Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Spaarndam verwacht geen verbetering

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 818 
|
 Haarlems Dagblad 
Spaarndam verwacht geen verbetering Download het gehele artikel 'Spaarndam verwacht geen verbetering'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

De vraag is of dit nu het moment is voor acties.

We kunnen toch niet verwachten dat er op dit moment iets anders wordt gezegd dan staat in de officiele uitslag van een onderzoek dat zich baseert op vroegere beleidsafspraken.

In de aanbiedingsbrief over de evaluatie staat duidelijk:
Het  kabinet  ziet  in  de  voorstellen  zeker  kansen  voor  verbetering  van  het  beleid  en  gaat  daarmee  aan  de  slag.  
Alles moet nog besloten worden.
Wanneer het kabinet zijn standpunt heeft bepaald komt mededeling aan de indieners hoe en waraom met de voorstellen is omgegaan.
Daarna de kamerbehandeling.

Intussen zijn de ministeries wel toegankelijk voor communicatie.
Ook daar kunnen gedachten nog veranderen.

Wijsheid is om niet het geduld te verliezen maar met grote helderheid aan te geven waar en hoe men kansen ziet voor verbetering van het beleid.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Olav, met alle respect, ik vind je betoog geen hout snijden. De overheid probeert met pappen en nathouden de zaak aan te houden tot na de besluitvorming. Als er eenmaal besloten is, dan is het pleit beslecht. Uit alles blijkt dat men inzet op maximale kansen voor Schiphol. Men liegt met droge ogen dat de hinder is afgenomen, op papier is dat zo, terwijl iedereen weet dat de hinder in de praktijk aanzienlijk is toegnomen. De PR-machine draait op volle toeren. Info die niet van pas komt wordt zoveel als mogelijk achtergehouden. Alleen info in het voordeel voor Schiphol wordt voor de bühne gebracht. Zelfs in het persbericht wordt de onbewezen relatie tussen welvaart en groei van Schiphol als waarheid geponeerd. Wat een uitgekooktheid. Onbeschoft brutaal.

Door niet over de grenzen van de huidige wet te willen kijken negeert men bewust alles wat ver van Schiphol ligt. Zo houdt de wet zichtzelf in stand. De duiscuissies waar jij op doelt worden in de marge gevoerd. Daar zit geen doorbraak meer in, na alles wat er nu gezegd werd. Zie je dan niet dat men voorsorteert op maximale ruimte voor Schiphol? De politike wil om écht rekening te willen houden met omwonenden ontbreekt ten ene male. Het wordt inmiddels tijd dat de politiek zich écht realiseert wat er aan de hand is en dat men zich niet steeds verschuilt achter de betekenisloze grenzen van oude afspraken.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Gerard,

Het volgende lijkt mij redelijk:

Tot nu toe zijn de platforms en meer zorgvuldig ingegaan op ieder aanbod tot dialoog.
Men heeft zich tot in detail gehouden aan alle voorwaarden.
Ik weet ook wel dat er veel aan te merken is op de houding van het ministerie en van de staatssecretaris.
Die kritiek is volgens mij ook terecht.
De staatssecretaris kan zich onmogelijk een dag nadat het evaluatierapport gereed is gekomen een evenwichtig oordeel hebben gevormd over de inhoud.
Niettemin heeft zij zich daarover uitgesproken in een voor de omgeving negatieve zin.

Toch is het zo dat de definitieve besluitvorming niet heeft plaatsgevonden
en dat de besluitvorming een zaak is van het gehele kabinet en niet van een staatssecretaris alleen.
Ik verwacht dat minister-president en de verschillende regeringspartijen een houding innemen, geleid door waarden en normen die hun verantwoordelijkheid jegens de bevolking laat voorgaan boven het gelijk van een staatssecretaris.
Ik wil niet vooruit lopen op het besluit dat het kabinet straks gaat aan de tweede kamer voorlegt.

Wanneer wij het opbrengen die paar weken correct door te komen en al onze vindingrijkheid aan de dag te leggen om oplossingen aan te dragen waar die nog niet zijn.
dan hebben wij ook alle recht een doortastend gedrag te vragen van onze vertegenwoordigers in de kamers en ze aan te spreken op ongeschiktheid of gebrek aan ruggengraat wanneer zij de moed niet hebben in het krijt te treden voor de burger die wel in staat is de rug recht te houden.

Laten we de overheid en onszelf dan ook deze kans geven.
Ik roep als lid van de platforms dan ook op om dat laatste stukje van de rit de moed op te brengen vol te houden.
Ik verwacht bovendien dat we met ander gedrag ook tegenover de rest van Nederland risico lopen het respect te verliezen dat we, ondanks de aanvankelijk negatieve houding van onze autoriteiten hebben verworven.

Hoewel wij, ook binnen de platforms wel van mening hebben verschild, denk ik dat de houding die ik hier verdedig en steeds heb verdedigd ook het respect verdient dat je ervoor zegt te hebben.

Geplaatst door J.H. Griese uit NULL

Ik ben het zeer eens met de uitspraken van Luijtze. Vooral de laatste ontwikkelingen stemmen mij verre van optimistisch.De gang van zaken op de laatste infomiddag 16 febr te Sloterdijk, waar jij Olav meen ik niet bij was, ervaarde ik nu en dan als onfatsoenlijk. Er waren ca 200 mensen aanwezig, terwijl er niemand van de pers aanwezig was. Die hadden de ministeries al handig opgevangen tijdens de korte persconferentie de 15e de dag ervoor.

Vragen door verschillende mensen werden nu en dan op een uitermate botte manier afgekapt door gespreksleider Ploeg. Het voor het beleid kritische rapport door Novioconsult werd nergens gepresenteerd, en werd slechts enkele dagen geleden openbaar….. Het kostendeel van de kosten-batenanalyse van het onderzoek door S.E.O. werd niet uitgevoerd. Dat zal op zijn vroegst in het voorjaar komen. Als mosterd na de maaltijd?
Bovendien voorzitter Luijtze spreekt nu nog van….ik begin het gevoel te krijgen dat…….. Ik deel die gevoelens overigens geheel met hem.
Wij werden gedwongen op de indeling van onze verbetervoorstellen binnen luttele dagen, dus binnen veel te korte tijd te reageren. Onfatsoenlijk. Het betrof hier notabene het hart van de evaluatie !Er werd duidelijk toegeredeneerd naar ……de capaciteit van schiphol…

Olav, Je hebt een punt, wanneer je stelt, dat wij tot nog toe correct operereerden, maar bedenk wel, dat aan het incasseringsvermogen, het geduld ook van de omwonenden eens een eind komt.

De woorden die de Staatssecretaris als eerste uitsprak: Het beleid is geslaagd raken de essentie niet. Ze stelde welaan het eind van depersconferentie: Er kan nog welwat verbeterd worden. Ik ervaar dat als een eufenmisme…
Nee, dan bezigde oud kamerlid Rob van Gijzel, die de historie sinds 1990 toch kent als zijn broekzak, de 15e in het NOS radio een journaal andere taal:

“De omwonenden zijn belazerd.De parameters Veiligheid en Luchtverontreiniging werden al verkwanseld, want werden opgerekt. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren voor Geluid “

Het is ronduit gemakkelijk, en naar de realiteit incorrect, om doelstellingen, zoals die in het formele beleid golden, en waarvan jij ook weet dat die potsierlijk zijn (een groot aantal woningen telt gewoon niet mee…) om die te vetalen met: Het beleid is geslaagd…..
Ook het staat individuele Platforms altijd vrij om actie te voeren. In de boezem van ons Platformoverleg zal besloten worden welke gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd.
Nee, ik ben verre van optimistisch… Ik heb de evaluatie voor en groot deel als een geoliede P.R machine ervaren, ondanks dat ik nu en dan ook een glimp meende op te vangen van een nieuwe instelling/cultuur bij de ministeries.
Ik ben uitermate benieuwd wat de Commissie Derksen nog zal adviseren.
Uiteraard blijf ook ik uitkijken naar het kabinetsstandpunt, maar voorlopig is een zeer slechte toon gezet. Het kabinet heeft uiteraard haar eigenverantwoordelijkheid, maar als de voortekenen niet bedriegen…..... Wordt zeker vervolgd……. Jan Griese

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Als bewoner van Spaarndam deel ik de zorgen die Luijtze uit. De baanpreferentie is weer gewijzigd en vannacht om 02:42 en 05:17 hadden we minstens 65 decibel in de slaapkamer. Met name in Spaarndam zijn allerlei toezeggingen de nek omgedraaid tengevolge van veiligheid en andere drogredenen (bijvoorbeeld het versneld divergeren, puur een capaciteitsargument en geen veiligheidsargument).

Wat me nog veel meer zorgen baart in zake het gehele Schiphol dossier is de niet aflatende laksheid van de politieke vertegenwoordigers die geen enkele uitspraak wagen aan dit zware probleem: een onwerkelijk sterke lobby tegen een rationele benadering van de geluidsoverlast rond Schiphol.
Kennelijk wil men de vingers niet branden.

Desalniettemin ga ik ook mee in de conclusies die Olav trekt.
Echter, de platforms kunnen zich gewoon keurig blijven gedragen in hun communicatie richting de ministeries en Schiphol. Ik zie echter geen enkel probleem om de politieke vertegenwoordigers in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen eens te vragen hun standpunten op een bijeenkomst toe te lichten?


Geplaatst door piet piloot uit schiphol 18R

Jongens laten we gewoon verhuizen, schiphol was er toch al veel eerder.
En 30 jaar geleden wist je al dat Schiphol alleen maar zou gaan groeien.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Pietpiloot, laten er nu juist veel mensen wegens de herrie naar de regio Castricum zijn verhuisd... En dan die in stilte goed voorbereide overval van Schiphol! Dan maar verhuizen naar een onbewoond eiland? Prima, maar laat dat Schiphol dan maar doen. Genoeg is genoeg.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Piet piloot maakt geen reclame voor zijn colegas. Ik ben 65 jaar geleden geboren te Amstelveen. In 1995 werden harde afspraken gemaakt in de PKB 1995.Schiphol kon groeien binnen de milieugrenzen. De misters Jorritsma en de Boer: "Dit zijn absolute grenzen" Hoe zit het dan heer Piet Piloot met de rechtstaat? Gemeenten konden van toen af niet meer bouwen in de vrijwaringszone van 30 tot 35 Ke. Burgers kregen de garantie, dat ze wisten waar ze aan toe waren. Met deze nieuwe wet wordt de boel opgerekt en zijn de omwonenden vogelvrij. (Zie conclusie Novioconsultonderzoeksrapport van deze schipholevaluatie: Burgers hebben geen rechtzekerheid meer !)
Dus Piet Piloot: Verhuis maar naar een bananenrepubliek. Daar kan je je megalomane hobby mogelijk botvieren.
Jan Griese