Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol vraagt ontheffing voor hoger gebruik Buitenveldertbaan

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 909 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Schiphol vraagt ontheffing voor hoger gebruik Buitenveldertbaan

SCHIPHOL - Onderhoudswerkzaamheden aan twee banen leiden in 2006 tot een zodanig hoger gebruik van de Buitenveldertbaan en een andere verdeling van de geluidbelasting, dat Schiphol aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) om ontheffing heeft gevraagd van de Wet luchtvaart. Deze wet biedt de mogelijkheid om vanwege groot onderhoud de grenswaarden van de geluidbelasting in een of meer handhavingspunten in een bepaald jaar aan te passen.

In 2006 moet gedurende vijftien aaneengesloten dagen in mei groot onderhoud worden verricht aan de Zwanenburgbaan van Schiphol en gedurende eveneens vijftien aaneengesloten dagen in augustus en september aan de Aalsmeerbaan. Dit leidt er volgens Schiphol Group automatisch toe dat de Buitenveldertbaan in 2006 in toenemende mate zal worden gebruikt.

De luchthaven heeft gevraagd om de grenswaarden in zes van de 35 handhavingspunten voor de geluidbelasting gedurende het etmaal (‘Lden’) rondom de Buitenveldertbaan in 2006 te verhogen. Daarentegen kunnen de grenswaarden in zeven andere Lden-handhavingspunten rond de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan worden verlaagd.

Aalsmeerbaan
Voor de periode van vijftien dagen van groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan is tevens om vrijstelling gevraagd van de regel die verbiedt om ‘s nachts (van 23.00 tot 06.00 uur) gebruik te maken van de Aalsmeerbaan in zuidelijke richting. “Dit is nodig omdat er tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan anders bij harde zuidenwind geen andere baan beschikbaar zou zijn om veilig vanaf te starten en bij harde noordenwind geen andere baan om veilig op te kunnen landen”, stelt Schiphol. De kans dat er van deze vrijstelling gebruik gemaakt moet worden is overigens gering.

Vandaag (5 september) is het ontwerp-besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de aanvraag gepubliceerd. Dit ontwerp-besluit wordt morgen door de Inspectie Verkeer en Waterstaat ter visie gelegd in alle gemeentehuizen in de omgeving, tezamen met de ontheffingsaanvraag van Schiphol Group en de begeleidende documenten ter onderbouwing van deze aanvraag. De leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) zijn door Schiphol Group over de aanvraag geïnformeerd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Flauwe kul
Dat behoort toch tot het normale bedrijfsrisico? Men tracht alles in het werk te stellen, om de normen linksom of rechtsom op te rekken. De Platforms zullen via de inspraak en via VenW hun mening hierover kenbaar maken
Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Zie ook 7 sept: Brieven door de gezamenlijke Platforms. Wij stemmen niet in met oprekking van grenswaarden.
Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door Don van Amsterdam uit Amstelveen

Hoe lang blijft de Buitenveldertbaan nog van 05.00 uur in de morgen tot soms na elf uur in de avond in gebruik?Waarom blijft het zo rustig onder de bevolking van Buitenveldert en Amstelveen en waarom geen protest terwijl alle normen overschreden worden.Landen en stijgen bijna 24 uur achter elkaar en ik hoor geen enkele wanklank.Heeft iedereen er dan vrede mee dat er zo gemanipuleerd wordt met de normen voor geluidsoverlast?Het wordt nu tijd om de Buitenveldertbaan voorgoed buiten gebruik te stellen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Tja Don, dat vinden wij in Castricum nu juist van de Polderbaan. Die mag ook wel dicht. 24 uur oper dag verplichte opoffering wordt ons hier in Castricum/Limmen/Uitgeest gevraagd. Onnodig.