Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

“Slechts één milieuregel wordt overschreden”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 676 
|
 Luchtverkeersleiding Nederland 
“Slechts één milieuregel wordt overschreden”

HALFJAARBERICHT LVNL NALEVING MILIEUREGELS

Luchtverkeersleiding Nederland verwacht op basis van haar verrichtingen in de eerste helft van het gebruiksjaar 2007 in het gehele jaar de norm van slechts één van de elf milieuregels voor het gebruik van Schiphol te zullen overschrijden. Bovendien is in de eerste zes maanden van het lopende gebruiksjaar op de meeste overige regels beter gepresteerd ten opzichte van het vorige gebruiksjaar. In het gebruiksjaar 2006 werden de normen van twee regels overschreden.

Het gebruiksjaar 2007 loopt van 1 november 2006 tot en met 31 oktober 2007.
Voor de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol is Luchtverkeersleiding Nederland sinds 2003 gehouden aan negen wettelijke regels voor het gebruik van het luchtruim rondom de luchthaven en twee voor het baangebruik. Per regel is een norm gesteld voor het aantal toegestane afwijkingen. Deze normen mogen aan het einde van een gebruiksjaar niet zijn overschreden. Vluchten die om veiligheidsredenen van de regels afwijken, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, worden daarbij niet meegerekend.

Nu al staat vast dat ook in dit gebruiksjaar de norm zal worden overschreden van de regel die betrekking heeft op het routegebruik door vertrekkende straalvliegtuigen overdag.
De overschrijding van deze regel is, net als in de twee voorgaande gebruiksjaren, het gevolg van de huidige procedure voor het gelijktijdig starten van twee parallel liggende banen. Deze regel bepaalt dat 3% van alle startende straalvliegtuigen de voorgeschreven vertrekroute in opdracht van de verkeersleiding mogen verlaten onder een hoogte van ongeveer 900 meter. Van de 4.088 afwijkingen op een totaal van 91.691 starts, zijn er 3.201 het gevolg van de huidige startprocedure voor parallel starten.

Inmiddels genomen stuurmaatregelen moeten voorkomen dat dit gebruiksjaar de norm wordt overschreden van de regel die geldt voor vertrekkende straalvliegtuigen in de nacht, tussen 23.00 en 06.00 uur (lokale tijd). 0,05% van vertrekkende vliegtuigen mogen in opdracht van de verkeersleiding onder een hoogte van circa 2700 meter de voorgeschreven vertrekroute verlaten. In de eerste helft van het lopende gebruiksjaar zijn twee afwijkingen op deze regel geconstateerd, die aan LVNL toe te schrijven zijn. Op een totaal van 1.677 vluchten is dat 0,12%. Met een verwacht aantal van circa 5.655 van deze nachtelijke starts zou de norm van 0,05% bereikt zijn met twee of drie afwijkingen op deze regel.

LVNL rapporteert haar verrichtingen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat in het kader van Regeling milieu-informatie. De Inspectie beoordeelt deze en kan LVNL voor overschrijdingen bestuurlijke boetes opleggen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Ik meen dat dit niet klopt. Wordt bedoeld met 1 regel overschreden de overschrijding op de Buitenveldetbaan? Zo ja, dan geldt dat voor 3 Handhavingspunten, en zou van doen kunnen hebben met parallel starten, maar de Inspectie heeft het over verwijtbaargedrag wegens geklungel met de Aalsmeerbaan !
Ik had liever een Persbericht ontvangen van de LVNL,dat hoger aan en uitvliegen nu kan, en ook veiliger is. (Medegedeeld aan een onzer mensen van de Platforms, door een hogere technicus van LVNL

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"De overschrijding van deze regel is, net als in de twee voorgaande gebruiksjaren, het gevolg van de huidige procedure voor het gelijktijdig starten van twee parallel liggende banen."

En mij maak je echt niet wijs dat dit probleem niet bekend was bij het ontwerp van de Kolderbaan.
Daarnaast is het van een orde van belachelijkheid die zijn weerga niet kent dat een overheidsbedrijf jaar in jaar uit willens en weten regels overtreedt. Vlieg tuig pur sang, ik heb er geen andere woorden voor.