Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schipholbeleid ‘kan beter’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 711 
|
 Telegraaf 
Schipholbeleid ‘kan beter’

DEN HAAG - Het Schipholbeleid, een complex stelsel van geluids-, milieu- en veiligheidsnormen waarbinnen de luchthaven mag groeien, heeft gewerkt. De overlast voor omwonenden is afgenomen ten opzichte van 1990, hoewel het vliegverkeer verdubbelde.

„Het beleid is effectief geweest, maar het kan beter”, concludeerde staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) woensdag bij de presentatie van een eindrapport over drie jaar Schipholwet. Ze zinspeelde op het belonen van het inzetten van stillere vliegtuigen. Half april komt daarover duidelijkheid, als het kabinet met voorstellen voor een nieuw beleid komt.

Dat omwonenden minder last hebben van vliegtuiglawaai, is vooral te danken aan het veel stillere verkeer. Maar maatschappijen worden nu niet beloond voor stiller vliegen. Tegenover die kosten staat winst voor de concurrentie. Dat is geen effectieve prikkel. Onderzoekers suggereerden al eerder heffingen op lawaaiige toestellen.

De afname van de geluidshinder vertaalde zich in een lager aantal mensen dat slecht slaapt: van 90.000 naar 20.000 in het gebied met zware geluidsbelasting (20 Ke of meer). Maar niet iedereen is erop vooruitgegaan. Sommige mensen hebben last van meer herrie, aldus Schultz. Dat geldt bijvoorbeeld in verder weg gelegen woonwijken. Nachtvluchten met vracht zorgen voor slaapstoornissen.

Haar ministerie als opdrachtgever van een evaluatie van de regels is bedolven door voorstellen voor verbetering van het beleid. Precies 682 telde Schultz er, afkomstig van 138 indieners, die varieerden van omwonenden, gemeentebesturen, milieuorganisaties tot onderzoeksbureaus en sectorpartijen waaronder de luchtvaart. Zo is voorgesteld minder te vliegen over woongebieden en meer over zee.

“Een gatenkaas”
De milieubeweging reageert afwijzend. Stichting Natuur en Milieu noemt het normenstelsel „een gatenkaas”. Zij eist dat de geluidsoverlast op meer punten wordt getoetst en ook in verder weg gelegen woonwijken. Anders leidt het rapport niet tot een geloofwaardiger beleid. De evaluatie zal volgens de organisatie het wantrouwen tegen Schiphol voeden, „omdat het kabinet zich meer zorgen maakt over de groeimogelijkheden van Schiphol”.

Milieudefensie concludeert dat Schultz en collega Van Geel (Milieu) te optimistisch zijn over de milieubelasting door Schiphol en een te rooskleurig beeld geven van de feitelijke situatie rond de luchthaven.


Reacties op dit bericht