Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol wil naar 65 miljoen passagiers in 2015

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 1767 
|
 www.iex.nl 
Schiphol wil naar 65 miljoen passagiers in 2015

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Schiphol gaat uit van een jaarlijkse groei van het aantal passagiers met 3,5 tot 4%, resulterend in 65 miljoen passagiers in 2015. Dat staat vrijdag in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Schiphol 2015. In 2006 lag het aantal passagiers op ruim 46 miljoen.

Dit plan schept volgens Schiphol duidelijkheid over de uitbreidingsplannen van de Amsterdamse luchthaven tot 2015. Schiphol, de op drie na grootste luchthaven van Europa, heeft het plan onlangs overhandigd aan de gemeente Haarlemmermeer, die daarom had gevraagd.

Schiphol stelt dat de groei mogelijk is binnen de huidige grenzen van het luchtvaartterrein. De aanleg van een extra baan, of de bouw van een nieuwe terminal zijn dan ook niet nodig tot aan 2015.

Het aantal vliegtuigbewegingen zal groeien tot 530.000 in 2015 (423.000 in 2006). Dit is een gemiddelde groei van 2,5% per jaar. Deze groei is lager dan de jaarlijkse passagiersgroei, omdat Schiphol verwacht dat er grotere vliegtuigen zullen worden ingezet.

Het aantal werknemers op Schiphol groeit in de planperiode van 60.000 naar 100.000.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Even dacht ik bij dit bericht: "moet ik nou lachen of moet ik nou huilen?" Wat een verschrikkelijk bericht. Zou er nou niet eens een minister in Holland/ Lawaailand of in het Europees parlement zeggen, "mensen, dit kan gewoon niet, zoveel herrie over zoveel hoofden in een zo'n dichtbevolkt land, zoveel vervuiling en zoveel gevaar...we gaan een Europees vliegveld aanwijzen, dat ver uit de bewoonde kom ligt of desnoods in zee, waar de meeste vluchten met al die joekels eerst naar toe moeten vliegen want dit kan zo niet, zijn ze nou helemaal op hol geslagen daar op Schiphol?"
En dan het getal van al die werknemers. Ik gun iedereen het zijne maar wellicht zou er eens gekeken moeten worden, hoeveel werknemers er werken met een tijdelijke werkvergunning, die na verloop van tijd weer eens even naar hun land van herkomst gaan.
Een aantal van die 100.000 van de toekomst hebben hun belangen niet hier liggen. Nogmaals ik gun iedereen het goede maar mijzelf ook. En dit wordt iets verschrikkelijks wat niet op te brengen is voor vele honderdduizenden.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Dat zijn 1500 vluchten op 1 dag. Oftewel 750 starters en 750 landers. Stel dat er continu 2 banen voor elk wordt gebruikt, elke vlucht 1 minuut herrie veroorzaakt en je in het verlengde van 1 van die banen woont zoals ondergetekende. Dat betekent dan 6 uur continue herrie per dag. Het betekent ook dat ik voor die tijd uit deze omgeving vertrokken ben. Zeg maar gevlucht.
Wat mij zeer verbaast is dat die groei kan met het huidige banenstelsel. Er kan niets als het om bewoners gaat, want dat kost capaciteit is het argument en dan blijkt er plots nog 25% ruimte te zijn! Ra ra ra.

Geplaatst door gerard uit NULL

Willem, Schiphol gaat voor opheffen van de geluidslimieten. Let op, als een duveltje uit een doosje wordt straks het totaal volume geluid (TVG) losgelaten. Heéél stilletje, maar met medeweten en instemming van de omwonenden en cros. Die krijgen er een of andere fopspeen voor terug waarvan ze denken dat dat limiterend werkt. Kijken waar ze intrappen. En dan blijkt schiphol plots toch te kunnen groeien. Leer mij Schiphol kennen. De geschiedenis gaat zich herhalen, dat blijkt uit alle voortekens.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Het huidige aantalpassagiers was de oorspronkelijke prognose voor 2015......
(inclusief de huidige 420.000 vliegbewegingen)
En Gerard: In ons manifest staat: Behouden TVG. Dat is ook keihard aan de Alderstafel ingebracht.
We zullen zien,of dit Kabinet en de huidige Tweede Kamer nu eindelijk het schaamteloze optreden/of is het niet optreden uit het verleden t.a.v. dit Schipholdossier onder ogen (gaat zien)ziet.
Dat is om veel meer dan een reden, hier op deze site al vele malen uiteengezet, en vorige week nog door Prof.Jaap van Duijn, oud Topman Robeco onder woorden gebracht.

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Ach mijnheer Griese,

Als woordvoerder van de platforms heeft U het over schaamteloos optreden. Sta dan ook eindelijk eens stil bij de door de P vd A (ook NH- Peter Visser, Henk Eilert etc.) onderschreven 'metropolitane strategie'.
Vertel hier nu eens eerlijk dat dit een uitbreiding is van de eerdere 'mainportgedachte' (herinnert U zich Madame Schulz?)en een van de doelen van de z.g. 'Governance in Nederland' (gin).
Een zeer door diezelfde P vd A gedragen fenomeen dat de hoofdoorzaak van veel misleiding en oppressie is.
Waarom zou die partij toch in crisis zijn en hoe is het toch mogelijk dat men ondanks dertig procent verlies in Noord Holland lustig gaat 'meeregeren'?
Laat dit alles eens tot U doordringen en vervang het gevoel van misselijkheid door dat van walging voor al dit politiek bedrog. Wanneer gaan de platforms zich hier aan ontworstelen en stellen zij het gedrag van genoemde politici nu eens aan de kaak?
Hoog tijd denken wij hier wel eens hoog in de bergen.

Geplaatst door Paul uit IJmuiden

Waarom gebruiken de platforms dezelfde spelregels als de politiek? Is niet iets vreselijks doms aan de gang?

Wordt toch eens wakker en gebruik de regels die ten eigen voordeel strekt en niet ten voordeel van de Hans Ouwekerkjes, waarmee de politiek vol zit.
Deze Hans liet op die avond in de gemeentezaal in Castricum zien hoe de bewoners te pakken genomen worden door deze valse dominees.
Hoe de lokale PvdA dat georganiseerd had als een schoolvoorbeeld van democratie. Aan me hoela. De PvdA burgemeester aan de ene kant en de CDAer Cerfontaine aan de andere kant.
Wie is er nog meer lid van het CDA?

Geniet van het weer en denk eens na als zo'n vrije vogel van aluminium voorbijkomt en je rust voor de zoveelste maal verstoort.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Heer Krokowski, ik raad u aan uw bedweterige en misselijke uitingen te staken. Uw bijdragen waren tot op heden nergens en nooit constructief. Vanuit uw luie stoel is het makkelijk ventileren.Uiteraard weten wij hoe het spel nu en dan misselijk gespeeld wordt. Maar wij gaan natuurlijk niet al onze strategieen hier en plain publique uiteen zetten.
En paul: Zie eerder deze reactie: Paul en Willem, Jullie weten, dat ik persoonlijk nu en dan wel kan kotsen van de politieke besluitvorming, c.q. geen besluitvorming rond het schipholdossier.
Maar, Paul die groene plannen bestaan als het om schiphol gaat, lees het regeeraccoord, dat de buitengebieden beschermd moeten worden, en er alleen groei mag zijn binnen de bestaande normen.
Besef dat een kleine partij als Groen Links het ook niet in haar eentje kan. Pvda wethouder Asscher bracht in de Alderstafelbesprekingen in, dat er een degelijke brede maatschappelijke Kosten Baten analyse in de MER dient te komen, waarin dus ook het verlies aan (soc)woningbouw, de kosten van de vollopende infrastructuur, gezondheidskosten etc etc, moet worden meegenomen.
Verder spraken de Platforms met de fractie pvda N-H, die onwrikbaar wil vasthouden aan de 7 urige nacht, en grote bedenkingen heeft tegen meer vrachtafhandeling op schiphol-werkeiland A-4, dat voorlopig ook is afgeblazen door de Raad v State, wegens onvoldoende rendement en milieuverlies.

Bedenk, dat er in de Tweede Kamer nu een potentiele meerderheid voor de standpunten van de Platforms bestaat. Het zal er dus nu van af gaan hangen, of t.a.v. Schiphol, die groene meerderheid in stand blijft, en de partijen ter linker zijde elkaar niet de tent gaan uitvechten.
T.a.v. je opmerking Paul over de publieke opinie en de vakantievluchten, dat blijft een lastig punt. Maar er is recent toch wel e.e.a. aan de orde geweest en nog, als het om klimaat problematiek gaat. Lastiger in verband met de publieke opinie is ook het feit, dat het nog steeds een minderheid in de regio is, die ernstig lijdt onder vliegtuigherrie. Maar uit de landelijke ( ! !)opiniepeilingen werd duidelijk, dat de meevoelenden met die ellende inmiddels veel groter werd. (landelijk circa 50% die geen groei meer wil om 50 % , die dat wel lijkt te willen, dat was 10 jaar geleden 20 0m 80 % ! !)
Essentieel daarbij vind ik dat de rechtsstaat overeind blijft. We hebben een wijze overheid nodig, die regelstellend zal zijn. Op ieder hoek een koffieshop en 180 op de snelweg is onnodig, evenmin als een megalomaan schiphol.
Ik wil verder nog kwijt, dat van die bovengenoemde Tweede Kamermeerderheid de portefeuillehouders van die partijen ons lieten blijken, dat het hun ernst is.
We zullen ze daar dus aan houden.
Het is te hopen, dat er wijs geopereerd gaat worden. Wijsheid en dualisme, zodat niet het kind met het badwater overboord gaat.

Hoe men de situatie rond schiphol ook wil definieren, Mainport, metropololitian of meer van degelijke fraaie namen...er is wetgeving. Daar gaan wij de politiek op afrekenen. Er is een meerderheid voor onze standpunten. We zullen zien.


Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Meneer Griese,

Uw reacties zijn in 1 woord samen te vatten: misselijk.

Geplaatst door Olav uit NULL

"Maar wij gaan natuurlijk niet al onze strategieën hier en plein publique uiteen zetten."? Misschien niet. Maar wat dan wel?

Ik ben het niet met Griese eens dat die 50% die geen verdere groei wil, die groei niet wil omdat zij onze minderheid ondersteunen, of om het programma van zij "wij" te onderschrijven.

Integendeel. Eenieder krijgt angst voor Schiphol's pretentie dat zowat heel WestNederland ongevormd zou moeten worden ten dienste van het ongestoord functioneren van een steeds maar groeiend Schiphol. Ik heb Cerfontaine horen spreken van onbegrip dat wonen in de duinen nog geen topic is, over het omleggen van A9, aanpassen van vele infrastructuren te land en over water ten behoeve van een Schiphol, bereikbaar via continue, ononderbroken veelvoudige vliegtuigstromen, want dat laatste is het veiligst vliegen. Hij biedt de minister de hand: "Laten we het samen doen", zegt de Strategische Luchtvaart-Agenda. Een ministerie is niet nodig, Schiphol en zijn kenniscentra zullen het wel doen. Hij wil zijn oude invloed op de ministeries terug.

"Brede maatschappelijke analyse". Europees gezien is er wel wat anders aan de hand. De Franse vliegvelden hebben hun conflicten met Air France-KLM opgeruimd om zelf te kunnen groeien en de grootsten te worden, vooral nu het luchtruim intercontinentaal wordt geopend.
De Sky-team-alliantie staat onder toenemende druk Brussel meer inzage te geven in details van haar structuren om monopoliseren te voorkomen. Schiphol wordt vanuit andere havens hard bedreigd. Vandaar de behoefte vooral goedkope kansen aan het buitenland te bieden.

Vele reizigers uit elders in Nederland prefereren luchthavens over onze grenzen vanwege lange taxi tijden naar of van de Polderbaan en de moeilijke bereikbaarheid van Schiphol. De liefde voor dat wespennest is aan het tanen. Ga naar Luik of Duitsland - veel sneller!

Ik vind dat deze taken die zijn van milieubewegingen, waar we van harte lid van kunnen zijn. Maar de taak van de plaatselijke bewonersverenigingen is alleen maar: te helpen zorgen dat we hier behoorlijk kunnen leven.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Heer Bijvoet, u schrijft dat u het niet met me eens bent over die 50 % die geen groei meer van schiphol wil, (en ons, De 19 Platforms daarmee impliciet steunt)om vervolgens een aantal redenen te noemen, die ook tot de uitgangspunten van de Platforms behoren. (In manifest, in brieven en mondeling aan de politiek medegedeeld)Leest u nog eens ons manifest.
U roept tegenstellingen op, die er niet zijn.

Geplaatst door Olav uit NULL

Om Precies te zijn, ik kan het met U eens zijn over de onhebbelijke toon van veel bijdragen.

Mijn opmerking geldt het schoenmaker blijf bij je leest.
In een goedgeordende maatschappij doet ieder waarhij goed in is.
Platforms zijn geen economen, maar vertegenwoordigen door geluidoverlast overvallen omwonenden.

Ik hoor bij de Nederlanders die zich zorgen maken over de ongebreidelde groei van Schiphol.
Dat betekent nog niet dat de Nederlanders mij ondersteunen als ik klaag over geluidsoverlast.

Maar dat de overheid dat laatste doet is wel de bestaansreden voor platforms. Wanneer we platforms meer willen laten betekenen dan ze kunnen, verzwakken wij ze. Dan wordt er niet meer geluisterd.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Dank voor uw reactie. Helemaal begrijpen doe ik u nog niet.
Wij als Platforms maken gebruik van allerlei
rapporten, citaten van gerenommeerde (wetenschappelijke) instituten, en belangrijke wetenschappers/personen. Wij, als gezamenlijke Platforms zijn geen wetenschappelijk instituut. Niettemin hebben we een aantal wetenschappers, Ingenieurs in ons midden, alsook was er ooit een econoom.
Ons doel is om de hinder van onze achterbannen, burgers te doen verminderen. De kennis die naar voren komt en die inzicht verschaft om op welke manier ook de hinder te verminderen is welkom, en trachten wij ter kennis van de politiek en bestuurders te brengen, evenals via deze voortreffelijke website.
Je zou je doel in engere zin kunnen definieren in louter technische uiteenzettingen. U levert daaraan een goede bijdrage, door steeds weer te hameren op een onafhankelijke LVNL,die ook een zorgtaak heeft.
Maar men kan het ook veel breder trekken, en daar bijvoorbeeld ons verslechterende klimaat bij betrekken. Of de dichtslibbende infrastructuur. Of het disproportionele ruimtebeslag dat schiphol vergt.
Als dan blijkt, uit een recente peiling
dat in 10 jaar tijd het aandeel van de nederlandse bevolking dat tegen groei van schiphol is van 20 naar 50 % verschuift, past dat in het door mij geschetste bredere beeld, en zijn wij daar blij mee. Dat betekent dan, dat wij ons gesteund weten.
Dat veel meer mensen er tegen zijn, dat hun welzijn en welbevinden, hun gezondheid wordt aangetast.
Veel factoren rond schiphol en het schipholdossier hangen immers nauw samen?Geplaatst door Olav uit NULL

Dit wordt merkwaardig, Jan Griese.

Ik denk dat ik zelf voor veel van wat jij als gezagsargument gebruikt de basis heb gelegd. Daar komt nog bij dat jij zowel als ik op volkomen gelijke wijze deel uitmaken van die 'achterban' die jij hierboven noemt.

Mijn voordeel is dat ik mij de vrijheid voorbehoud om mij als lid van deze club steeds ongedwongen uit te spreken en om daar waar nodig, maar altijd in overleg met anderen te proberen helderheid te scheppen.

Dat voordeel is niet gering, want het schept een vorm van belangeloosheid, aanspreekbaarheid en naar ik hoop geloofwaardigheid, die anders niet altijd vanzelfsprekend is.

Geplaatst door Sophie uit Spaarndam

Heeft iemand Tom Poes gezien?

Geplaatst door Olav uit Castricum

Is nog steeds in herdruk!