroen) Fukken.
De Heer Fukken trok tot voor kort strakke lijnen bij de controversiële ontwikkelingen rond de Zuiderzeelijn.

Verder denk ik dat nog bij V&W betrokken is de heer Fred van Deventer, afkomstig van VROM.
De rol van VROM bij 'Leefomgeving en Milieu' is mij uit het organogram van V&W niet duidelijk.

Geplaatst door cns uit Gezonde regio NH

"A slip of the tongue", de Engelsen weten het zo mooi te zeggen. F. Crone, tweede kamerlid P vd A, op bezoek bij Jeroen Pauw/NOVA en aan de tand gevoeld over de storingen in energie-transport (samengevat): "in feite leven we in een Stadsstaat, er resteren nog enkele rurale plekken waar lussen ontbreken, daar wordt aan gewerkt." De ideologie van o.a. Sir Peter Hall klinkt hier in door, is deze inmiddels heel subtiel onder ons bestel aangebracht? Je kunt je daarbij afvragen of deze F. Crone dit bewust of onbewust te berde brengt. Kijk voor overzicht ook maar eens achter de facades die zijn opgetrokken, dat kan heel leerzaam zijn........

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Schultz van Haegen is tot 22 Nov a.s. eind politiek verantwoordelijk voor het schipholbeleid. Nu zij met zwangerschapsverlof gaat zal Min. Peijs die rol overnemen.
Dat zij laat weten, de volgende periode niet beschikbaar te zijn, lijkt ingegeven door puur eigen belang. Er is immers een gerede kans, dat er na de verkiezingen een ander kabinet komt. Het is te hopen, dat na 4 jaar puur rechts beleid er een andere wind gaat waaien op het ministerie van Ven W. We zulen zien