Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol wil pijnloos groeien

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1076 
|
 ad.nl 
Schiphol wil pijnloos groeien

Vindplaats: http://www.ad.nl/binnenland/article1725029.ece

AMSTERDAM - Een groot milieuplan voor Schiphol en omgeving dat de luchtvaartsector gisteren presenteerde, is een stap in de goede richting.

Maar de opstellers lijken de resultaten wat erg optimistisch in te schatten.

Zo worden de voorstellen beoordeeld door het doorgaans voor Schiphol zeer kritische milieuadviesbureau CE uit Delft. De plannen moeten het mogelijk maken dat het aantal vliegbewegingen de komende jaren met 20 procent groeit, terwijl de schade aan het milieu gelijk blijft en de bereikbaarheid van het vliegveld niet verslechtert. Schiphol wil dit bereiken door onder meer geluidabsorberende piramiden rond de luchthaven te bouwen. Daarnaast wordt met KLM en TNO een proef gedaan met antigeluid dat mogelijk vliegtuiglawaai kan neutraliseren. Tot slot moet de CO2-uitstoot van voertuigen op de grond met 20 tot 50 procent terug.

,,Dat laatste heeft een tamelijk marginaal effect,” zegt onderzoeker Bart Boon van CE. ,,Wanneer je de uitstoot van CO2 wil terugbrengen, moet je naar de vliegtuigen kijken. Dat doet Schiphol ook wel door de ontwikkeling van een supergroentoestel door de TU Delft te ondersteunen, maar dat is pas over tientallen jaren beschikbaar. In zijn geheel vind ik het positief dat de sector zelf met een plan komt. Als ze de milieubelasting gelijk weten te houden, is dat heel knap.”

Om te voorkomen dat het toenemende grondverkeer van en naar Schiphol tot verstoppingen leidt, willen de betrokken partijen reizigers opvangen op speciale treinstations. Daar kunnen zij inchecken, hun bagage afgeven en vervolgens per trein naar de luchthaven reizen. Deze frontports worden volgens het plan gebouwd aan de rand van de Randstad. Een goede bereikbaarheid vanaf de snelweg, voldoende parkeerruimte en efficiënte treinverbindingen met Schiphol moeten reizigers naar deze stations lokken.

Minister Eurlings van Verkeer is positief over de plannen. ,,Sommige elementen hebben een experimenteel karakter, maar op dit gebied hebben we als Nederland wel vaker vooruitgelopen. Maar een eventuele uitbreiding van Schiphol moet gewoon op een manier waarop de omwonenden niet steeds het kind van de rekening zijn.’’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Prof dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

INPAKKEN (DOOR SECTOR) EN WEGWEZEN (EURLINGS)

Nogmaals,

Hier is helemaal geen sprake van resultaten.
Behalve de suggestie dat het 'enthousiasme' van de minister de virtuele grenzen waartoe Schiphol mag groeien weer verder naar buiten blijkt te verleggen. Ditmaal met instemming van omwonenden (!). De minister wil van zijn verantwoordelijkheid af, voor hij struikelt, en deze naar regionale convenanten verleggen.

Helaas loopt Nedeland en Schiphol achter bij deze vorm van milieubewustzijn. In de "Environmental Unit of the International Civil Aviation Organization (ICAO)" is men zich, anders dan bij V & W, VROM en bij de sector, wel degelijk van bewust dat het bestaan van overlast in het luchtverkeersgebied buien de regionale luchthavenkaders, een toenemend probleem is. Het is waar ook ten onzent Professor Berkhout al voor waarschuwde, de man die door de lobby met instemming van de kamer werd verwijderd.

Het niveau van deze voorlichtingsactie van Schiphol herinnert mij in plaats van aan journalistiek aan de soort van propaganda die ik in mijn jeugd meemaakte van een andere bezetter.
Dat de pers hier in loopt is voor mij onbegrijpelijk.

Van resultaten: hier is alleen sprake van partiele en niet voltooide reparatie van fouten en van infantiele, Jules Verne achtige beloften.

De 'pyramiden' zijn alleen een plaatselijke correctie van een nalatige inschatting van de schade lokaal achter de Polderbaan aangericht door grondgeluid van de start. Geen kunde maar onkunde.

De frontports zijn een in een onduidelijk jargon verpakte verdediging nu luchthavens rondom gebruik maken van de moeilijke bereikbaarheid en de lange taxitijden op Schiphol. Antwerpen stoefte al op de veel comfortabelere verbinding mat Zaventem.

Antigeluid is alleen bruikbaar in besloten kleine ruimten (cockpit) en misschien in slaapkamers van mensen die binnen zwaarbelaste zonen moeten blijven wonen. Of wilt U soms een kastje klikken op de rugleuning van Uw tuinstoel.

Ook geluidsarme glijvluchten zullen moeten afremmen als ze de grond naderen om niet als een speer in de diepte te worden geboord. Het probleem blijft voor hen die binnen de nauwe eindnaderingsbochten wonen zoals in Limmen en Castricum. Frequente en lage nadervluchten blijven overdag nodig (horizontale wachtgebieden) en nadering vraagt een in geen enkel project nog voorziene opdracht tot verantwoordelijkheid voor en vrijheid tot aanpasbare redistributies van luchtverkeer. Juist geen al te stringente regels. Hier wordt te eenzijdig geoordeeld.

Spelen met nieuwe vliegtuigtypes doet iedere Universiteit. Denk aan het project van innovatieve vliegtuigvormen in Delft. Voorlopig is dat een zaak voor Airbus en Boeing en niet van Nederland dat met Fokker zijn laatste innovatieve vliegtuigindustrie wel kwijt is geraakt. Dat heeft niets te maken met de middel of langere-termijngroei, maar met Jules verne achtig dromen over de toekomst. We hebben gewoon te weinig mensen daarvoor.

Alles is hier niet meer dan een goedkope en voor zijn intellect beledigende propaganda-move om de minister in te pakken met een juichend klinkend en op korte termijn ondoorzichtige feestrede bij een zakendiner. Beleefde reacties worden verwacht in een periode van onzekerheid in relatie met het komende m.e.r.

Ik wordt misselijk van kreten als van Arjen Schreuder in de NRC, wanneer deze spreekt van onvermijdelijke compromissen voor verontwaardigde omwonenden die met virtuele ruimten worden gecompenseerd.