Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol wil afspraak maken met de buren

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 1369 
|
 NRC-Handelsblad 
Schiphol wil afspraak maken met de buren

Morgen begint op Schiphol een lange overlegronde over geluidhinder. De luchthaven belooft de omwonenden inspraak. En ook: een einde aan de groei.

19 dec. Een luchthaven op een eiland in zee, als oplossing voor de overlast van Schiphol. Dat plan werd jaren geleden onderzocht en afgewezen. „Zodra eenmaal duidelijk was dat het niet zou doorgaan, zag je bij ons de klachten over geluidsoverlast toenemen”, zegt president-directeur Gerlach Cerfontaine van Schiphol. „Zie je wel, denken de mensen dan, de politiek heeft het geld er niet voor over en wij zitten hier met de gebakken peren.”

Cerfontaine noemt het als voorbeeld om te onderstrepen dat hij de conclusies van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) over geluidhinder door Schiphol, onderschrijft. Het Planbureau concludeerde dat het beleid van de overheid zich meer moet richten op het beperken van de ervaren geluidhinder door omwonenden dan op reductie van het geluid zelf. „Dat zeggen wij al jaren”, zegt Cerfontaine. „Perceptie van geluid is tweederde van het probleem.”

Morgen begint een nieuwe overlegronde over Schiphol. Dan komen rijk, regionale bestuurders en de luchtvaartsector voor het eerst bijeen onder voorzitterschap van Hans Alders, commissaris van de koningin in Groningen. Ze moeten het eens zien te worden over een ‘convenant’ over beperking van de geluidhinder. Zo’n pakket afspraken was een voorwaarde toen het kabinet een half jaar geleden besloot dat Schiphol verder mag groeien.

„Wellicht gaat het helemaal niet door en komt er tijdens de formatie zelfs nieuw beleid”, zegt Gerrit Huiting, secretaris van negentien verenigde bewonersplatforms. Hij is op voorhand al teleurgesteld over ‘de tafel van Alders’, zoals het overleg wordt genoemd. „Wij mogen er niet bij zijn.” De platforms zijn ook „geschokt” door de „onzorgvuldigheid” van het Planbureau. Er wordt véél meer geluid geproduceerd dan de onderzoekers veronderstellen, aldus de platforms. „Door deze gang van zaken komen de omwonenden ten onrechte in een kwaad daglicht te staan, zij worden als klagers en querulanten weggezet.”

Schiphol neemt een berg voorstellen mee voor Alders. Om te beginnen moet het „veel te ingewikkelde” systeem van handhavingspunten voor geluidsgrenzen van de baan. Schiphol stelt voor nieuwe grenswaarden te berekenen, op basis van nieuwe cijfers over toestellen en vluchtroutes. Handhaven moet dan gebeuren met ‘flitspalen’. Cerfontaine: „Mensen kijken omhoog en zien dat een toestel lager vliegt dan mag. Ze willen dat melden, er invloed op uitoefenen. Dat moeten we mogelijk maken. De luchtverkeersleiding moet afzwaaiers tot de orde roepen.”

Het is één van de maatregelen die Schiphol wil nemen om de relatie met de buren te verbeteren. Die relatie is nu verstoord, constateert RPB-directeur Wim Derksen. Lawaai van de buurman is beter te verdragen als je hem aardig vindt en als je weet wanneer hij lawaai gaat maken, aldus Derksen gisteren in de media.

Om het wantrouwen weg te nemen, suggereert Schiphol, moet je de invloed van de omwonenden vergroten. „Je zou kunnen afspreken dat op even en oneven dagen afwisselend wordt gevlogen over verschillende gebieden.” Je zou ook kunnen proberen steeds beter te worden. „Als we kiezen voor ‘flitspalen’ kun je met elkaar afspreken om bijvoorbeeld de bovengrens te leggen op 84 decibel met als doel dit op diezelfde plaats over twee jaar terug te brengen naar 82 decibel.”

Echte geluidsreductie is niet altijd mogelijk, benadrukt Cerfontaine. „We zitten nu eenmaal hier en we maken geluid.” Verbeteringen kunnen wel. Schiphol zou tijdens de piekuren meer banen tegelijk kunnen gebruiken. Daardoor kan de geluidsoverlast fors dalen voor mensen die verder weg van Schiphol wonen, zegt Cerfontaine, omdat daardoor toestellen ook overdag een glijvlucht zouden kunnen maken. Een interessante optie, want de meeste klachten komen uit dit zogenoemde buitengebied van Schiphol. Het nadeel is wel, zegt Cerfontaine, dat de relatief kleine groep mensen die in de directe omgeving woont, juist méér herrie krijgt.

Misschien, suggereert hij, zou je voor mensen in de directe omgeving, zoals Uithoorn, Aalsmeer en Zwanenburg, veel meer moeten doen. Bijvoorbeeld geld beschikbaar stellen voor wie wil verhuizen. Of juist toestemming geven voor de bouw van huizen in bijvoorbeeld Zwanenburg. „Woningen voor mensen uit het dorp.” Nu al heeft Schiphol tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor „schrijnende gevallen”: mensen die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel geluidsoverlast hebben.

Een van de populairste aanbevelingen van Schiphol-watchers is het verplaatsen van chartervluchten naar regionale luchthavens zoals Lelystad. Cerfontaine: „Dat zijn we van plan. Maar ook daar zitten beperkingen aan. Je kunt wel zeggen: plaats effe uit, maar bestuurders hebben bepaald dat er in Lelystad ’s nachts niet gevlogen mag worden en dat de startbaan niet langer dan 2.100 meter mag worden. Als ik dan met Transavia of Martinair ga praten, dan zeggen zij: zo kunnen wij onze operatie niet verplaatsen. En splitsen van de operatie is niet aan de orde.”

In ruil voor goede afspraken is Schiphol bereid water bij de wijn te doen. Cerfontaine: „In de ruim acht jaar dat ik hier zit, is de vraag van veel omwonenden uiteindelijk altijd: komt er ooit een einde aan de groei? Ik weet ook wel dat wij hier zitten in een omgeving die beperkingen kent. Ik ben bereid om afspraken te maken over een maximum aantal vliegbewegingen.” Een grens aan de groei, dus. Waar de grens ligt? „Dat zeg ik niet.”

‘Klimaatbestendig’

Vliegtuigen maken niet alleen geluid maar stoten ook broeikasgassen uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vorige week bekend dat de milieuvervuiling veroorzaakt door de Nederlandse economie, de afgelopen tien jaar is afgenomen. De uitstoot van broeikasgassen is stabiel gebleven, ondanks een groei van de economie met in totaal 25 procent. Maar de uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse vervoermiddelen is de afgelopen tien jaar juist „sterk gestegen”, aldus de publicatie Milieurekeningen 2005. Met name in de luchtvaartsector zijn de emissies sterk gestegen, met 34 procent, aldus het CBS. Oorzaak is „de forse groei in het luchtverkeer”.

De emissies van fijn stof zijn in de vervoerssector eveneens een „hardnekkig” probleem, volgens het CBS. In het wegverkeer zijn de emissies van fijn stof in de periode 1995-2005 dankzij schonere motoren volgens het CBS met 47 procent gedaald. Dergelijke maatregelen zijn in de luchtvaart (en ook bij vervoer over water) achterwege gebleven, stellen de onderzoekers. Daardoor zijn de emissies van fijn stof door de luchtvaart in deze periode met 52 procent gestegen.

De luchthaven Schiphol werkt overigens aan een programma om zelf nog ‘klimaatbestendiger’ te worden. President-directeur Cerfontaine noemt als mogelijkheden bijvoorbeeld de opslag van warmte van start- en landingsbanen, en het vervangen van de lampen op de luchthaven door spaarlampen.

Download het gehele artikel 'Schiphol wil afspraak maken met de buren'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Duidelijk is dat Cerfontaine naar ten minste 600.000 vluchten wil. Dat is al veel te veel, maar hij krijgt die buit ooit wel binnen. Een paar jaar later verlegt iemand, zijn opvolger, de grens naar 800.000, en diens opvolger verlegt de grens naar 1.000.000. Zo ging het, en zo blijft het gaan.

Alle grenzen, van weleer van het type 'dit is echt het absolute maximum' zijn al achterhaald door steeds hogere maxima. Als de nood hoog wordt, worden de grenzen kennelijk steeds verhoogd.

U kreeg in 2003 grenzen, heer Cerfontaine, en dat zou het zijn. Niet in aantallen, maar in hoeveelheid geluid, wat dat ook voor de hinder mag betekenen. En u mocht zelf de aantallen invullen. Dat past nu zeker niet? Zorg dan potdorie dat je minder herrie maakt, dan past het toch? Dát was toch de afspraak? Je bent alweer aan het masseren voor 600.000 kisten over ons hoofd, terwijl het nóóit de afspraak was om nog verder te groeien dan past in de toegemeten hoeveelheid geluid. Morgen zeker weer een conferentie hoe groot Schiphol moet worden? Wel erg toevallig, al die leuke rapportjes van de afgelopen week. Toch niet per ongeluk geregisseerd?

Wie moet nu wie vertrouwen? Wij omwonenden in ieder geval NIET Schiphol's directeur. Dat is wel duidelijk. Die doet aan pappen en nathouden, weer een tandje erbij maar vooral niet zeggen waar je heen wilt. Wederom hetzelfde spel. Ga toch heen man!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Gerard heeft hier al weer gelijk. Ik ga zijn betoog niet overdoen. Alleen aanvullend:Cerfontaine heeft het over de regering, die met eenpakket maatregelen komt. Nee heer Cerfontaine, de regering sprak met 2 monden: Staatssecretaris Schultz wilde een convenant en Staatssecretaris van Geel wilde een wettelijke regeling. Evenals wij dat willen.
En het kabinet nam een standpunt in, dat echter nog geheel NIET is gefiatteerd door de Tweede Kamer. En zoals het er nu voor staat wordt dat standpunt ook niet gefiatteerd. De evaluatie had tot doel om te bezien of de zaak klopte. Resultaat: Nee
Het klopt niet zeiden NLR en CDV. En nu mogen we evt. meepraten over een convenant?
Dat is de wereld op zijn kop.
Cerfontaine duikt direct in het gat dat Prof Derksen deels voor hem creeert: Fliispalen. Nee heer Cerfontaine: Op Heathrow, wordt 0,1 % daardoor beboet. Dat zijn lapmiddelen: Genoeg is genoeg. Niet stiekem nog naar 600.000 willen

Geplaatst door Gerard P uit NULL

Praatjes vullen geen gaatjes.
Bereid zijn een afspraak te maken over een maximum aantal vliegbewegingen en dan niet zeggen waar die grens ligt draagt niet bij tot een verbetering van de verstandhouding met omwonenden. Het tegendeel wordt bereikt. De agressie neemt hierdoor alleen maar toe. Evenmin het opmerken dat tweederde van het probleem perceptie is. Met andere woorden het is weer het paard achter de wagen. Werkelijke vermindering van de hinder moet komen van minder lawaai. Klagers moeten daarom ook niet ingaan op het charme offensief van Schiphol want het is vals. Dus niet ingaan op de uitnodiging van Schiphol om te komen praten want je wordt als je niet oppast alleen maar ingepakt. En praatjes vullen nog steeds geen gaatjes.