Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Snel beter leven rond Schiphol’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 763 
|
 Haarlems Dagblad Zuid Kennemerland 
‘Snel beter leven rond Schiphol’

HOOFDDORP - Haarlemmermeer wacht niet op de uitkomst van de evaluatie van de Schipholwet en komt snel met maatregelen die het leven in door vliegtuiglawaai geteisterde delen van de polder aangenamer moet maken. Dit hebben Haarlemmermeer en de andere gemeenten rond Schiphol afgesproken met de directie van de luchthaven.

Om burgers meer vertrouwen te geven in de ontwikkeling van Schiphol moeten er snel maatregelen genomen worden om de omgeving van Schiphol leefbaarder te maken. Het klinkt voortvarend en als het aan de gemeenten en de luchthavendirectie ligt, worden de problemen nu ook voortvarend aangepakt. Volgens Haarlemmermeer hoeft er met bepaalde verbeteringen voor de dorpen rond de luchthaven niet gewacht te worden op de steun van de rijksoverheid en moet daarom maar snel begonnen worden.

Zo willen de gemeenten rond Schiphol een zogenaamd leefbaarheidsfonds in het leven roepen, waaruit in de gebieden rond de luchthaven speelterreinen, openbaar groen en andere sociale voorzieningen betaald kunnen worden. Het geld hiervoor komt van gemeenten, maar bijvoorbeeld ook van Schiphol, dat hiervoor heffingen kan invoeren op vliegtickets. In augustus moeten de eerste stappen tot de oprichting van het fonds gezet worden. Verder moet in Haarlemmermeer vaart gemaakt worden met het inrichten van groengebieden voor recreatie en ecologische doeleinden.

Het is eigenlijk te danken aan de evaluatie van de Schipholwet dat nieuwe plannen nu op tafel liggen, zo zegt woordvoerder L. Taillie van gemeente Haarlemmermeer. ,,Doordat alle gemeenten en ook de luchtvaartsector verbetervoorstellen voor de situatie rond Schiphol indienen bij staatssecretaris Schultz, merkten ze onderling dat er veel overeenkomsten op de lijstjes met voorstellen zijn. Er is nu besloten die voorstellen bij elkaar te voegen en die op korte termijn uit te gaan voeren. Hiermee wordt ook extra druk op Den Haag gelegd om hiervoor geld vrij te maken.’‘

Met deze plannen, die de naam ‘Verbreed Mainport Programma’ hebben meegekregen, geven de gemeenten en de luchthaven dus toe dat er wat moet verbeteren voor de dorpen en gemeenten rond de luchthaven. Al was het maar om de burgers een beter gevoel over de lawaaierige luchthaven in hun ‘achtertuin’ te geven. In de plannen staat namelijk ook aangegeven dat de economische betekenis van Schiphol versterkt moet worden door bijvoorbeeld betere infrastructuur rond de luchthaven. De regiogemeenten en Schiphol kunnen deze verbetering echter niet eigenhandig aanpakken, dus ook hier wordt het Rijk aangespoord om op te schieten met ruimtelijke procedures en om met geld over de brug te komen.

Coen Polack
donderdag 14 juli 2005


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Zie mijn reactie 2226 onder de rubriek schrijf: Dus geen kraaltjes en spiegeltjes, maar een klimaat scheppen, waarin burgers in welbevinden kunnen leven.
Jan Griese