Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schultz stuurt document Mainport Schiphol naar Kamer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 652 
|
 Verkeer en Waterstaat 
Schultz stuurt document Mainport Schiphol naar Kamer

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag mede namens de bewindslieden van VROM en EZ een achtergronddocument over de Mainport Schiphol naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een stap in de richting van het kabinetsstandpunt over de Mainport Schiphol dat in april 2006 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De resultaten van de evaluatie van het Schipholbeleid, die in februari gereed zijn, worden ook in het kabinetsstandpunt meegenomen.

Het achtergronddocument presenteert een overzicht van de actuele kennis uit diverse onderzoeken (‘facts en figures’) rond de Mainport Schiphol. Met het achtergronddocument wil staatssecretaris Schultz een feitenbasis neerleggen om een open discussie met de Kamer te kunnen hebben over het te nemen kabinetsbesluit. Het feitenrelaas dient dan ook als bouwsteen voor het kabinetsstandpunt in april 2006. Diverse kennisinstellingen, planbureaus, sectorpartijen en bestuurders hebben kritisch gekeken naar het document.

De betekenis van Mainport Schiphol voor de Nederlandse samenleving is in het achtergronddocument op verschillende manieren in beeld gebracht. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de economische betekenis van de Mainport en de capaciteitsproblematiek van de luchthaven. Ook de groeiende woningbehoefte en de ruimtelijke beperkingen als gevolg van Schiphol worden in beeld gebracht. Daarnaast is er aandacht voor de effecten van de luchthaven in termen van geluid, emissie en externe veiligheid.

De ontwikkelingen in de luchtvaart en de positie van Schiphol zijn in het document in kaart gebracht. Daarbij is aandacht besteed aan de liberalisatie van de luchtvaart, de opkomst van low cost carriers, technische ontwikkelingen en de toenemende vraag naar luchtvaart. Bij dat laatste wordt uitvoerig ingegaan op de capaciteitsontwikkeling van Schiphol.

Uit de analyse in het achtergronddocument komen twee vragen naar voren die in het kabinetsstandpunt zullen worden beantwoord. De eerste vraag is hoe de overheid de concurrentiepositie van Mainport Schiphol kan behouden en versterken en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat de belasting van leefomgeving, milieu, gezondheid en veiligheid binnen aanvaardbare grenzen blijft. Daarbij ziet het kabinet een zware verantwoordelijkheid voor de sector om de belasting zoveel mogelijk te beperken. De tweede vraag die in het kabinetsstandpunt beantwoord zal worden is welke voorwaarden nodig zijn om het voorzieningenniveau van intercontinentale en continentale verbindingen op peil te houden. Deze vraag is met name van belang in het geval de huidige huboperatie op Schiphol onder druk zou komen te staan.

Uitgangspunt voor het kabinet, zoals verwoord in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, is dat Schiphol zich ten behoeve van een sterke economie verder moet kunnen ontwikkelen op de huidige locatie binnen randvoorwaarden van milieu en veiligheid. Het kabinet zet in op een sterke economie door versterking van de concurrentiepositie. Daarnaast wil het kabinet voorzien in een (toenemende) maatschappelijke behoefte aan luchtvaart. Het kabinet wil de maatschappelijke meerwaarde van de luchthaven Schiphol voor de Nederlandse economie behouden en zo mogelijk versterken.

Bij de beantwoording van deze vragen wordt niet alleen met groeiscenario’s gewerkt. Er is ook een krimpscenario, waarin weinig of geen groei is. De scenario’s worden onderzocht en doorgerekend op relevante aspecten, zoals netwerkkwaliteit, vestigingsklimaat en economie, ruimte, leefbaarheid en milieu. Het kabinet zal de verworven inzichten benutten voor het maken van keuzes. Deze keuzes zullen in het kabinetsstandpunt van april 2006 worden gepresenteerd.

Bijlagen:


Reacties op dit bericht