Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol ziet ‘Haarlembaan’ niet zitten

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1183 
|
 Haarlems Dagblad 
Schiphol ziet ‘Haarlembaan’ niet zitten

SCHIPHOL -  De directie van Schiphol ziet weinig in een eventuele nieuwe start- en landingsbaan die op Haarlem en Vijfhuizen staat gericht. Dat zegt woordvoerster Kathelijne Vermeulen in reactie op een studie van het ministerie van verkeer en waterstaat naar een eventuele ‘Haarlembaan’ na 2020.

De luchthaven wil wel de mogelijkheid hebben om een tweede Kaagbaan aan te leggen, aldus Vermeulen. Daarmee kan volgens haar de capaciteit van het banenstelsel in de toekomst betrouwbaarder worden gemaakt.

Minister Eurlings (verkeer) onderzoekt diverse toekomstmodellen met een tweede Kaagbaan, maar deze week bleek dat hij ook een variant laat uitwerken met een baan die de Polderbaan kruist en op Haarlem en Vijfhuizen staat gericht.

Uit een eerste verkenning van het ministerie blijkt dat de ‘Haarlembaan’ evenals een tweede Kaagbaan ervoor kan zorgen dat er bij slecht weer minder vertragingen en annuleringen zijn. De baan scoort wat geluidshinder betreft slecht. Haarlem en Vijfhuizen moeten rekening houden met een forse toename van het vlieglawaai.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

"De luchthaven wil wel de mogelijkheid hebben om een tweede Kaagbaan aan te leggen, aldus Vermeulen. Daarmee kan volgens haar de capaciteit van het banenstelsel in de toekomst betrouwbaarder worden gemaakt."

De aap komt dus weer uit de mouw: Alweer de capaciteit...
Een 2e Kaagbaan zal veel ellende extra geven.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Alle groei geeft extra ellende....
Ik ga voor inkrimpen...optie 4

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

VERKENNINGEN DOCUMENT - EEN LEPE TRUC

De coalitie-partners troffen bij aantreden van het nieuwe kabinet een chaotisch en welhaast veziekt Schiphol dossier aan. Zoveel is duidelijk.

Misschien daarom werd dit zware en oer-Hollandse dossier van Verkeer en Waterstaat, met klassieke geschiedenis, toevertrouwd aan de jongste dus minst ervarene onder de ministers, Camiel Eurlings. Voor ouderen zal het te beschadigend (of te doorzichtig?) zijn geweest.

Wat Schiphol betreft begon het met een zeperd, een GROOT-DINER waarbij Eurlings met onmogelijke en brilliante Jules-Verne visies werd betoverd. Al snel heeft hij geleerd:

Houd de zaken in de hand en schep tijd en ruimte om je te kunnen bewegen. Schud het stof van je kleren:

- geen privatisering
- de regeltechnieken (rekenen en meten) behoeven herziening - schuif af naar commissie-mer
- alle ruimtelijke afspraken behoeven herziening: VERKENNINGENdocument
- Blijf de discussie afschuiven naar overlegsituaties zonder bestuurlijk gezag (CROS - nu ontmand -; Alderstafel ; Grondgeluid-convenant met Hoofddorp Noord; Experimenten van lange duur zonder criteria wat de afloop bertreft; klachtenbureau in de handen van belanghebbenden)

GEEN RESPECT VOOR DE BURGER

Hoe redelijk het klinkt, hiermee wordt op onrechtmatige manier al het bestaande opgeheven, dat vaak moeizaam en met schadelijke offers was bereikt.
Onrechtmatig, want Regeren mag het verleden niet ontkennen, dat is de burger behandelen met disrespect.

Bij het overleg met de Tweede Kamer werd het al duidelijk: "Nee, we beslissen helemaal niet dat er een tweede Kaagbaan komt", zegt hij, we beslissen helemaal niet dat een nul of derde optie er komt. We bakenen gewoon het veld af waarbuiten het toornooi zich nooit mag begeven: dat is toch fraai? Daarbinnen mag iedereen de zegepalm wegslepen, ook U, wat wilt U meer? Laten we de hand aan de ploeg slaan. Daarmee wordt al het bestaande van zijn kracht beroofd.

Ondertussen worden de nu zichtbare bedriegende feilen van de rekentechnieken WEL gebruikt in het VERKENNINGENdocument en worden er schrikscenario's aangebracht om puur economisch gunstige opties als milieuvriendelijk te kunnen verkopen. Victor-baan. VICTOR betekent overwinnaar. Ja de victorbaan is een overwinning want, met een Haarlemse Kenau op de muren die het beleg nu eens afslaat, is de tweede Kaagbaan, die met zo'n krakkemikkig rekenmodel daarbij gunstig afsteekt, wel gewonnen. En wie zal zo'n onbegrepen rekenmodel niet accepteren als het gunstig helpt. Immers, het zegt dat 4% van alle hinder dan naar Haarlem komt? bij de Vicorbaan en de 2e Kaafbaan is een verlichting! Hoe leep. VICTORIE
De Victorbaan loopt dwars door het terrein dat voor Hoofddorp beloofd was als plaats voor innovatief veranderen om binnen afgesproken tijd het grondgeluid met 10 dB (C) te verminderen. Uitstellen die hap. Alweer VICTORIE.
Oh, de geluidscriteria kloppen niet: afschaffen die hap. Meten toch en methodiek herzien, later, nu doorgaan met bedriegelijke maat? Alweer VICTORIE.

TEGENSPRAAK EN ONBETROUWBAAHEID

Dat Eurlings zichzelf tegenspreekt: twijfelt aan geluidscriteria maar ze in een tweede document met stiff upperlip toepast, er bestaande convenanten mee doorkruist, verantwoordelijkheden afschuift naar een democratisch niet gelegitimeerde en structureel gammele Alderstafel. Het zijn in mijn ogen lepe trucs.

Ja, IK BEN OM. Ik vertrouw het voor geen cent. De Grootaandeelhouder Eurlings, solliciteert die soms naar de baan van Cerfontaine?

Geplaatst door OB uit Castricum

Omdat het belangrijk is dat men de toetstenen voor de beweringen in het verkenningendocument kan begrijpen, verwijs ik naar een commetaar bij het NHD document 'Onderzoek naar Haarlembaan' hieronder.