Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol wil proef beperking grondgeluid uitbreiden

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1286 
|
 Luchtvaartnieuws 
Schiphol wil proef beperking grondgeluid uitbreiden

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol wil een proef om het grondgeluid te verminderen uitbreiden. Uit onderzoek van TNO en het Wageningse kennisinstituut Alterra is gebleken dat door het omplegen van de grond het grondgeluid wordt gedempt. Grondgeluid is laag frequent geluid dat vliegtuigen produceren tijdens de start.

Met name bewoners van Hoofddorp-Noord ervaren hinder van grondgeluid. Schiphol wil daarom de proef in de winter van 2007-2008 uitbreiden naar een groot gebied tussen de Polderbaan en Hoofddorp-Noord. Of de methode in de praktijk ook een succes is moet blijken uit de ervaringen van omwonenden, zo meldt de luchthaven.

De proef is wereldwijd een primeur en is één van de deelprojecten van het overkoepelende project ‘Hindervermindering Hoofddorp-Noord’. Het project is een samenwerkingsverband tussen Schiphol, de Gemeente Haarlemmermeer, Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Mooi he, die grond wordt al jaren geploegd (het is tenslotte agrarische grond) en nu is het de oplossing! Schiphol kan weer twee jaar verder bulderen, ze 'doen er echt alles aan!' om het geluid te reduceren.

Naar ZEEEHEEEEEEEEE!

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Ben eveneens verbaasd door deze nieuwe vondst van Schiphol terwijl men met de bewoners van Hoofddorp al was overeengekomen dat een soort kunstig geconstrueerde geluidswal zou worden aangelegd die een groot oplossend vermogen m.b.t. deze geluidshinder zou hebben. Zou wel het e.e.a. kosten maar dan had je ook wat. Is deze dure oplossing vervangen door eenvoudig ploegwerk? Bewoners van Hoofddorp zullen dit ongetwijfeld wel weten.

Geplaatst door FD uit haarlem

UITBREIDING ONDERZOEK HOOFDDORP

Het gaat in dit bericht om ploegen op een diepte die groter is dan normaal. Deze manier van ploegen is ongebruikelijk en vormt een extra belasting voor de betreffende landbouwers. Eenvoudig ploegwerk is het zeker niet.
Verder wordt duidelijk vermeld dat het project een UITBREIDING is van de deelprojecten in van het overkoepelende project 'Hindervermindering Hoofddorp-Noord' en niet dat dit een ander project vervangt.

Willen de commentatoren van berichten ernstig genomen worden dan moeten ze betrouwbaar blijken.

Interessant is dat de getroffen regio Hoofddorp-Noord niet lijkt te horen tot het binnen- of buitengebied - al doet de regio waarin geploegd wordt dat misschien wel.
Waarschijnlijk is dat de gebruikelijke methode voor het bepalen en handhaven van geluidneerslag ongevoelig is voor grondgeluid door startende vliegtuigen.
Dan zou men ook kunnen proberen vast te stellen in welke mate die ongevoelig is voor de bijdrage van frequentie van vliegtuigen en van geluid van vleugelkleppen, dit bij het maken van bochten door laagvliegende landende vliegtuigen.

In dat geval is de sector benaderbaar voor hinder anders dan die welke valt onder het gebruikelijke handhavinssysteem. Het lijkt mij dat, naast het KDC van de LVNL (luchtverkeersleiding), ook de bewonervertegenwoordigers van gemeenten die aan CROS meedoen hier een taak hebben.
CROS zou immers voor deze gemeenten een faciliterende of initierende rol kunnen spelen. Heer TAN doe je best.(

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte FD,

De jaren dat ik een ploeg bediend heb liggen inderdaad al een stukje in het verleden. Echter, of je nu diep of ondiep ploegt, zo lang het ploegen is, is het simpel, daar komt geen hightech bij kijken. En ja zelfs ik snap dat geluid op een rulle grond meer geabsorbeerd wordt dan op een harde tegelvloer. Het zou me echter geenszins verbazen als het effect van het rul maken van de grond teniet wordt gedaan door de trillingen die het geluid van vliegtuigen is. Neem een emmer rul zand en zet die tien minuten voor een luidspreker. Een solide laag zand blijft over.
Dan laten we nog even de effecten van een forse regenbui achterwege.

Wat mij niet bevalt aan de bestrijding van dit grondgeluid is dat het niet structureel is. Schiphols groei is veel groter dan de beperking van het vlieggeluid. Het omploegen van grond is een ontzettende dooie mus. De enige manier om het geluid dat luchtvaart met zich meebrengt af te laten nemen, is op dit moment het doen afnemen van het aantal vliegbewegingen.

Geplaatst door Giap Tan uit NULL

Geachte Heer FD,
Dank voor Uw aansporing. Je kunt immers nooit genoeg je best doen. Ter informatie: de CROS is volledig betrokken bij het overleg en de werkzaamheden van grondgeluid, zoals dat zich voordoet bij Hoofddorp-Noord. U hoort meer van ons.

Giap Tan, 12 december 2006


Geplaatst door FD uit haarlem

Dank voor Uw reacties

AAN R. AALEGEIZ :

En de boer, hij ploegde voort


AAN DE HEER GIAP TAN :

Deels Ja - Wat Hooddorp-Noord en de starters van de Polderbaan betreft: dat laat Cros inderdaad nooit na om te vermelden. Zoals U las ontging mij dat niet.

Deels Nee - Wat evaluatie van "ervaren hinder", samenhangend met landende vliegtuigen betreft, daarvan hebben we nog niet veel gezien.
In haar antwoord er op de moties van Haverkamp en Krom, gaat de minister zelfs zo ver dat zij met name zegt dat dat begrip in de Wetgeving rond Schiphol zelfs niet voorkomt!
Velen zullen Uw 'meer' gaarne tegemoet zien.

(P.M. Het gaat hier dus niet over experimenteren)

Geplaatst door cees uit Alkmaar

Geachte heer Tan,
Inderdaad, je kunt nooit genoeg je best doen. Als iedere bestuurskundige zo openhartig zou zijn als u zouden we de WUB niet nodig hebben.
Hoeveel dB reductie en in welk frequentiegebied denkt men dat te bereiken?
Geldt dit zowel bij dag als bij nacht?
Kunt u ook die afname ook gebiedswijs aangeven?
Kunt u ook die afname ook per vliegtuig aangeven?
Is dit allemaal ook wetenschappelijk onderbouwd?
Hoeveel gaat dit project kosten?
Zomaar wat feiten die wij graag willen horen.

Onze dank voor uw openhartigheid.

Cees, 12 december 2006